Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT

IP/10/1138

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Έγκριση σχεδίου συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τον αλιευτικό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σχέδιο απόφασης για διμερή συμφωνία εμπορίου όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα διατροφής και τα προϊόντα αλιείας μεταξύ ΕΕ και Μαρόκου. Το εν λόγω σχέδιο διαβιβάστηκε ήδη στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση. Η συμφωνία θα ενισχύσει τη θέση των ευρωπαίων εξαγωγέων στην αγορά του Μαρόκου, ιδίως στον τομέα των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, ο οποίος παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον για την ΕΕ με την πλήρη ελευθέρωσή του που προβλέπεται ότι θα γίνει σταδιακά εντός της επόμενης δεκαετίας, εκτός από τα ζυμαρικά, για τα οποία προβλέπεται ποσοτικός περιορισμός. Στον τομέα των γεωργικών προϊόντων, η συμφωνία θα επιτρέψει την άμεση ελευθέρωση του 45% της αξίας των εξαγωγών της ΕΕ και του 70 % σε δέκα χρόνια. Θα υπάρξει πλήρης ελευθέρωση στους τομείς των κονσερβοποιημένων τροφίμων, των γαλακτοκομικών προϊόντων, των ελαιούχων σπόρων και των οπωροκηπευτικών. Θα ελευθερωθεί επίσης ο τομέας της αλιείας όσον αφορά τα προϊόντα της ΕΕ (91% μετά από 5 χρόνια και 100% μετά από 10 χρόνια).

Οι κοινοτικές εξαγωγές για τους εν λόγω τρεις τομείς έφθασαν τα 1,03 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2009. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των εξαγωγών σε μία γειτονική αγορά η οποία παρουσιάζει επί του παρόντος μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη. Γενικά, το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο κατά την ίδια περίοδο ήταν σαφώς ευνοϊκό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι εξαγωγές ανέρχονται στα 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι εισαγωγές στα 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων όσον αφορά τις υγειονομικές και τις φυτοϋγειονομικές πτυχές.

Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στα δύο μέρη να επωφεληθούν πλήρως από τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες και το δυναμικό της αγοράς, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τους μηχανισμούς συνεργασίας και διασφάλισης. Η συμφωνία αποτελεί σημαντικό στάδιο στις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και στο Βασίλειο του Μαρόκου, σύμφωνα με τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας της Βαρκελώνης.

Στο πλαίσιο του ευρωμεσογειακού «χάρτη πορείας» για τη γεωργία («χάρτης πορείας» του Ραμπάτ), ο οποίος εγκρίθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαρόκο ξεκίνησαν, τον Φεβρουάριο 2006, διαπραγματεύσεις για τη βελτίωση της υφιστάμενης συμφωνίας σχετικά με την ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα προϊόντα της αλιείας.

Ξεκινώντας από περιορισμένο επίπεδο ελευθέρωσης στο πλαίσιο της ισχύουσας συμφωνίας, το Μαρόκο συμφώνησε να ελευθερώσει αμέσως το 45% των εισαγωγών από την ΕΕ σε όρους αξίας. Όπως προβλέπεται στον «χάρτη πορείας» του Ραμπάτ, το Μαρόκο θα επωφεληθεί από μεταβατική περίοδο για την πλήρη ελευθέρωση ορισμένων προϊόντων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η αξία των πλήρως ελευθερωμένων εμπορικών συναλλαγών θα αυξηθεί στο 61% σε 5 έτη και στο 70 % σε 10 έτη.

Οι τομείς των οπωροκηπευτικών και των κονσερβοποιημένων προϊόντων της ΕΕ, εκτός από τα φασόλια, τα γλυκά αμύγδαλα, τα μήλα και τον συμπυκνωμένο πολτό ντομάτας (για τα οποία έχουν συμφωνηθεί δασμολογικές ποσοστώσεις) θα ελευθερωθούν πλήρως εντός δέκα ετών. Η πρόσβαση των γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ θα είναι ελεύθερη στην αγορά του Μαρόκου, με εξαίρεση το γάλα σε υγρή μορφή και το πλήρες γάλα σε σκόνη. Οι ελαιούχοι σπόροι και τα σιτηρά (εκτός από το μαλακό και σκληρό σιτάρι και τα παράγωγά τους) θα έχουν επίσης ελεύθερη πρόσβαση.

Όσον αφορά τα πιο ευαίσθητα προϊόντα τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο πλήρους ελευθέρωσης, όπως είναι το κρέας, τα αλλαντικά, το σιτάρι, το ελαιόλαδο, τα μήλα και ο συμπυκνωμένος πολτός ντομάτας, το Μαρόκο βελτίωσε τους όρους πρόσβασης στην αγορά του, υπό τη μορφή δασμολογικών ποσοστώσεων.

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη συμφωνία επιτυγχάνεται άμεση ελευθέρωση του 55% των εισαγωγών από το Μαρόκο. Όσον αφορά τις βελτιώσεις των παραχωρήσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 80% των εισαγωγών των γεωργικων προϊόντων της ΕΕ από το Μαρόκο, ελήφθησαν υπόψη ειδικές ευαισθησίες με στόχο την ένταξη των εξαγωγών του Μαρόκου στην αγορά της Ένωσης και την προώθηση του συμπληρωματικού χαρακτήρα των συστημάτων.

Προς τον σκοπό αυτό, διατηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής για τα προϊόντα που θεωρούνται ως τα πλέον ευαίσθητα, δηλαδή τις ντομάτες, τις φράουλες, τα κολοκυθάκια, τα αγγούρια, τα σκόρδα και τις κλημεντίνες. Οι παραχωρήσεις όσον αφορά τα προϊόντα αυτά έγιναν υπό τη μορφή δασμολογικών ποσοστώσεων. Πρέπει να τονιστεί ότι τo σύστημα τιμών εισόδου διατηρήθηκε για όλα τα προϊόντα.

Μετά την έγκριση του σχεδίου απόφασης από το Συμβούλιο σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας, σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έγκριση. Μετά το εν λόγω τυπικό μέρος, η συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου έγκρισης και από τα δύο μέρη.


Side Bar