Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

Bruselj, 17. septembra 2010

Komisija določila ukrepe za izboljšanje železniških storitev

Evropska komisija je danes sprejela predlog za zagotavljanje boljših železniških storitev za potnike in uporabnike tovornega prometa. To vključuje povečanje konkurence na železniškem trgu, krepitev pristojnosti nacionalnih regulativnih organov in izboljšanje okvira za naložbe v železnice. Predlog direktive o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja pomeni poenostavitev in uskladitev zakonodaje z združitvijo treh veljavnih direktiv in njihovih naknadnih sprememb v eno usklajeno besedilo. Njegov namen je tudi reševanje ključnih težav, ki ogrožajo učinkovito delovanje železniškega trga.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za promet, Siim Kallas je dejal: „Evropa je v ospredju razvoja na področju železniške tehnologije. Smo med vodilnimi sodobnimi železniškimi omrežji. Vendar, in to je pomemben pomislek, Evropa potrebuje in si zasluži boljše železniške storitve. Potnikom in uporabnikom tovornega prometa moramo ponuditi boljšo kakovost, večjo zanesljivost ter več izbire in inovativnosti. Ta zakonodajni paket je namenjen prav temu. Moj cilj pri tem je omogočiti večjo konkurenco v storitvah potniškega in tovornega prometa. To bo koristilo potnikom, uporabnikom tovornega prometa, proizvajalcem visokokakovostne železniške opreme in okolju.“

Ključne težave, s katerimi se spopada direktiva, so naslednje:

1. Težave v zvezi s konkurenco

S predlagano direktivo se namerava povečati konkurenca na železniškem trgu z bolj preglednimi pogoji dostopa do trga in zagotavljanjem lažjega dostopa, na primer tako, da:

  • se zahteva boljši dostop (in v nekaterih primerih zagotovljen dostop) do z železnico povezanih storitev, kot so vzdrževalni objekti, terminali, informacije za potnike in prostori za prodajo vozovnic itd. za tovorne in potniške vlake;

  • se določijo jasna pravila o navzkrižju interesov in diskriminatornih praksah v železniškem sektorju;

  • se zahtevajo podrobnejši „programi omrežja“ – enkrat letno objavljeni dokumenti, v katerih lahko morebitni novi udeleženci jasno vidijo značilnosti infrastrukture, ki je na voljo, in pogoje za njeno uporabo.

2. Krepitev regulativnega nadzora

Predlog krepi pristojnosti nacionalnih regulativnih organov na področju železniškega prometa in vključuje predloge ukrepov, kot so:

  • širitev pristojnosti nacionalnih regulativnih organov na z železnico povezane storitve. Težave, povezane z dostopom do z železnico povezanih storitev, do zdaj niso bile vedno v pristojnosti nacionalnih regulativnih organov;

  • zahteva po neodvisnosti nacionalnih regulativnih organov na področju železniškega prometa od vseh drugih državnih organov;

  • krepitev pristojnosti nacionalnih regulativnih organov na področju železniškega prometa (v smislu sankcij, revizij, pritožbenih postopkov in preiskovalnih pristojnosti po uradni dolžnosti) ter uvedba obveznosti za te organe, da pri čezmejnih zadevah sodelujejo z enakovrednimi organi v drugih državah članicah.

3. Krepitev okvira za javne in zasebne naložbe

Nova pravila za financiranje infrastrukture in določanje uporabnin so namenjena razvoju usklajene „finančne arhitekture“ za spodbujanje vlaganj. Predlagani ukrepi vključujejo:

  • zahtevo po nacionalnih dolgoročnih strategijah in večletnih pogodbenih dogovorih med državo in upravljavci železniške infrastrukture (povezovanje financiranja z uspešnostjo in poslovni načrti). Cilj tega je, da udeleženci na trgu lažje predvidijo razvoj infrastrukture in dobijo več spodbud za izboljšanje uspešnosti;

  • zahtevo po natančnejših in razumnejših pravilih za določanje uporabnin za infrastrukturo. Boljše izvajanje načel za obračunavanje uporabnin iz obstoječe zakonodaje bi moralo omogočiti nižje uporabnine za dostop po tirih za prevoznike v železniškem prometu v številnih državah članicah. Nova pravila za obračunavanje uporabnin (z uvedbo modulacije glede na raven hrupa, kar je v železniškem prometu enakovredno pristojbinam za zunanje stroške v cestnem prometu, popusti za interoperabilnost) naj bi spodbudila tudi zasebne naložbe v okolju prijaznejše in interoperabilne tehnologije.

Kaj bo sledilo?

Komisija je danes skupaj s tem predlogom sprejela sporočilo, v katerem je predstavila svojo strategijo za zaključek vzpostavitve enotnega evropskega železniškega območja in začrtala dodatne pobude, ki bi jih lahko Komisija izvedla v naslednjih petih letih. Na tej osnovi bo potekalo posvetovanje. Objavljena je bila tudi podrobna študija o odpiranju trga za notranji potniški promet.

Glej tudi: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm in MEMO/10/421


Side Bar