Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1142

V Bruselu dne 20. září 2010

Digitální agenda: Komise plánuje opatření k zajištění rychlého a superrychlého širokopásmového připojení v Evropě

Evropská komise dnes přijala tři doplňková opatření, jejichž cílem je usnadnit zavedení a rozšíření rychlého a superrychlého širokopásmového připojení v EU. Tento balíček obsahuje doporučení Komise o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA), které dává telekomunikačním operátorům regulační jistotu a zajišťuje rovnováhu mezi potřebou povzbuzovat investice a potřebou chránit hospodářskou soutěž, dále návrh rozhodnutí o vytvoření programu politiky rádiového spektra, které má mimo jiné zajistit, aby bylo spektrum dostupné pro bezdrátové širokopásmové služby, a sdělení o širokopásmovém připojení, v němž se nastiňuje, jak nejlépe povzbudit veřejné a soukromé investice do rychlých a superrychlých sítí. Cílem těchto opatření je pomoci EU uskutečnit závazky stanovené v Digitální agendě pro Evropu – poskytnout všem Evropanům přístup k základnímu širokopásmovému připojení do roku 2013 a přístup k rychlému a superrychlému širokopásmovému připojení do roku 2020 (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Jak uvádí Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (viz IP/10/225), instalace širokopásmové infrastruktury v Evropě je pro tvorbu pracovních míst a prosperitu nepostradatelná.

Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise pro digitální agendu, řekla: „Rychlé širokopásmové připojení je digitálním kyslíkem nezbytným pro prosperitu a blahobyt v Evropě. Tato opatření pomohou zajistit, aby měli Evropané prvotřídní internet, který očekávají a který si zaslouží, aby mohli přistupovat k libovolnému obsahu a službám.“

Dnes schválený balíček opatření obsahuje:

  • Doporučení Komise o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA), které stanoví jednotné regulační prostředí pro přístup k novým vysokorychlostním optickým sítím a vyžaduje, aby vnitrostátní telekomunikační regulační orgány zajistily vhodnou rovnováhu mezi potřebou povzbudit investice a potřebou zachovat hospodářskou soutěž. Toto doporučení poskytne všem účastníkům trhu zvýšenou regulační jistotu nezbytnou pro povzbuzení investic do rychlých a superrychlých širokopásmových sítí. Rámcová směrnice pro telekomunikace (2002/21/ES) požaduje, aby členské státy zajistily, že jejich regulační orgány budou v nejvyšší míře k doporučení Komise přihlížet a zdůvodňovat všechny případné odchylky od jeho požadavků (viz MEMO/10/424).

  • Návrh Komise na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření pětiletého politického programu na podporu účinné správy rádiového spektra, jehož hlavním cílem je zajistit, aby bylo do roku 2013 k dispozici dostatek spektra pro bezdrátovou širokopásmovou infrastrukturu (což význačnou měrou přispěje k zavedení širokopásmového připojení lidem v odlehlých oblastech a k zpřístupnění inovativních služeb v celé Evropě). Účinné a konkurenční využívání spektra v EU podpoří i inovace v dalších politických oblastech a v odvětvích, jako je doprava a životní prostředí (viz MEMO/10/425).

  • Sdělení o širokopásmových sítích, které vytváří soudržný rámec pro plnění cílů digitální agendy v oblasti širokopásmového připojení a zejména nastiňuje, jak nejlépe podpořit veřejné a soukromé investice do rychlých a superrychlých širokopásmových sítí. Vyzývá členské státy EU, aby zavedly operační plány pro rychlé a superrychlé širokopásmové sítě obsahující konkrétní prováděcí opatření, předkládá pokyny, jak snižovat investiční náklady, a uvádí, jak mohou orgány veřejné správy podporovat investice do širokopásmové infrastruktury, včetně lepšího využití fondů EU. Předkládá rovněž plány Evropské komise a Evropské investiční banky na vytvoření finančních nástrojů na podporu širokopásmové infrastruktury (viz MEMO/10/427).

V současné době má Evropa celosvětově nejvyšší průměrnou úroveň zavádění širokopásmového připojení (24,8 %), ale sítě je třeba dále vyvíjet a zlepšovat. Například pouze 1 % Evropanů má přímo doma vysokorychlostní optické připojení k internetu, ve srovnání s 12 % Japonců a 15 % Jihokorejců.

Cílem opatření Komise je stimulovat větší veřejné a soukromé investice do rychlých a superrychlých širokopásmových sítí, což obratem zvýší poptávku po službách nabízených prostřednictvím širokopásmových sítí a tím spustí účinný cyklus hospodářského růstu v EU.

Digitální agenda stanoví pro širokopásmovou infrastrukturu ambiciózní cíle: do roku 2013 zajistit pro všechny občany EU základní širokopásmové připojení a do roku 2020 zajistit pro všechny občany EU rychlé širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mbps, přičemž alespoň pro polovinu evropských domácností širokopásmové připojení o rychlosti 100 Mbps.

Souvislosti

Rychlý a superrychlý širokopásmový přístup by mohl mít na životy lidí stejný revoluční dopad, jako měla před více než 100 lety železnice. Vysokorychlostní připojení usnadňuje práci doma a na cestách. Umožňuje zavádění nových interaktivních online služeb v různých oblastech včetně vzdělávání a zdravotnictví (jako je dálková diagnostika). Pomáhá rovněž malým a středním podnikům snižovat náklady a zvyšovat jejich konkurenceschopnost díky přístupu ke službám „cloud computing“ a umožňuje také novou epochu digitálních videoslužeb s vysokým rozlišením řízených uživatelem.

Další informace viz MEMO/10/426.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6070

Annex

EU Broadband Penetration Rates, January 2010

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: EU Member States' telecoms regulators

% of households using a broadband connection

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Eurostat Community Survey on ICT usage by Households and Individuals (2009)

International fixed broadband penetration rates, July 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: OECD

Deployment of optical fibre in the local loop in the EU, US, Japan and South Korea

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Commission, on the basis of Point Topic

Digital Subscriber Line national and rural coverage, December 2009

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: Communication Services on the basis of Idate; Broadband developments in Europe", a study for the European Commission.


Side Bar