Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1141

Briselē, 2010. gada 17. septembrī

Komisija pieņem grozīto priekšlikumu par pārtikas palīdzības programmu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā

Šodien Eiropas Komisija pieņēma grozīto priekšlikumu uzlabot pašreizējo pārtikas izdalīšanas programmu vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā. Tā pamatā ir 2008. gada priekšlikums, ļaujot shēmai izmantot pastāvīgus iepirkumus tirgū, lai papildinātu pieejamos intervences krājumus. Dalībvalstis varēs izvēlēties, kādu pārtiku izdalīt, un pārtikas izdalīšanas plānus varēs noteikt trīs gadu laika posmam. Arī turpmāk pārtiku varētu izdalīt sadarbībā ar labdarības organizācijām un vietējiem sociālajiem dienestiem uz vietām. Šīs programmas atbalstu katru gadu saņem vairāk nekā 13 miljoni Eiropas iedzīvotāju. Grozītais priekšlikums paredz nemainīgas un labvēlīgākas valsts līdzfinansējuma likmes un nosaka Es ieguldījuma ikgadējo maksimālo apjomu EUR 500 miljonu apmērā. Ar to izdara vairākus citus pielāgojumus sākotnējā 2008. gada priekšlikumā un to saskaņo ar Lisabonas līgumu. Neraugoties uz Eiropas Parlamenta atbalstošo nostāju, Padome 2008. gada priekšlikumu nepieņēma.

''Vistrūcīgākajām personām paredzētā programma ir ļoti reāls veids, kā palīdzēt dažiem mūsu sabiedrības trūcīgākajiem locekļiem. Ņemot vērā, ka vairākiem miljoniem Eiropas iedzīvotāju ir problēmas iegūt pārtiku, šis priekšlikums ir daļa no KLP mērķa ar ciešu saikni starp patērētājiem un produkciju'', sacīja Dačans Colos. ''Mēs nedrīkstam aizmirst, ka KLP ir paredzēta, lai sniegtu labumu visiem sabiedrības slāņiem, ne tikai lauksaimniekiem.'' Kad 1987. gadā šo programmu ieviesa, tā paredzēja izmantot lauksaimniecības pārprodukcijas liekos krājumus (''intervences krājumus''), tos izdalot trūcīgākajiem. 1990. gadu vidū shēmā tika izdarīti grozījumi, paredzot iespēju intervences krājumus programmas vajadzībām konkrētos apstākļos papildināt ar iepirkumiem tirgū.

Līdzfinansēšanas ieviešana veicinās līdzekļu plānošanas un pārvaldības uzlabošanu un dalībvalstīm dos iespēju uzņemties lielāku atbildību par programmas izpildi. Lai veicinātu dalībvalstu līdzdalību, grozītais priekšlikums paredz labvēlīgākas valsts līdzfinansējuma likmes (25 % un 10 % kohēzijas dalībvalstīm salīdzinājumā ar 50 % un 25 % pēc pakāpeniskās ieviešanas perioda iepriekšējā priekšlikumā). Lai palielinātu programmas efektivitāti un nodrošinātu tās nepārtrauktību, jānosaka pārtikas produktu izdalīšanas trīs gadu plāns.

Pārtikas produkti vairs nebūs ierobežoti, programmu attiecinot tikai uz tiem produktiem, kuriem piemēro intervenci. Piemēram, pirmo reizi izdalīšanai vistrūcīgākajiem būs pieejami augļi, dārzeņi un eļļa ēdienu gatavošanai. Turpmāk pārtikas produktu izvēle varētu būt valstu iestāžu ziņā, pamatojoties uz uztura izvēles kritērijiem, un tāpat kā tagad pārtiku varētu izdalīt sadarbībā ar pilsoniskās sabiedrības partneriem.

Produktus varētu ņemt no intervences krājumiem vai iepirkt tirgū, priekšroku dodot piemērotu intervences krājumu izmantošanai, ja tādi ir pieejami. Kā ierosināja Eiropas Parlaments, grozītais priekšlikums paredz dalībvalstīm iespēju dot priekšroku ES izcelsmes pārtikas produktiem. Produkti jāizdala bez maksas vai par cenu, kas nepārsniedz izraudzītajai organizācijai ar pārtikas izdalīšanu saistītās izmaksas.

Dalībvalstis var brīvi izvēlēties, vai tām iesaistīties programmā; pašlaik tajā ir iesaistījušās 19 dalībvalstis. Palīdzību parasti sniedz visdažādākajiem nabadzīgo iedzīvotāju slāņiem, tostarp grūtībās nokļuvušām ģimenēm, gados veciem cilvēkiem, kuriem nepietiek līdzekļu izdzīvošanai, bezpajumtniekiem, nespējniekiem, bērniem no riska grupām, trūcīgiem strādājošajiem, strādniekiem migrantiem un patvēruma meklētājiem.

Tāpat kā pašreizējās shēmas gadījumā dalībvalstīm, kas piedalās programmā, pārtikas izdalīšanai būtu jāizraugās piemērotas organizācijas, kas parasti ir labdarības organizācijas vai vietējie sociālās palīdzības dienesti. Atšķirībā no tā, kā tas bija iepriekš, kad plānošanu veica katru gadu, dalībvalstīm būs jānosaka vajadzības trīs gadu laika posmam un attiecīgi jāiesniedz savi pieprasījumi Komisijai. Tad Komisija katru gadu piešķis budžetu, lai varētu veikt korekcijas gadījumos, kad situācija mainās plānošanas perioda laikā.

Lai gan dzīves līmenis ES kopumā ir viens no augstākajiem pasaulē, tomēr daļai tās iedzīvotāju nav iespēju būt pietiekami paēdušiem. ES apmēram 43 miljoniem iedzīvotāju pārtikas ziņā draud trūkums – tas nozīmē, ka viņi ik pārdienu nevar atļauties lietot uzturā dzīvnieku vai putnu gaļu vai zivis.


Side Bar