Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Bruselj, 16. septembra 2010

Predsednik Barroso bo na srečanju ZN na visoki ravni o razvojnih ciljih tisočletja podprl globalno zavezo in skupno odgovornost v boju proti revščini

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs se bosta udeležila srečanja ZN na visoki ravni o razvojnih ciljih tisočletja, ki bo potekalo od 20. do 22. septembra v New Yorku. Namen srečanja bo proučiti napredek pri doseganju razvojnih ciljev, prav tako pa se bo poskušal dati nov zagon globalnemu boju proti revščini. EU je kot največja donatorica, ki na svetovni ravni prispeva okrog 56 % pomoči, še vedno trdno odločena, da je treba do leta 2015 doseči razvojne cilje tisočletja. Vse svoje partnerice bo pozvala, naj okrepijo svoja prizadevanja in se osredotočijo na rezultate. V ta namen je Evropska komisija ponudila 1 milijardo evrov kot nagrado najuspešnejšim partnerskim državam in kot pomoč tistim, ki so najbolj v zaostanku, v potrdilo njihovim prizadevanjem in za upoštevanje njihovih potreb.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal:Evropska komisija je in bo še naprej popolnoma zavezana zagotavljanju napredka pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Trdno verjamem, da jih je z močno politično voljo vseh partneric ter ustreznimi politikami in viri mogoče doseči. Od zadanega roka nas loči samo še pet let, zato moramo okrepiti prizadevanja. Na nekaterih področjih je viden napredek, k čemur sta v veliki meri prispevali tudi EU in Komisija. Vendar je pred nami še veliko dela. Donatorice morajo izpolniti svoje obljube, države v razvoju pa morajo vzeti usodo v svoje roke. Pomembne so solidarnost, prevzemanje odgovornosti in soodgovornost. Zavezali smo se, da bomo izboljšali življenje milijardam ljudi in vsem zagotovili možnosti za dostojno življenje. Ne smemo pustiti na cedilu tistih, ki nas najbolj potrebujejo. S skupnimi močmi cilje lahko dosežemo do leta 2015 in jih tudi bomo.

Plenarno srečanje ZN na visoki ravni v New Yorku je sklicano deset let po tem, ko je bilo opredeljenih osem razvojnih ciljev tisočletja. Udeleženke srečanja bodo ocenile napredek pri doseganju globalnega cilja, to je prepoloviti revščino v svetu do leta 2015, ter poskušale najti način, kako ta napredek povečati. Rezultati svetovnih prizadevanj v zvezi z razvojnimi cilji tisočletja so bili do sedaj različni. Na nekaterih področjih je viden napredek, na primer pri zmanjševanju revščine in povečanju vpisa v osnovne šole. Pri več ciljih pa se stanje ni spremenilo, na primer na področju boja proti lakoti ter proti umrljivosti otrok in mater. Najbolj so v zaostanku države podsaharske Afrike.

9. septembra je bilo doseženo splošno soglasje o sklepnem dokumentu , ki bo služil kot podlaga za mednarodna prizadevanja v naslednjih letih. EU se še naprej odločno zavzema za izpolnitev vseh ciljev na svetovni ravni do leta 2015 in prepričana je, da jih je mogoče doseči. Evropski svet je junija ponovno poudaril svojo zavezanost, da se do leta 2015 razvojni pomoči nameni 0,7 % bruto nacionalnega dohodka. Voditelji EU so tudi pozvali, da se je treba na plenarnem srečanju na visoki ravni dogovoriti o konkretnih ukrepih. Ti bi morali biti usmerjeni v spodbujanje držav v razvoju, da prevzamejo večjo odgovornost, treba pa se je tudi osredotočiti na strateška področja, izboljšati učinek politik, povečati financiranje razvoja in izboljšati njegovo predvidljivosti ter povečati učinkovitost razvojnih virov.

V podporo izvajanju teh načel je Komisija afriškim, karibskim in pacifiškim državam, ki so najbolj zavzete in potrebne pomoči, pripravljena zagotoviti sredstva v višini do 1 milijarde evrov za doseganje razvojnih ciljev tisočletja.

Za to bo uporabila sredstva 10. Evropskega razvojnega sklada, ki še niso bila dodeljena posebnim ciljem. Evropski razvojni sklad je eden od glavnih instrumentov razvojne pomoči EU, pravkar pa poteka njegov vmesni pregled. Evropska komisija se z državami članicami trenutno dogovarja o načinih dodelitve sredstev.

Primeri dosedanjega prispevka Komisije k doseganju razvojnih ciljev tisočletja:

  • pomoč 24 milijonom ljudi prek socialnih transferjev, povezanih z varnostjo preskrbe s hrano (1. cilj);

  • 9 milijonov otrok, vključenih v osnovno šolo (2. cilj);

  • dostop do boljše pitne vode za 31 milijonov gospodinjstev (7. cilj);

  • 36 000 km izgrajenih ali vzdrževanih cest (8. cilj).

To so nekateri ključni rezultati, ki ponazarjajo prispevek Evropske komisije k doseganju razvojnih ciljev tisočletja v zadnjih petih letih. Komisija je leta 2009 v ta namen zagotovila 12,3 milijarde evrov pomoči, kar predstavlja 13 % financiranja razvojnega sodelovanja na svetovni ravni. Njeni programi se dotikajo vseh sektorjev, ki so ključnega pomena za razvoj v partnerskih državah, na primer izobraževanje, zdravje, infrastruktura ali mir in demokracija (za več informacij glej brošuro na spletni strani o prispevku EU k doseganju razvojnih ciljev).

V letu 2009 so Evropska unija in njene države članice dodelile skupaj 49 milijard evrov razvojne pomoči, kar predstavlja 56 % celotne dodeljene pomoči v svetovnem merilu ter EU uvršča na prvo mesto med donatoricami.

Glej tudi:

MEMO/10/419, vključno s programom predsednika Barrosa in komisarja Piebalgsa na srečanju ZN na visoki ravni o razvojnih ciljih tisočletja

IP/10/451 z dne 21. aprila 2010

MEMO/10/145 z dne 21. aprila 2010

MEMO/10/147 z dne 21. aprila 2010

Povezava na spletno stran o prispevku EU k doseganju razvojnih ciljev tisočletja:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Spletna stran predsednika Evropske komisije Joséja-Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_fr.htm

Spletna stran evropskega komisarja za razvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar