Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

V Bruselu dne 16. září 2010

Předseda Evropské komise Barroso bude na zasedání OSN na vysoké úrovni o rozvojových cílech tisíciletí prosazovat celosvětový závazek a spoluzodpovědnost v boji proti chudobě

Ve dnech od 20. do 22. září se předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisař pro rozvoj Andris Piebalgs v New Yorku zúčastní zasedání OSN na vysoké úrovni o rozvojových cílech tisíciletí. Cílem zasedání je přezkoumat pokrok, kterého bylo dosaženo v oblasti rozvojových cílů, a dát celosvětovému boji proti chudobě další impuls. Evropská unie jako hlavní světový dárce, který se podílí na celosvětové pomoci přibližně 56 %, je i nadále pevně odhodlána do roku 2015 rozvojových cílů tisíciletí dosáhnout a vyzve všechny partnery, aby zvýšili své úsilí a soustředili se na dosažení výsledků. Evropská komise za tímto účelem navrhla, aby byla věnována až 1 miliarda EUR na podporu partnerským zemím, které dosahují nejlepších výsledků, a zemím, které nejvíce zaostávají, s ohledem na jejich závazky a potřeby.

Předseda Evropské komise José-Manuel Barroso řekl: Evropská komise je a i nadále zůstane pevně odhodlána zabezpečit pokrok na cestě k rozvojovým cílům tisíciletí. Pevně věřím, že jich lze dosáhnout, pokud všichni partneři prokáží silné politické odhodlání, pokud budou uplatňovány správné politiky a budou k dispozici dostatečné zdroje. Vzhledem k tomu, že nás od lhůty, kterou jsme si stanovili, dělí pouhých pět let, musíme zrychlit tempo. Bylo dosaženo určitého pokroku, ke kterému ve velké míře přispěla Evropská unie a Komise. Zbývá toho však ještě mnoho. Dárci musí splnit své sliby a rozvojové země musí vzít budoucnost do svých rukou. Předpokladem je solidarita, zainteresovanost a spoluzodpovědnost. Předsevzali jsme si, že zlepšíme životy miliard lidí a poskytneme všem možnost důstojného života. Nesmíme zklamat ty, kteří jsou v nouzi. Pokud budeme spolupracovat, podaří se nám tyto cíle do roku 2015 splnit.“

Deset let po přijetí osmi rozvojových cílů tisíciletí bylo do New Yorku svoláno zasedání OSN na vysoké úrovni za účelem posoudit a urychlit pokrok při dosahování celosvětového cíle snížit rozsah chudoby do roku 2015 na polovinu. Doposud přineslo celosvětové úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí smíšené výsledky. V některých oblastech bylo dosaženo úspěchů, jako např. při snižování rozsahu chudoby a zvyšování počtu žáků navštěvujících základní školy. Plnění několika cílů však stále zaostává. Jde např. o boj proti hladu a úmrtnosti dětí a matek. Ze zeměpisného hlediska nejvíce zaostávají země subsaharské Afriky.

Dne 9. září bylo dosaženo všeobecné shody na závěrečném dokumentu, který bude v příštích letech základem snah na mezinárodní úrovni. Evropská unie je i nadále rozhodnuta podporovat dosažení všech cílů v celosvětovém měřítku do roku 2015 a je přesvědčená, že jich dosáhnout lze.

Evropská rada v červnu opětovně potvrdila svůj závazek věnovat do roku 2015 na rozvojovou pomoc 0,7 % hrubého národního důchodu. Představitelé EU dále vyzvali plenární zasedání OSN na vysoké úrovni k dohodě ohledně konkrétních kroků. Jejich cílem by mělo být: zvýšit odpovědnost ze strany rozvojových zemí, soustředit úsilí na strategické oblasti, zlepšit dopad politik, vyčlenit na rozvoj více finančních prostředků, zlepšit jejich plánování a využívat účinněji zdroje na rozvoj.

Komise je připravena nabídnout na podporu provádění těchto zásad a v zájmu dosažení rozvojových cílů tisíciletí až 1 miliardu EUR těm africkým, karibským a tichomořským zemím, jež dosahují nejlepších výsledků, a těm, které trpí největší nouzí.

Komise vyčlení finanční prostředky z 10. Evropského rozvojového fondu, které nebyly ještě určeny na žádné konkrétní cíle. ERF je jedním z hlavních nástrojů rozvojové pomoci Evropské unie a v současné době probíhá jeho průběžný přezkum. Evropská komise v současné době jedná s členskými státy o podrobnostech týkajících se vyčlenění uvedených prostředků.

Příklady dosavadních příspěvků Komise k rozvojovým cílům tisíciletí

  • sociální transfery zaměřené na zabezpečení potravin pomohly 24 miliónům lidí (rozvojový cíl tisíciletí č. 1)

  • 9 miliónů dětí se zapojilo do základní školní docházky (rozvojový cíl tisíciletí č. 2)

  • 31 milionů domácností bylo připojeno na zdroje kvalitnější pitné vody (rozvojový cíl tisíciletí č. 7)

  • bylo postaveno či zrekonstruováno 36 000 km silnic (rozvojový cíl tisíciletí č. 8)

To jsou jen některé z nejdůležitějších výsledků, které dokládají to, jak Evropská komise přispěla k dosažení rozvojových cílů tisíciletí za minulých pět let. Evropská komise poskytuje v celosvětovém měřítku přibližně 13 % finančních prostředků na rozvojovou spolupráci, což v roce 2009 odpovídalo 12,3 miliardám EUR. Její programy se zaměřují na veškerá odvětví, které jsou zásadní pro rozvoj v partnerských zemích, jako je např. vzdělávání, zdravotnictví, infrastruktura nebo zachování míru a demokracie (více podrobností naleznete v brožurce na příslušné internetové stránce)

V roce 2009 poskytly Evropská unie a její členské státy na rozvojovou pomoc celkem 49 miliard EUR, což ji činí největším dárcem na světě – její podíl na celosvětové pomoci dosahuje 56 %.

Viz také:

MEMO/10/419 obsahující program předsedy Barrosa a komisaře Piebalgse na zasedání OSN na vysoké úrovni o rozvojových cílech tisíciletí

IP/10/451 ze dne 21. dubna 2010

MEMO/10/145 ze dne 21. dubna 2010

MEMO/10/147 ze dne 21. dubna 2010

Odkaz na internetovou stránku týkající se „Příspěvku EU k rozvojovým cílům tisíciletí“

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Internetová stránka předsedy Evropské komise José-Manuela Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Internetová stránka komisaře pro rozvoj Andrise Piebalgse:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar