Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1139

V Bruselu dne 17. září 2010

Komise navrhuje opatření ke zlepšení železničních služeb

Evropská komise dnes přijala návrh, který má za cíl poskytovat lepší železniční služby pro uživatele osobní i nákladní dopravy. Za tímto účelem chce Komise zvýšit hospodářskou soutěž na železničním trhu, posílit pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů a zlepšit rámec pro investování v železniční dopravě. Návrh směrnice, kterou se vytváří jednotný evropský železniční prostor, je výsledkem zjednodušení právních předpisů a jejich konsolidace. Návrh slučuje v jeden souvislý text tři dosud platné směrnice a jejich následné změny. Má také za cíl najít řešení pro klíčové problematické oblasti, které stojí v cestě účinnému fungování železničního trhu.

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Evropa se může chlubit špičkovou železniční technologií. Máme jedny z nejvyspělejších moderních železničních sítí. Je tu ale jeden velký problém – Evropa potřebuje a zaslouží si lepší železniční služby. Je třeba, abychom uživatelům osobní a nákladní dopravy nabídli lepší kvalitu, větší spolehlivost, větší výběr a více inovace. Toho by měl dosáhnout tento balíček. Mým cílem je větší hospodářská soutěž ve službách osobní a nákladní dopravy, která přinese výhody cestujícím, uživatelům nákladní dopravy, výrobcům vysoce kvalitního zařízení pro železnice a bude mít pozitivní dopad i na životní prostředí.

Tři klíčové problematické oblasti, které tato směrnice řeší:

1. Otázky hospodářské soutěže

Navrhovaná směrnice má za cíl zvýšit hospodářskou soutěž na železničním trhu prostřednictvím transparentnějších podmínek přístupu na trh a poskytnutím snadnějšího přístupu, a proto například:

  • požaduje lepší přístup (a v některých případech zaručený přístup) ke službám spojeným se železniční dopravou, jako jsou zařízení pro údržbu, nádražní haly, informace pro cestující, výdej lístků apod. pro nákladní i osobní vlaky,

  • stanoví výslovná pravidla ohledně střetu zájmů a diskriminačních praktik v odvětví železnic,

  • požaduje podrobnější „prohlášení o stavu sítě“, která budou zveřejňována každoročně, aby tak potenciální podniky vstupující na trh měly jasný přehled o vlastnostech dostupné infrastruktury a podmínkách jejího užívání.

2. Posílení dohledu regulačních orgánů

Návrh posiluje pravomoc vnitrostátních železničních regulačních orgánů a jako opatření v této oblasti navrhuje například:

  • rozšířit kompetence vnitrostátních regulačních orgánů na služby spojené se železniční dopravou. Problémy týkající se přístupu ke službám spojeným se železniční dopravou nebyly vždy v pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů,

  • vyžadovat nezávislost vnitrostátních železničních regulačních orgánů na jakémkoli jiném veřejném orgánu,

  • posílit pravomoci vnitrostátních železničních regulačních orgánů (pokud jde o sankce, audity, odvolací postupy a pravomoci vyšetřovat z moci úřední) a stanovit povinnost, aby tyto orgány spolupracovaly se svými protějšky z jiných členských států při řešení přeshraničních otázek.

3. Posílení rámce pro veřejné a soukromé investování

Nová pravidla pro financování a zpoplatňování infrastruktury jsou určena k rozvoji harmonizované „finanční struktury“, která by podpořila investice. Mezi plánovaná opatření patří:

  • požadavek dlouhodobých vnitrostátních strategií a víceletých smluvních dohod mezi státem a správci infrastruktury (které napojí finanční prostředky na výkon a obchodní plány). Účelem je, aby hráči na trhu mohli lépe předvídat vývoj infrastruktury a měli více pobídek ke zlepšení výkonu,

  • požadavek na přesnější a inteligentnější pravidla zpoplatnění infrastruktury. Jestliže zásady zpoplatnění obsažené v současných právních předpisech budou lépe používány, mělo by to vést k tomu, že provozovatelé v mnoha členských státech budou za přístup k tratím platit nižší poplatky. Nová pravidla zpoplatnění (zavedení odstupňování poplatků podle hlučnosti, které je ekvivalentem ke zpoplatnění externích nákladů v silniční dopravě, a slevy za interoperabilitu) by také měla přitáhnout soukromé investice do interoperabilních technologií šetrných k životnímu prostředí.

Co bude následovat?

Společně s tímto návrhem dnes Komise přijala sdělení, ve kterém představuje svou strategii na dokončení vývoje jednotného evropského železničního prostoru a nastiňuje další iniciativy, které by mohla zahájit v příštích pěti letech. Toto sdělení bude základem pro konzultace. Bude také zveřejněna podrobná studie o otevření trhu pro vnitrostátní osobní dopravu.

Viz také: http://ec.europa.eu/transport/rail/market/market_en.htm a MEMO/10/421


Side Bar