Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

Bruselj, 20. septembra 2010

Digitalna agenda: Komisija predstavila ukrepe za zagotavljanje hitrega in ultrahitrega širokopasovnega dostopa v Evropi

Evropska komisija je danes sprejela tri akte, ki se med seboj dopolnjujejo ter olajšujejo vzpostavitev in uveljavitev širokopasovnega dostopa do interneta visokih in ultravisokih hitrosti v Evropski uniji. Akti obsegajo priporočilo Komisije o reguliranem dostopu do dostopovnih omrežij naslednje generacije (Next Generation Access – NGA), ki operaterjem telekomunikacij daje regulativno varnost in zagotavlja ustrezno ravnotežje med spodbujanjem naložb in zaščito konkurence, predlog sklepa o programu za politiko radiofrekvenčnega spektra, s katerim bi med drugim zagotovili, da je radiofrekvenčni spekter na voljo za brezžični širokopasovni dostop, in sporočilo o širokopasovnih povezavah, v katerem je opisano, kako najbolje spodbujati javne in zasebne naložbe v omrežja visokih in ultravisokih hitrosti. S temi ukrepi bo Evropska unija lažje uresničila zaveze iz evropske digitalne agende in vsem Evropejcem do leta 2013 omogočila osnovni širokopasovni dostop do interneta, do leta 2020 pa hitri in ultrahitri širokopasovni dostop (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Kot je opisano v strategiji za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evropa 2020 (glej IP/10/225), je izgradnja širokopasovne infrastrukture v Evropi bistvena za ustvarjanje novih delovnih mest in blaginjo.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo je povedala: „Hitre širokopasovne povezave so v digitalnem smislu kot kisik, saj so nepogrešljive za blaginjo Evrope. Ti ukrepi bodo pripomogli k temu, da bodo Evropejci dobili prvovrsten internetni dostop, kakršnega pričakujejo in si zaslužijo ter s katerim bodo lahko dostopali do želenih vsebin in storitev.

Danes sprejeti sveženj aktov obsega:

  • Priporočilo Komisije o reguliranem dostopu do dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA), v katerem je določen skupni regulativni pristop glede dostopa do novih optičnih omrežij visokih hitrosti, na podlagi katerega morajo nacionalni regulativni organi za telekomunikacije zagotoviti ustrezno ravnotežje med spodbujanjem naložb in zaščito konkurence. To bo vsem akterjem na trgu omogočilo jasnejšo ureditev, ki je nujna za spodbujanje naložb v hitre in ultrahitre širokopasovne povezave. Na podlagi okvirne direktive o telekomunikacijah (2002/21/ES) so države članice obvezane zagotoviti, da njihovi regulativni organi dosledno upoštevajo priporočilo Komisije in upravičijo vsako odstopanje od njega (glej MEMO/10/424).

  • Predlog Komisije za sklep Evropskega parlamenta in Sveta o petletnem programu za spodbujanje učinkovitega upravljanja radiofrekvenčnega spektra, s katerim bi zlasti zagotovili, da se do leta 2013 sprosti dovolj radiofrekvenčnega spektra za brezžične širokopasovne povezave (kar bo znatno prispevalo k omogočanju hitrih širokopasovnih povezav na odročnih območjih, inovativne storitve pa bi postale na voljo po vsej Evropi). Učinkovita in konkurenčna uporaba spektra v EU bo spodbudila inovacije tudi na drugih področjih politike in v drugih sektorjih, npr. prometu in varstvu okolja (glej MEMO/10/425).

  • V sporočilu o širokopasovnih povezavah je podan skladen okvir za doseganje ciljev digitalne agende glede širokopasovnih povezav, v njem je tudi opisano, kako najbolje spodbujati javne in zasebne naložbe v omrežja visokih in ultravisokih hitrosti. Države članice EU so v sporočilu pozvane, da za omrežja visokih in ultravisokih hitrosti uvedejo operativne načrte s konkretnimi izvedbenimi ukrepi, poleg tega so v sporočilu podane smernice glede možnosti znižanja naložbenih stroškov, pri tem pa je opisano tudi, kako lahko nacionalni organi podpirajo naložbe v širokopasovne povezave, vključno z boljšim črpanjem sredstev Evropske unije. Nadalje je v sporočilu napovedano, da nameravata Evropska komisija in Evropska investicijska banka oblikovati instrumente za financiranje širokopasovnih projektov (glej MEMO/10/427).

Evropa kot regija ima trenutno najvišjo povprečno gostoto širokopasovnih priključkov na svetu (24,8 %), vendar je treba njena omrežja nadalje razviti in posodobiti. Danes ima na primer le 1 % Evropejcev optično internetno povezavo visoke hitrosti neposredno do doma, medtem ko znaša ta delež pri Japoncih 12 %, pri Južnih Korejcih pa 15 %.

Komisija namerava z navedenimi ukrepi spodbuditi javne in zasebne naložbe v širokopasovna omrežja visokih in ultravisokih hitrosti, ki naj bi pospešile povpraševanje po storitvah, za katere so potrebna širokopasovna omrežja, in s tem sprožile uspešen cikel gospodarske rasti v Evropski uniji.

Digitalna agenda vsebuje glede širokopasovnih povezav visoko zastavljene cilje, in sicer naj bi imeli vsi državljani EU do leta 2013 osnovni širokopasovni dostop do interneta, do leta 2020 pa širokopasovni dostop s hitrostjo 30 megabajtov na sekundo (Mbps), od tega pa naj bi bila vsaj polovica evropskih gospodinjstev naročena na hitrosti 100 Mbps.

Ozadje

Hitri in ultrahitri širokopasovni dostop do interneta bi lahko imel podobno revolucionaren vpliv na življenje ljudi, kot ga je imela železnica pred več kot stoletjem. Povezave visokih hitrosti olajšujejo delo od doma ali na terenu. Omogočajo nove interaktivne spletne storitve na različnih področjih, kot sta izobraževanje in zdravstvo (npr. diagnosticiranje na daljavo). Poleg tega lahko mala in srednje velika podjetja z njimi zmanjšajo stroške in postanejo konkurenčnejša, saj omogočajo dostop do storitev računalništva v oblaku. Povezave visokih hitrosti nadalje omogočajo novo dobo digitalnih video storitev z veliko ločljivostjo, ki jih nadzorujejo uporabniki.

Za več informacij glej MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Annex

EU Broadband Penetration Rates, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: EU Member States' telecoms regulators

% of households using a broadband connection

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

International fixed broadband penetration rates, July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD

Deployment of optical fibre in the local loop in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar