Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Πρόεδρος Barroso συμμετέχει στη σύνοδο υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας με στόχο την παγκόσμια συστράτευση και την από κοινού ανάληψη ευθύνης για την καταπολέμηση της φτώχειας

Από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, και ο αρμόδιος για την ανάπτυξη Επίτροπος της ΕΕ, Andris Piebalgs, θα συμμετάσχουν στη σύνοδο υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας («ΑΣΧ»), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη. Σκοπός της συνόδου είναι να εξετασθεί η πρόοδος που έχει συντελεσθεί σε σχέση με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και να δοθεί νέα ώθηση στις παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας. Η ΕΕ αποτελεί τον σημαντικότερο χορηγό βοήθειας παγκοσμίως, δεδομένου ότι συνεισφέρει το 56% περίπου της συνολικής βοήθειας, και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας έως το 2015. Η ΕΕ θα καλέσει όλους τους εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να επικεντρωθούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διάθεση ενός ποσού της τάξεως του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αφενός, για την επιβράβευση των χωρών εταίρων που εμφανίζουν καλές επιδόσεις και, αφετέρου, για την υποστήριξη των χωρών που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση στον συγκεκριμένο τομέα, ως αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλουν και των αναγκών τους.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και θα παραμείνει απολύτως προσηλωμένη στην εξασφάλιση προόδου για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Είμαι πεπεισμένος ότι οι στόχοι αυτοί είναι εφικτοί, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ισχυρή πολιτική υποστήριξη από το σύνολο των εταίρων, θα εφαρμοσθούν σωστές πολιτικές και θα διατεθούν επαρκείς πόροι. Καθώς απομένουν μόνο πέντε έτη από τη χρονολογία που έχουμε θέσει ως στόχο, χρειάζεται πλέον να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Ήδη έχει συντελεσθεί κάποια πρόοδος, στην οποία η ΕΕ και η Επιτροπή έχουν συμβάλει κατά πολύ. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Οι χορηγοί βοήθειας πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, οι δε αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να πάρουν το μέλλον τους στα χέρια τους. Χρειάζεται αλληλεγγύη, ενστερνισμός των στόχων και συνυπευθυνότητα. Έχουμε στρατευθεί για τη βελτίωση της ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων και την παροχή σε όλους τους ανθρώπους της δυνατότητας να ζουν με αξιοπρέπεια. Δεν πρέπει να απογοητεύσουμε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας. Αν καταβάλουμε κοινές προσπάθειες, μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους και θα τους επιτύχουμε έως το 2015

10 χρόνια μετά την εξαγγελία των οκτώ Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας («ΑΣΧ»), συνεκλήθη η υψηλού επιπέδου σύνοδος της ολομέλειας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με σκοπό την εκτίμηση και την επιτάχυνση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου μείωσης της φτώχειας κατά το ήμισυ έως το 2015. Μέχρι τώρα, οι παγκόσμιες προσπάθειες για την επίτευξη των ΑΣΧ απέφεραν ανάμεικτα αποτελέσματα. Σημειώθηκε πρόοδος σε ορισμένους τομείς, όπως η μείωση της φτώχειας και η αύξηση του αριθμού εγγραφών παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εντούτοις, εξακολουθεί να καταγράφεται υστέρηση σε σχέση με μια σειρά στόχων, όπως η καταπολέμηση της πείνας και η μείωση της παιδικής θνησιμότητας και της θνησιμότητας των μητέρων. Από γεωγραφική άποψη, οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη υστέρηση.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, επετεύχθη γενική συμφωνία επί ενός εγγράφου συμπερασμάτων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τις προσπάθειες που θα καταβληθούν διεθνώς κατά τα προσεχή έτη. Η ΕΕ παραμένει αποφασισμένη να στηρίξει την επίτευξη όλων των στόχων ανά την υφήλιο έως το 2015 και είναι πεπεισμένη ότι τούτο είναι εφικτό. Τον Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για τη διάθεση του 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος για αναπτυξιακή βοήθεια έως το 2015. Εξάλλου, οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν την υψηλού επιπέδου σύνοδο της ολομέλειας να συμφωνήσει επί συγκεκριμένων δράσεων. Στόχος των δράσεων αυτών θα πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος ενστερνισμός των στόχων από τις αναπτυσσόμενες χώρες, η επικέντρωση των προσπαθειών σε στρατηγικούς τομείς, η βελτίωση του αντικτύπου των πολιτικών, η ενεργοποίηση περισσότερης και πιο προβλέψιμης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και η αποδοτικότερη αξιοποίηση των αναπτυξιακών πόρων.

Για να υποστηριχθεί η εφαρμογή των ανωτέρω αρχών, η Επιτροπή είναι πρόθυμη να διαθέσει για την επίτευξη των ΑΣΧ έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις χώρες εκείνες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού που είτε επιδεικνύουν τον μεγαλύτερο ζήλο σχετικά είτε έχουν τις σοβαρότερες ανάγκες.

Η Επιτροπή θα αντλήσει από το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης («ΕΤΑ») κονδύλια τα οποία δεν έχουν διατεθεί προς το παρόν για ειδικούς σκοπούς. Το ΕΤΑ είναι ένα από τα κύρια μέσα για τη διοχέτευση της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ και τον καιρό αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η ενδιάμεση επανεξέταση της λειτουργίας του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει επί του παρόντος διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη με αντικείμενο τις λεπτομέρειες χρησιμοποίησης των σχετικών κονδυλίων.

Παραδείγματα της μέχρι τώρα συμβολής της Επιτροπής στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας

  • 24 εκατ. άτομα έλαβαν βοήθεια μέσω κοινωνικών μεταβιβάσεων στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας (ΑΣΧ1)

  • 9 εκατ. παιδιά εγγράφτηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΣΧ2)

  • 31 εκατ. νοικοκυριά απέκτησαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό καλύτερης ποιότητας (ΑΣΧ7)

  • 36.000 km δρόμων κατασκευάστηκαν ή συντηρήθηκαν (ΑΣΧ8)

Τα παραπάνω στοιχεία είναι μερικά βασικά επιτεύγματα, τα οποία καταδεικνύουν τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επίτευξη των ΑΣΧ κατά την τελευταία πενταετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 12,3 δισεκ. ευρώ το 2009, ποσό που αντιστοιχεί στο 13% περίπου της χρηματοδότησης που παρέχεται ως αναπτυξιακή βοήθεια παγκοσμίως. Τα προγράμματά της αφορούν όλους τους τομείς που έχουν καίρια σημασία για την ανάπτυξη στις χώρες εταίρους, όπως η παιδεία, η υγεία, οι υποδομές, η ειρήνη και η δημοκρατία (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στον ειδικό δικτυακό τόπο).

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της διέθεσαν συνολικά 49 δισεκ. ευρώ ως αναπτυξιακή βοήθεια, ποσό που καθιστά την ΕΕ με διαφορά τον μεγαλύτερο χορηγό βοήθειας παγκοσμίως, δεδομένου ότι η βοήθεια της ΕΕ αντιστοιχεί στο 56% του συνόλου της βοήθειας.

Βλ. επίσης:

MEMO/10/419, που περιλαμβάνει το πρόγραμμα εργασίας του Προέδρου Barroso και του Επιτρόπου Piebalgs κατά τη σύνοδο υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για τους ΑΣΧ

IP/10/451 της 21ης Απριλίου 2010

MEMO/10/145 της 21ης Απριλίου 2010

MEMO/10/147 της 21ης Απριλίου 2010

Σύνδεσμος προς τον ειδικό δικτυακό τόπο «Συμβολή της ΕΕ στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας»

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Δικτυακός τόπος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_fr.htm

Δικτυακός τόπος του αρμόδιου για την Ανάπτυξη Επιτρόπου, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar