Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Brüsszel, 2010. szeptember 16

José Manuel Barroso elnök az ENSZ millenniumi fejlesztési célokról szóló magas szintű csúcstalálkozóján fellép a szegénység elleni küzdelemben való globális elköteleződés és közös felelősségvállalás érdekében

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, valamint Andris Piebalgs, az EU fejlesztési biztosa szeptember 20. és 22. között részt vesz az ENSZ millenniumi fejlesztési célokról szóló, New Yorkban megrendezésre kerülő magas szintű csúcstalálkozóján. A találkozó célja a fejlesztési célok megvalósítása tekintetében elért előrehaladás áttekintése, és további lendület biztosítása a szegénység elleni világméretű küzdelemhez. Az Unió – amely a világ első számú donorjaként 56%-kal veszi ki a részét a globális segélyezésből – továbbra is szilárdan elkötelezett a millenniumi fejlesztési célok 2015-re történő megvalósítása mellett, és felszólítja majd valamennyi partnerét, hogy fokozzák erőfeszítéseiket és koncentráljanak az eredmények elérésére. Az Európai Bizottság ezért azt javasolta, hogy szenteljünk 1 milliárd EUR-t a legjobban teljesítő partnerországok jutalmazására és a leginkább leszakadók felzárkóztatására, elismerve ezzel az elkötelezettségüket és a szükségleteiket.

José-Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett a millenniumi fejlesztési célok irányába történő előrehaladás mellett, és ezt az elkötelezettségét a jövőben is fenn fogja tartani. Szilárd meggyőződésem, hogy az említett célok megvalósíthatók, ha az összes partner komoly politikai elkötelezettséggel tanúsít, és rendelkezésre állnak a megfelelő szakpolitikák és erőforrások. Mindössze öt év választ el bennünket a célul kitűzött időponttól, tehát itt az ideje, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket. Már eddig is történt előrehaladás az Unió és a Bizottság hathatós közreműködésével. Vannak azonban még további teendők. A donoroknak be kell tartaniuk az ígéreteiket, a fejlődő országoknak pedig saját kezükbe kell venniük jövőjük irányítását. Szolidaritásra, felelősségvállalásra és a felelősség megosztására van szükség. Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy emberek milliárdjainak életkörülményeit javítjuk és mindenki számára biztosítjuk a méltányos élet lehetőségét. Nem hagyhatjuk cserben a leginkább rászorulókat. Együttműködve elérhetjük, és el is fogjuk érni a 2015-ös célokat.”

10 évvel a nyolc millenniumi fejlesztési cél kitűzése után New Yorkba hívták össze az ENSZ magas szintű plenáris ülését, hogy értékeljék és felgyorsítsák annak a globális célnak a megvalósítását, hogy 2015-re felére csökkenjen a szegénységben élők száma. A millenniumi fejlesztési célok elérésére irányuló globális erőfeszítések eddig vegyes képet mutatnak. Néhány területen – így például a szegénység leküzdése és az elemi oktatásra való beiratkozás tekintetében – mutatkoznak eredmények. Azonban több cél (az éhezés, valamint és a gyermekek és anyák halandósága elleni küzdelem) megvalósítása terén továbbra is lemaradás tapasztalható. Földrajzilag nézve a Szaharától délre fekvő országok lemaradása a legjelentősebb.

Szeptember 9-én megállapodásra jutottak a záródokumentumról, amely az elkövetkező évek nemzetközi erőfeszítéseinek alapját képezi majd. Az Unió változatlanul kész arra, hogy támogassa az összes cél 2015-ig történő elérését az egész világon, és meg van győződve ennek megvalósíthatóságáról. Az Európai Tanács júniusban megerősítette azt a kötelezettségvállalását, hogy 2015-re a bruttó nemzeti jövedelem 0,7%-át fordítja fejlesztési segélyekre. Az uniós vezetők emellett felszólították a magas szintű plenáris ülést, hogy fogadjon el konkrét intézkedéseket. Ezeknek az alábbi területekre kell irányulniuk: a fejlődő országok felelősségvállalásának fokozása, az erőforrásoknak a stratégiai területekre való összpontosítása, a szakpolitikák hatásának erősítése, több és kiszámíthatóbb finanszírozás mozgósítása a fejlesztés céljára, valamint a fejlesztési erőforrások hatékonyabb felhasználásának biztosítása.

Az említett elvek megvalósításának támogatása céljából a Bizottság kész arra, hogy a millenniumi fejlesztési célok elérésére szolgáló, legfeljebb 1 milliárd EUR-t biztosítson a legjobban elkötelezett és a leginkább rászoruló afrikai, karibi és csendes óceáni országoknak.

A Bizottság a 10. Európai Fejlesztési Alap (EFA) konkrét célokra még nem lekötött pénzeszközeit fogja mozgósítani. Az EFA az uniós fejlesztési segélyezés egyik legfontosabb eszköze, amelynek a félidős értékelése most van folyamatban. Az Európai Bizottság jelenleg vitatja meg a tagállamokkal az alap felhasználásának szabályait.

Példák a millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében ezidáig nyújtott bizottsági hozzájárulásra

  • 24 millió fő részesült támogatásban az élelmiszerbiztonsággal összefüggő szociális transzferekből (1. cél)

  • 9 millió gyermeket írattak be az alapfokú oktatásba (2. cél)

  • 31 millió háztartás kapcsolódott hozzá jobb ivóvízhálózathoz (7. cél)

  • 36000 km út épült vagy újult meg (8. cél)

Ez a néhány fontos eredmény jól mutatja az Európai Bizottság előző öt évi hozzájárulását a millenniumi fejlesztési célok megvalósításához. Az Európai Bizottság által 2009-ben biztosított 12,3 milliárd EUR nagyjából 13%-át teszi ki a fejlesztési együttműködésre világszerte fordított finanszírozásnak. A Bizottság programjai az összes olyan ágazatra (pl.: oktatás, egészségügy, infrastruktúra, vagy a béke és a demokrácia) kiterjednek, amely döntő fontosságú a partnerországok fejlődése szempontjából (további információ található a témával foglalkozó weboldalon lévő tájékoztatóban).

Az Európai Unió és tagállamai 2009-ben összesen 49 milliárd EUR-t költöttek fejlesztési segélyre, ami a globális segély 56 %-át jelenti. Ezzel az EU messze a legjelentősebb donor.

Lásd még:

MEMO/10/419, amely tartalmazza José Manuel Barroso elnök és Andris Piebalgs biztos programját az ENSZ millenniumi fejlesztési célokról szóló magas szintű csúcstalálkozóján

IP/10/451, 2010. április 21.

MEMO/10/145, 2010. április 21.

MEMO/10/147, 2010. április 21.

„A millenniumi fejlesztési célokhoz nyújtott uniós hozzájárulás” elnevezésű tematikus weboldalra vezető link:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

José-Manuel Barrosonak, az Európai Bizottság elnökének honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_fr.htm

Andris Piebalgs európai fejlesztési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar