Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Brüssel, 16. september 2010

President Barroso kutsub aastatuhande arengueesmärke käsitleval ÜRO kõrgetasemelisel kohtumisel üles üleilmsele osalusele ja jagatud vastutusele, et võidelda vaesuse vastu

20.–22. septembril osalevad Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ja arenguvolinik Andris Piebalgs New Yorkis toimuval kõrgetasemelisel kohtumisel, millel käsitletakse aastatuhande arengueesmärke. Kohtumise eesmärk on hinnata arengueesmärkide suunal saavutatud edusamme ja anda uus hoog üleilmsesse vaesuse vastasesse võitlusesse. Olles maailma suurim arenguabi andja, kelle panus üleilmsest abist moodustab 56%, on EL seadnud endale kindla sihi saavutada 2015. aastaks aastatuhande arengueesmärgid ja kutsub oma partnereid üles suurendama jõupingutusi ja keskenduma tulemustele. Sellega seoses on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku kasutada kuni 1 miljard eurot partnerriikide innustamiseks ja mahajäänute toetamiseks, tunnustades nende panust ja vajadusi.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso: „Euroopa Komisjon teeb jätkuvaid jõupingutusi selle nimel, et tagada aastatuhande arengueesmärkide saavutamine. Usun kindlalt, et eesmärgid on saavutatavad kõigi partnerite poliitiliste kohustuste täitmise ning õige poliitika ja ressursside rakendamise korral. Kuna eesmärkide saavutamiseks on jäänud vaid viis aastat, tuleb meil tempot tõsta. Teatavaid edusamme on juba tehtud ning EL ja komisjon on neile palju kaasa aidanud. Kuid teha tuleb veel palju. Arenguabi andjad peavad oma lubadustest kinni pidama ja arengumaad peavad üritama oma tulevikku ise suunata. Tähtsad on solidaarsus, ise- ja kaasvastutus. Oleme võtnud endale ülesande tagada parem elu miljarditele inimestele ja anda igaühele võimalus väärikalt elada. Me ei tohi alt vedada neid, kes kõige enam abi vajavad. Koostöö kaudu suudame eesmärgid 2015. aastaks saavutada."

Kümme aastat pärast aastatuhande kaheksa arengueesmärgi püstitamist toimub New Yorkis ÜRO kõrgetasemeline kohtumine, millel hinnatakse edusamme, mida on tehtud selleks, et saavutada üleilmset eesmärki vähendada 2015. aastaks vaesust poole võrra. Praegu on üleilmsed jõupingutused aastatuhande arengueesmärkide suunal olnud erinevad. Mõnes valdkonnas, näiteks vaesuse vähendamine ja alghariduses osalemise suurendamine, on saavutatud edu. Samas ollakse mitme eesmärgi puhul, nagu võitlus nälja ning laste ja emade suremuse vastu, graafikust selgelt maas. Geograafiliselt on kõige enam mahajäänuid Sahara-taguste riikide hulgas.

9. septembril jõuti üldisele kokkuleppele lõppdokumendi üle, mis moodustab lähiaastate rahvusvaheliste jõupingutuste platvormi. EL toetab kõigi arengueesmärkide üleilmset saavutamist 2015. aastaks ning on veendunud, et nende saavutamine on võimalik. Juunis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu kinnitas taas, et 2015. aastaks kulutatakse arenguabi jaoks kogurahvatulust 0,7%. Lisaks kutsusid ELi juhid kõrgetasemelisel täiskoguistungil üles kokku leppima konkreetseid meetmeid. Meetmete eesmärk peaks olema suurendada arengumaade isevastutust, suunata jõupingutusi strateegilistele valdkondadele, parandada poliitika mõju, rakendada rohkem ja paremini prognoositavaid vahendeid ning kasutada arengule eraldatavaid ressursse tõhusamalt ära.

Nende põhimõtete rakendamise toetamiseks abistab komisjon nii kõige tulemuslikumalt tegutsenud kui ka kõige enam abi vajavaid Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riike kuni 1 miljardi euroga, et edendada arengueesmärkide saavutamist.

Komisjon võtab kasutusele 10. Euroopa Arengufondi (EAF) vahendid, mida ei ole veel konkreetsete eesmärkide jaoks välja jaotatud. EAF on ELi arenguabi üks peamisi vahendeid, mille kohta koostatakse praegu vahekokkuvõtet. Euroopa Komisjon on pidamas liikmesriikidega arutelusid kõnealusest fondist vahendite jaotamise üksikasjade kohta.

Näiteid komisjoni panusest aastatuhande arengueesmärkide saavutamisesse

  • 24 miljonit inimest, kes on saanud abi toiduga kindlustatusega seonduvate sotsiaaltoetuste kaudu (1. eesmärk)

  • 9 miljonit last, kes saavad algharidust (2. eesmärk)

  • 31 miljonit parema joogiveega varustatud majapidamist (7. eesmärk)

  • 36 000 km ehitatud või remonditud teid (8. eesmärk)

Need on mõned peamised tulemused, mis illustreerivad Euroopa Komisjoni viimase viie aasta panust aastatuhande arengueesmärkide täitmisesse. 2009. aastal eraldas Euroopa Komisjon arengukoostöö jaoks 12,3 miljardit eurot, mis moodustab üleilmsest rahastamisest kokku 13%. Komisjoni programmid hõlmavad kõiki sektoreid, mis on tähtsad partnerriikide arengu seisukohast: haridus, tervishoid, infrastruktuurid ning rahu ja demokraatia (lisateavet leiab asjaomase veebisaidi brošüürist).

2009. aastal andsid Euroopa Liit ja selle liikmesriigid arenguabi kokku 49 miljardit eurot. Euroopa Liit on seega suurim arenguabi andja maailmas ja tema panus moodustab üleilmsest abist 56%.

Vaata ka

MEMO/10/419, sealhulgas president Barroso ja volinik Piebalgsi päevakava aastatuhande arengueesmärke käsitleval ÜRO kõrgetasemelisel kohtumisel

IP/10/451, 21. aprill 2010

MEMO/10/145, 21. aprill 2010

MEMO/10/147, 21. aprill 2010

Link veebisaidile „ELi panus aastatuhande arengueesmärkide saavutamisse”

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Euroopa Komisjoni presidendi José-Manuel Barroso veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_fr.htm

Arenguvoliniku Andris Piebalgsi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar