Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1141

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιημένη πρόταση όσον αφορά το επισιτιστικό πρόγραμμα για τους απόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε σήμερα τροποποιημένη πρόταση για τη βελτίωση του υφιστάμενου προγράμματος διανομής τροφίμων στους απόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση βασίζεται σε πρόταση του 2008 που επιτρέπει στο πλαίσιο του προγράμματος την αγορά προϊόντων σε μόνιμη βάση για τη συμπλήρωση των διαθέσιμων αποθεμάτων παρέμβασης. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέξουν τα τρόφιμα και τα σχέδια διανομής τροφίμων θα καταρτίζονται για τριετείς περιόδους. Τα τρόφιμα θα εξακολουθήσουν να διανέμονται σε συνεργασία με φιλανθρωπικές οργανώσεις και κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες. Κάθε έτος, πάνω από 13 εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες επωφελούνται από το πρόγραμμα αυτό. Η τροποποιημένη πρόταση προβλέπει σταθερά και ευνοϊκότερα ποσοστά εθνικής συγχρηματοδότησης και καθορίζει ετήσιο ανώτατο όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Επιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση του 2008 και την ευθυγραμμίζει με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η πρόταση του 2008 δεν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, παρά τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Το πρόγραμμα για τους απόρους αντιπροσωπεύει έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να βοηθηθεί ένα μέρος των απόρων της κοινωνίας μας. Σε ένα πλαίσιο όπου πολλά εκατομμύρια ευρωπαίων αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης σε τρόφιμα, η πρόταση αποτελεί μέρος του στόχου μας για μία ΚΓΠ που δημιουργεί ισχυρό δεσμό μεταξύ καταναλωτών και παραγωγής» δήλωσε ο Dacian Cioloș, Επίτροπος αρμόδιος σε θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. «Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΚΓΠ έχει ως στόχο τη στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων και όχι μόνο των γεωργών.

«Το πρόγραμμα, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1987, προέβλεπε αρχικά τη διανομή πλεονασματικών αποθεμάτων γεωργικής παραγωγής («αποθεμάτων παρέμβασης») στους απόρους. Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ώστε να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση των αποθεμάτων παρέμβασης με την αγορά προϊόντων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η εισαγωγή της συγχρηματοδότησης θα βοηθήσει στη βελτίωση του σχεδιασμού και της διαχείρισης των κονδυλίων και θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά το πρόγραμμα. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των κρατών μελών, η τροποποιημένη πρόταση προβλέπει ευνοϊκότερα ποσοστά εθνικής συγχρηματοδότησης (25% και 10% για τα κράτη μέλη που υπάγονται στο Ταμείο Συνοχής σε σχέση με 50% και 25% που προβλέπονταν μετά την περίοδο προσαρμογής στην προηγούμενη πρόταση). Για την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας και την εξασφάλιση της συνέχειας, θα πρέπει να καταρτιστεί τριετές σχέδιο διανομής.

Τα προϊόντα δεν θα περιορίζονται πλέον σε εκείνα τα οποία εντάσσονται στην παρέμβαση. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα θα αφορά, για πρώτη φορά, φρούτα, λαχανικά και μαγειρικά έλαια. Στο μέλλον, η επιλογή των τροφίμων θα γίνεται από τις εθνικές αρχές με βάση διατροφικά κριτήρια και αυτά θα διανέμονται σε συνεργασία με εταίρους της κοινωνίας των πολιτών, όπως και σήμερα.

Τα τρόφιμα θα προέρχονται είτε από αποθέματα παρέμβασης είτε από την αγορά, ενώ προτεραιότητα θα δίνεται στη χρησιμοποίηση αποθεμάτων παρέμβασης, όταν είναι διαθέσιμα. Όπως υπέδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η τροποποιημένη πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τρόφιμα καταγωγής ΕΕ. Η διανομή πρέπει να είναι δωρεάν ή σε τιμή όχι μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογούν οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο οικείος οργανισμός διανομής τροφίμων.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν εάν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Επί του παρόντος, συμμετέχουν 19 κράτη μέλη. Η ενίσχυση συνήθως προσφέρεται σε ευρύ φάσμα ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας, περιλαμβανομένων οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ηλικιωμένων με ανεπαρκείς πόρους, αστέγων, ατόμων με αναπηρίες, παιδιών σε κίνδυνο, φτωχών εργαζομένων, μεταναστών και αυτών που ζητούν πολιτικό άσυλο.

Όπως και στο ισχύον πρόγραμμα, τα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα επιλέγουν τους ενδεδειγμένους οργανισμούς – συνήθως φιλανθρωπικές οργανώσεις ή κατά τόπους κοινωνικές υπηρεσίες – στους οποίους θα αναθέτουν τη διανομή των τροφίμων. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν ο προγραμματισμός γινόταν σε ετήσια βάση, τα κράτη μέλη θα προσδιορίζουν τις ανάγκες τους για τριετή περίοδο και θα υποβάλουν το αίτημά τους στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα καταβάλλει, στη συνέχεια, τον προϋπολογισμό σε ετήσια βάση, ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή προσαρμογών σε περίπτωση που η κατάσταση αλλάξει κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Μολονότι η ΕΕ παρουσιάζει, κατά μέσο όρο, τα υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης στον κόσμο, ορισμένοι συνάνθρωποί μας δεν τρέφονται επαρκώς. Υπολογίζεται ότι 43 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ελλιπούς σίτισης, δηλαδή τον κίνδυνο να μην μπορούν να πληρώσουν ένα γεύμα με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι μέρα παρά μέρα.


Side Bar