Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

Bruxelles, 20 septembrie 2010

Agenda digitală: Comisia prezintă măsuri pentru a oferi Europei internet rapid și ultrarapid de bandă largă

Comisia Europeană a adoptat astăzi trei măsuri complementare pentru a facilita implementarea și utilizarea internetului rapid și ultrarapid de bandă largă în UE. Pachetul de măsuri cuprinde: o recomandare a Comisiei cu privire la accesul reglementat la rețelele de acces de nouă generație (NGA) care oferă siguranță în materie de reglementare operatorilor de telecomunicații, asigurând un echilibru corespunzător între nevoia de a încuraja investițiile și nevoia de a păstra un mediu concurențial; o propunere de decizie de stabilire a unui Program pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio pentru a asigura, printre altele, disponibilitatea unui spectru de frecvențe pentru banda largă pe suport radio și o comunicare pe tema benzii largi, care prezintă modalitățile optime de stimulare a investițiilor publice și private în rețele rapide și ultrarapide. Aceste măsuri urmăresc să sprijine Uniunea în respectarea angajamentelor luate în cadrul Agendei digitale pentru Europa, de a oferi fiecărui cetățean acces la servicii de bază în ceea ce privește banda largă până în 2013, precum și internet rapid și ultrarapid de bandă largă până în 2020 (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200). După cum s-a subliniat în strategia Europe 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (a se vedea IP/10/225), punerea în funcțiune a infrastructurii de bandă largă în Europa este esențială pentru crearea de locuri de muncă și pentru prosperitate.

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru Agenda digitală, a declarat „Internetul rapid de bandă largă reprezintă oxigen digital, fiind esențial pentru prosperitatea și bunăstarea Europei. Aceste măsuri ne vor permite să ne asigurăm că europenii vor beneficia de internet de primă clasă, așa cum de altfel se așteaptă și merită, astfel încât să poată avea acces la conținutul și serviciile dorite. ”

Pachetul de măsuri adoptat astăzi cuprinde:

  • O recomandare a Comisiei cu privire la accesul reglementat la rețelele de acces de nouă generație (NGA) definește o abordare comună în materie de reglementare pentru accesul la rețele noi de fibră optică de mare viteză, care impune autorităților naționale de reglementare să asigure un echilibru corespunzător între nevoia de a încuraja investițiile și cea de a păstra un mediu concurențial. Aceasta va oferi tuturor jucătorilor de pe piață mai multă claritate în ceea ce privește reglementarea, lucru necesar pentru stimularea investițiilor în rețele rapide și ultrarapide de bandă largă. Directiva-cadru privind telecomunicațiile (2002/21/CE) impune statelor membre să se asigure că autoritățile naționale de reglementare „țin seama în cea mai mare măsură” de recomandarea Comisiei, justificând orice îndepărtare de la aceasta. (A se vedea MEMO/10/424)

  • O propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului, înaintată de Comisie, pentru stabilirea unui program de politică pe cinci ani, care să promoveze o gestionare eficientă a spectrului de frecvențe radio și care, în special, să asigure că, până în 2013, este disponibil un spectru suficient de frecvențe pentru banda largă pe suport radio (ceea ce va contribui în mod semnificativ la conectarea persoanelor din zone izolate la internet rapid de bandă largă și la posibilitatea furnizării de servicii inovatoare în întreaga Europă). Utilizarea eficientă și competitivă a spectrului de frecvențe radio din UE va sprijini și inovarea în alte domenii și sectoare de politică, precum transporturile și mediul. (A se vedea MEMO/10/425)

  • O comunicare pe tema benzii largi, care definește un cadru coerent pentru atingerea obiectivelor Agendei digitale în domeniul benzii largi, prezentând în special modalitățile optime de stimulare a investițiilor publice și private în rețele rapide și ultrarapide de bandă largă. Comunicarea invită statele membre UE să elaboreze planuri operaționale privind rețelele rapide și ultrarapide de bandă largă, însoțite de măsuri concrete de implementare și oferă îndrumări pe tema reducerii costurilor de investiție, indicând modalitățile în care autoritățile publice pot sprijini investițiile în banda largă (printre care și îmbunătățirea utilizării fondurilor europene). Totodată, comunicarea anunță planurile Comisiei Europene și ale Băncii Europene de Investiții de a crea o serie de instrumente de finanțare a benzii largi. (A se vedea MEMO/10/427)

În prezent, Europa este regiunea cu cele mai ridicate niveluri medii de utilizare a benzii largi din lume (24,8%), însă rețelele sale trebuie încă dezvoltate și modernizate. De exemplu, în acest moment numai 1% dintre europeni dispun de o conexiune la internet prin fibră optică de mare viteză direct la ei acasă, comparativ cu 12% dintre japonezi și 15% dintre sud-coreeni.

Măsurile Comisiei urmăresc să stimuleze sectorul public și privat să investească mai mult în rețele rapide și ultrarapide de bandă largă, care, la rândul lor, ar crește cererea de servicii prestate prin intermediul rețelelor de bandă largă, declanșând astfel un cerc virtuos de dezvoltare economică în UE.

Agenda digitală stabilește obiective ambițioase în domeniul benzii largi: să se asigure că, până în 2013, toți europenii vor fi acoperiți de servicii de bandă largă de bază și că, până în 2020, aceștia vor avea acces la internet de bandă largă la viteze de 30 de megabiți pe secundă, iar minim jumătate dintre gospodăriile UE vor fi abonate la internet de bandă largă de peste 100 megabiți pe secundă.

Context

Accesul rapid și ultrarapid de bandă largă ar putea avea același impact revoluționar asupra vieților oamenilor pe care l-au avut căile ferate cu mai mult de 100 de ani în urmă. Conexiunile de mare viteză înlesnesc munca de acasă și în deplasare. Ele fac posibile noi servicii online interactive în diferite domenii, printre care educația și sănătatea (diagnosticarea de la distanță, de exemplu). Cu ajutorul lor, IMM-urile pot să își reducă costurile și să devină mai competitive prin accesul la servicii „cloud” (cloud computing – informatică dematerializată); de asemenea, devine posibilă o nouă eră a serviciilor video digitale, de înaltă definiție și controlate de utilizator.

Pentru informații suplimentare, a se vedea MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Anexă

EU Broadband Penetration Rates, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: EU Member States' telecoms regulators

% of households using a broadband connection

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

International fixed broadband penetration rates, July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD

Deployment of optical fibre in the local loop in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar