Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1141

V Bruselu dne 17. září 2010

Komise schvaluje pozměněný návrh potravinového programu pro nejchudší osoby v Evropské unii

Evropská komise dnes schválila pozměněný návrh na zlepšení podoby programu distribuce potravin pro nejchudší osoby v Evropské unii. Nový návrh navazuje na návrh z roku 2008, který trvale umožnil nákupy na volném trhu za účelem doplnění intervenčních zásob. Členské státy by samy rozhodovaly o to tom, jaké potraviny distribuovat, a plány distribuce potravin by se vypracovávaly v tříletých intervalech. Distribuce by nadále probíhala ve spolupráci s dobročinnými organizacemi a místními sociálními službami. Každý rok tento program využívá více než 13 milionů evropských občanů. Pozměněný návrh přináší stabilní a příznivější podíl spolufinancování jednotlivými členskými státy a u příspěvku ze strany EU stanovuje roční strop na 500 milionů EUR. Oproti původnímu návrhu z roku 2008 obsahuje řadu dalších změn a je v souladu s Lisabonskou smlouvou. Návrh z roku 2008 Rada přes kladné stanovisko Evropského parlamentu nepřijala.

„Program pro ty nejchudší představuje způsob, jak opravdu pomoci některým z nejvíce znevýhodněných členů naší společnosti. V situaci, kdy má několik milionů Evropanů problém s přístupem k potravinám, je návrh součástí cíle naší společné zemědělské politiky se silným propojením mezi spotřebiteli a produkcí“, uvedl Dacian Cioloş, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova. „Neměli bychom zapomínat, že ze společné zemědělské politiky mají mít prospěch nejen zemědělci, ale všechny vrstvy společnosti.

Původním účelem programu, který byl představen v roce 1987, bylo poskytovat přebytečné zásoby zemědělských produktů („intervenční zásoby“) potřebným občanům. Program byl v polovině 90. let pozměněn, aby za určitých podmínek mohly být intervenční zásoby doplněny nákupy na volném trhu.

Zavedením spolufinancování se zlepší plánování a správa finančních prostředků, a členské státy tak ponesou větší odpovědnost za realizaci programu. V zájmu usnadnění jejich účasti poskytuje pozměněný návrh členským státům příznivější podíl na spolufinancování (25 % a 10 % pro členské státy ve Fondu soudržnosti oproti 50 % a 25 % po uplynutí přípravného období v původním návrhu). Pro zvýšení účinnosti a zajištění nepřetržitého provádění programu by byl vypracován tříletý distribuční plán.

Produkty by již nebyly omezeny pouze na ty, na něž se vztahuje intervence. To znamená, že by poprvé mohlo být distribuováno například ovoce, zelenina či stolní olej. V budoucnu by výběr potravin na základě kritérií pro výživu prováděly orgány jednotlivých států, které by pak ve spolupráci s partnery občanské společnosti řídily distribuci potravin, jako je tomu dnes.

Potraviny by byly dodávány buď z intervenčních zásob, nebo by se nakupovaly na trhu, přičemž přednostně by se využívaly vhodné intervenční zásoby, pokud by byly k dispozici. Na základě připomínek Evropského parlamentu budou mít podle nového pozměněného návrhu členské státy možnost upřednostňovat potraviny pocházející z Evropské unie. Distribuce musí být bezplatná nebo cena nesmí přesahovat náklady, které při distribuci potravin vzniknou příslušné organizaci.

Účast členských států na programu je dobrovolná, k dnešnímu dni se jej účastní 19 členských států. Pomoc je zpravidla poskytována celé řadě lidí žijících v chudobě, včetně rodin v obtížné situaci, starších lidí s nedostatečnými prostředky, bezdomovců, zdravotně postižených, ohrožených dětí, pracujících s minimálním platem, migrujících pracovníků a uchazečů o azyl.

Stejně jako je tomu ve stávajícími režimu, vybraly by členské státy účastnící se programu vhodné organizace pro distribuci potravin – zpravidla dobročinné organizace nebo místní sociální služby. Na rozdíl od minulosti, kdy se jednalo o každoroční postup, by však nyní stanovovaly své potřeby pro tříletá období a v souladu s nimi by předkládaly žádost Komisi. Komise by poté přidělila rozpočet na jednotlivé roky, aby byly možné úpravy v případě, že by se v průběhu programového období změnila situace.

Přestože má EU v průměru jednu z celosvětově nejvyšších životní úrovní, nejsou si někteří lidé schopni zajistit dostatečné množství potravin. Odhaduje se, že potravinová nouze, tedy to, že si jednou za dva dny nemohou k jídlu dovolit maso, drůbež nebo ryby, hrozí v EU zhruba 43 milionům lidí.


Side Bar