Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1137

Брюксел, 16 септември 2010 г.

На срещата на високо равнище на ООН за целите на хилядолетието за развитие председателят Барозу ще настоява за глобална ангажираност и споделена отговорност в борбата срещу бедността

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и комисарят по развитието Андрис Пиебалгс ще участват в срещата на високо равнище на ООН, посветена на целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), която ще се проведе от 20 до 22 септември в Ню Йорк. Целта на срещата е да се направи преглед на напредъка по изпълнението на целите за развитие и да се даде допълнителен тласък на борбата срещу бедността в света. Като най-значим донор в световен мащаб, предоставящ около 56 % от глобалната помощ, Европейският съюз остава твърдо ангажиран с постигането на целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. и ще прикани всички свои партньори да увеличат усилията си и да се стремят към резултатност. За тази цел Европейската комисия предложи да бъдат заделени до 1 млрд. EUR за успешните партньорски страни и за подкрепа на страните, които са с най-слаби резултати, като признание за тяхната ангажираност и нужди.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви:Европейската комисия е и ще остане изцяло ангажирана с напредъка по изпълнението на целите на хилядолетието за развитие. Твърдо вярвам, че те са постижими със силен политически ангажимент от страна на всички партньори и с правилните политики и ресурси. Остават само пет години до целевата дата и трябва да ускорим действията си. Постигнат беше известен напредък, за който ЕС и Комисията допринесоха в голяма степен, но има още много, което предстои да се направи. Донорите трябва да изпълнят обещанията си, а развиващите се страни — да вземат бъдещето си в свои ръце. Става дума за солидарност, участие и съвместна отговорност. Ние сме поели ангажимент да подобрим битието на милиарди хора и да дадем възможност на всеки за достоен живот. Не бива да разочароваме тези, които са в най-голяма нужда. Чрез съвместна работа ние можем и ще постигнем целите до 2015 г.

Десет години след обявяването на осемте цели на хилядолетието за развитие (ЦХР) се свиква пленарна среща на високо равнище на ООН в Ню Йорк, за да се направи оценка и да се ускори напредъкът към глобалната цел за съкращаване на бедността наполовина до 2015 г. Досега глобалните усилия за постигане на ЦХР доведоха до смесени резултати. Въпреки че е постигнат успех в някои области, като намаляване на бедността и увеличаване на записаните ученици в начално училище, по някои цели все още няма развитие, като борбата срещу глада и смъртността сред децата и майките. В географски аспект най-изостанали са страните на юг от Сахара.

На 9 септември бе постигнато общо споразумение за заключителен документ, който ще представлява платформа за международните усилия през следващите години. ЕС остава решен да подкрепи постигането на всички цели в световен мащаб до 2015 г. и е уверен, че това може да бъде постигнато. Европейският съвет през юни потвърди своя ангажимент да предоставя 0,7 % от брутния национален доход за помощ за развитие до 2015 г. Лидерите на ЕС също приканиха участниците в пленарната среща на високо равнище да постигнат съгласие за конкретни действия. Тези действия трябва да бъдат насочени към повишаване на ангажираността на развиващите се страни, концентриране на усилията върху стратегическите области, подобряване на въздействието от политиките, мобилизиране на повече и предвидими финансови средства за развитие и по-ефективно използване на ресурсите за развитие.

За подкрепа на прилагането на тези принципи Комисията е готова да предостави до 1 млрд. EUR за постигане на ЦХР на най-ангажираните и най-нуждаещите се страни в Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

Комисията ще мобилизира средства от 10-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР), които още не са били разпределени за конкретни цели. ЕФР е един от главните инструменти на помощта за развитие на ЕС и в момента подлежи на междинен преглед. Понастоящем Европейската комисия обсъжда с държавите-членки условията за предоставяне на средствата.

Примери за приноса на Комисията досега за постигане на целите на хилядолетието за развитие

  • помощ за 24 млн. души чрез социални трансфери, свързани с продоволствената сигурност (ЦХР 1);

  • записване на 9 млн. деца в начално училище (ЦХР 2);

  • снабдяване на 31 млн. домакинства с по-добра питейна вода (ЦХР 7);

  • изграждане или поддръжка на 36 000 км пътища (ЦХР 8);

Това са някои от най-важните резултати, които показват приноса на Европейската комисия за постигане на ЦХР през последните пет години. С 12,3 млрд. EUR през 2009 г. Европейската комисия предоставя около 13 % от средствата за сътрудничество за развитие в света. Нейните програми са насочени към всички сектори, които са от съществено значение за развитието в партньорските страни, като образованието, здравеопазването, инфраструктурата или мира и демокрацията (за повече информация вж. брошурата в съответния уебсайт).

През 2009 г. Европейският съюз и неговите държави-членки предоставиха помощ за развитие на обща стойност 49 млрд. EUR, което прави ЕС най-големият донор, предоставящ 56 % от помощта в световен план.

Вж. също

MEMO/10/419, включително програмата на председателя Барозу и комисар Пиебалгс на срещата на високо равнище на ООН, посветена на целите на хилядолетието за развитие

IP/10/451 от 21 април 2010 г.

MEMO/10/145 от 21 април 2010 г.

MEMO/10/147 от 21 април 2010 г.

Връзка към уебсайта относно приноса на ЕС към целите на хилядолетието за развитие

http://ec.europa.eu/europeaid/what/millenium-development-goals/index_en.htm

Уебсайтът на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_fr.htm

Уебсайтът на комисаря по развитието Андрис Пиебалгс:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar