Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Bryssel 16. syyskuuta 2010

Barroso YK:n huippukokoukseen: köyhyyden torjunta on kaikkien asia

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja EU:n kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs osallistuvat 20.–22.9.2010 New Yorkissa järjestettävään YK:n huippukokoukseen, jossa käsitellään vuosituhannen kehitystavoitteita. Kokouksessa tarkastellaan, miten kehitystavoitteiden saavuttamisessa on edistytty. Tavoitteena on myös panostaa entistä enemmän köyhyyden maailmanlaajuiseen torjuntaan. EU on maailman johtava avunantaja 56 prosentin osuudellaan maailmanlaajuisesta avusta. Se on vakaasti sitoutunut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2015 mennessä ja kehottaa kaikkia kumppaneitaan lisäämään ponnistelujaan tulosten saavuttamiseksi. Tätä varten Euroopan komissio on ehdottanut jopa 1 miljardin euron osoittamista hyvin suoriutuvien kumppanimaiden palkitsemiseen sekä tavoitteista kauimmaksi jääneiden kumppanimaiden tukemiseen tunnustuksena niiden sitoutuneisuudesta ja koska ne ovat sen tarpeessa.

Euroopan komissio on täysin sitoutunut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso uskoo vakaasti, että tavoitteet voidaan saavuttaa kaikkien kumppaneiden vahvan poliittisen sitoumuksen, oikeiden politiikkojen ja resurssien avulla. Koska tavoitteeseen on enää viisi vuotta, toimia on tehostettava. Kehitystä on tapahtunut, suurelta osin EU:n ja komission ansiosta. Työ on kuitenkin vielä kesken. Avunantajien on pidettävä lupauksensa, ja kehitysmaiden on otettava tulevaisuutensa omiin käsiinsä. Barroson mukaan on kyse yhteisvastuullisuudesta, omavastuullisuudesta ja jaetusta vastuusta. “Olemme sitoutuneet parantamaan miljardien ihmisten elämää ja antamaan kaikille mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään. Emme voi pettää apua eniten tarvitsevia. Työskentelmällä yhdessä pystymme saavuttamaan tavoitteet vuoteen 2015 mennessä,” Barroso toteaa.

YK:n yleiskokouksen täysistunto on kutsuttu koolle New Yorkiin arvioimaan, miten köyhyyden puolittamisessa vuoteen 2015 mennessä on edistytty ja miten tämän maailmanlaajuisen tavoitteen saavuttamista voitaisiin nopeuttaa, kymmenen vuotta kahdeksan vuosituhattavoitteen asettamisen jälkeen. Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetuista toimista on saatu toistaiseksi vaihtelevia tuloksia. Köyhyyden vähentämisessä ja lasten osallistumisessa peruskoulutukseen on edistytty, kun taas mm. nälän torjunnassa ja lapsi- ja äitiyskuolleisuuden vähentämisessä on jääty jälkeen. Maantieteellisesti katsottuna Saharan eteläpuoliset maat ovat eniten kehityksestä jäljessä.

Syyskuun 9. päivänä päästiin yhteisymmärrykseen loppuasiakirjasta, joka toimii perustana kansainvälisille ponnisteluille tulevina vuosina. EU tukee määrätietoisesti kaikkien tavoitteiden saavuttamista maailmanlaajuisesti vuoteen 2015 mennessä ja on vakuuttunut siitä, että se on mahdollista. Kesäkuussa kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti uudelleen sitoumuksensa osoittaa 0,7 prosenttia BKT:stä kehitysapuun vuoteen 2015 mennessä.

EU-johtajat vaativat täysistuntoa sopimaan konkreettisista toimista. Toimilla olisi lisättävä kehitysmaiden omavastuullisuutta, keskitettävä toiminta strategisille aloille, parannettava politiikkojen vaikuttavuutta, lisättävä kehitysyhteistyörahoitusta ja sen ennakoitavuutta sekä hyödynnettävä kehitysyhteistyön resursseja tehokkaammin.

Tukeakseen näiden periaatteiden toteutumista komissio on valmis tarjoamaan jopa 1 miljardia euroa vuosituhattavoitteiden saavuttamista varten niille Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille, jotka ovat kaikkein sitoutuneimpia tavoitteiden saavuttamiseen, sekä niille, jotka tarvitsevat eniten apua.

Komissio ottaa käyttöön kymmenennen Euroopan kehitysrahaston (EKR) varoja, joita ei vielä ole kohdennettu tiettyihin tavoitteisiin. EKR on yksi EU:n kehitysavun tärkeimmistä välineistä. Sen väliarviointi on kesken. Euroopan komissio käy parhaillaan keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa varojen kohdentamisesta.

Esimerkkejä komission toimista vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi

  • 24 miljoonaa ihmistä on autettu ruokaturvaan liittyvillä sosiaalisilla tulonsiirroilla (1. vuosituhattavoite)

  • 9 miljoonaa lasta on aloittanut peruskoulun (2. vuosituhattavoite)

  • 31 miljoonan kotitalouden puhtaan juomaveden saanti on turvattu (7. vuosituhattavoite)

  • 36 000 km tietä on rakennettu tai kunnostettu (8. vuosituhattavoite).

Nämä ovat muutamia Euroopan komission pääsaavutuksista viimeisten viiden vuoden aikana. Euroopan komissio käytti 12,3 miljardia euroa kehitysyhteistyöhön vuonna 2009, eli sen osuus kehitysyhteistyön rahoituksesta koko maailmassa oli noin 13 prosenttia. Komissio rahoittaa ohjelmia kumppanimaissa kaikilla kehityksen kannalta keskeisillä aloilla, kuten koulutus, terveys, infrastruktuuri, rauha ja demokratia (ks. esite vuosituhattavoitteita koskevilla verkkosivuilla).

Vuonna 2009 Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot antoivat yhteensä 49 miljardia euroa kehitysapua. Se on 56 prosenttia maailmanlaajuisesta avusta, minkä ansiosta EU on ylivoimaisesti maailman suurin avunantaja.

Katso myös

MEMO/10/419, joka sisältää puheenjohtaja Barroson ja komissaari Piebalgsin asialistan vuosituhattavoitteita käsittelevään YK:n huippukokoukseen

IP/10/451, 21. huhtikuuta 2010

MEMO/10/145, 21. huhtikuuta 2010

MEMO/10/147, 21. huhtikuuta 2010

Linkki EU:n verkkosivuille, joilla keskitytään EU:n panokseen vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa ”EU Contribution to the Millennium Development Goals”:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Euroopan komission puheenjohtajan José Manuel Barroson verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgsin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar