Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

Bruxelles, 17 septembrie 2010

Comisia stabilește măsuri de îmbunătățire a serviciilor feroviare

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de îmbunătățire a serviciilor feroviare pentru transportul de pasageri și de mărfuri, care vizează: intensificarea concurenței pe piața transporturilor feroviare, consolidarea puterii autorităților naționale de reglementare și îmbunătățirea cadrului de investiții în sectorul feroviar. Propunerea de directivă privind instituirea unui spațiu feroviar unic reprezintă un exercițiu de simplificare și consolidare legislativă și constă în reunirea celor trei directive în vigoare și a modificărilor lor succesive într-un text unic și coerent. Totodată, propunerea de directivă vizează să abordeze problemele din domeniile cheie, care subminează funcționarea eficientă a pieței transporturilor feroviare.

Siim Kallas, vice-președinte al Comisiei Europene și responsabil cu sectorul transporturilor, a declarat: „Europa deține o poziție de prim rang în ceea ce privește tehnologia feroviară. Facem parte din plutonul fruntaș în materie de modernitate a rețelelor feroviare. Dar, și este vorba de un „dar” important, Europa are nevoie și merită servicii feroviare mai bune. Trebuie să oferim o paletă mai largă de servicii de o calitate mai bună, mai fiabile și mai inovatoare, atât în sectorul transportului feroviar de pasageri, cât și în cel al transportului feroviar de mărfuri. Acesta este obiectivul acestui pachet legislativ. Obiectivul meu este de a spori concurența în sectorul serviciilor de transport de pasageri și de mărfuri. Această situație va fi benefică pentru pasageri, pentru transportatorii de mărfuri, pentru producătorii de echipamente feroviare de foarte bună calitate și pentru mediul înconjurător.”

Directiva abordează problemele care afectează trei domenii cheie:

1. Aspecte legate de concurență

Propunerea de directivă vizează să sporească concurența pe piața transporturilor feroviare, prin asigurarea unor condiții de acces la piață mai transparente și prin facilitarea accesului, de exemplu prin:

  • Solicitarea unui acces îmbunătățit (și, în anumite cazuri, chiar a unui acces garantat) la serviciile conexe transportului feroviar, precum instalațiile de întreținere, terminalele, ghișeele de informații și casele de bilete etc., atât în cazul transportului feroviar de mărfuri, cât și al transportului feroviar de pasageri.

  • Instituirea de norme explicite privind conflictele de interese și practicile discriminatorii din sectorul feroviar.

  • Solicitarea unor „documente de referință ale rețelei” mai detaliate – documente publicate anual, astfel încât potențialii nou-veniți pe piață să aibă o imagine clară asupra caracteristicilor infrastructurii disponibile și asupra condițiilor de utilizare a acesteia.

2. Consolidarea supravegherii reglementare

Propunerea consolidează puterea autorităților naționale de reglementare din sectorul feroviar, incluzând propuneri de măsuri cum ar fi:

  • Extinderea competenței autorităților naționale de reglementare din sectorul feroviar la serviciile conexe transportului feroviar. Până acum, aspectele legate de accesul la serviciile conexe transportului feroviar nu intrau întotdeauna în aria de competență a autorităților naționale de reglementare.

  • Introducerea necesității de a asigura independența autorităților naționale de reglementare din sectorul feroviar față de orice altă autoritate publică.

  • Consolidarea competențelor autorităților naționale de reglementare din sectorul feroviar (în ceea ce privește sancțiunile, auditul, procedurile de recurs și inițierea de anchete din oficiu), precum și instituirea obligației acestor organisme de a coopera cu omologii lor, pe probleme transfrontaliere.

3. Consolidarea cadrului pentru investiții publice și private

Noile norme privind finanțarea și tarifarea infrastructurilor vizează crearea unei „arhitecturi financiare” armonizate menite să încurajeze investițiile. Printre măsurile propuse se numără:

  • Solicitarea unor strategii pe termen lung și a unor acorduri contractuale multianuale între stat și administratorii infrastructurilor (stabilind astfel o legătură între finanțare și performanțe și planurile de afaceri). Obiectivul este de a li se oferi actorilor de pe piață o previzibilitate mai bună asupra evoluției infrastructurii și de a-i stimula și mai mult să își îmbunătățească performanțele.

  • Solicitarea unor norme mai precise și mai judicioase de tarifare a infrastructurilor. Îmbunătățirea implementării normelor de tarifare prevăzute de legislația în vigoare ar trebui să ducă la reducerea tarifelor de acces pe calea ferată pentru operatorii de transporturi feroviare din numeroase state membre. Noile norme de tarifare (care introduc modularea tarifară în funcție de nivelul de zgomot pe modelul tarifării costurilor externe din sectorul transporturilor rutiere, precum și reduceri tarifare vizând promovarea interoperabilității) ar trebui să stimuleze totodată investițiile private în tehnologii interoperabile mai ecologice.

Care sunt următorii pași?

Alături de această propunere, Comisia a adoptat astăzi o comunicare care prezintă strategia sa referitoare la definitivarea dezvoltării spațiului feroviar unic european și care descrie inițiativele suplimentare pe care Comisia le-ar putea lua în următorii cinci ani. Pe baza acestui document se va organiza o consultare. De asemenea, a fost publicat și un studiu detaliat referitor la deschiderea pieței pentru traficul intern de pasageri.

A se vedea de asemenea: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm

și MEMO/10/421


Side Bar