Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

Bruselj, 16. septembra 2010

Potrošniki: Varen nakup elektronike na spletnih spletiščih.

Nakup najbolj priljubljene elektronike, kot so digitalni fotoaparati in predvajalniki glasbe na internetu, je z uporabo represivnih ukrepov proti problematičnim spletiščem veliko bolj varen. 84 % spletišč, na katerih se prodaja elektronika in ki so bila pregledana glede kršitev evropskih pravil za varstvo potrošnikov, zdaj ustreza evropski zakonodaji (v primerjavi s samo 44 % leta 2009). Pregled, ki so ga izvedle nacionalne oblasti v 26 državah članicah, na Norveškem in Islandiji, se je začel maja 2009. Ugotovljene težave so vključevale zavajajoče informacije o pravicah potrošnikov, nepravilne cene in manjkajoče kontaktne podatke trgovca (IP/09/1292). Ta spletišča so zdaj ustrezna, po potrebi pa so bile naložene sankcije. Komisija je objavila tudi prvotne ugotovitve leta 2010 opravljenega pregleda spletne prodaje vstopnic za kulturne in športne dogodke.

Komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je dejal: „Namen takšnih pregledov je, da se odločno okrepi potrošniška zakonodaja EU in se zagotovijo pregledne cene in resnične informacije. Današnji rezultati kažejo, da imajo takšni pregledi pozitivne rezultate. Tako se lahko tudi poveča zaupanje potrošnikov, kar bo koristilo uglednim podjetjem. Odločeni smo nadaljevati s skupnimi izvršilnimi ukrepi in že imamo v mislih naslednji problematični sektor.“

Pregled

Pregled je izvršilni ukrep, ki ga vodi EU in ga izvajajo nacionalni izvršilni organi. Države članice sočasno in usklajeno pregledujejo, da ne prihaja do kršitev na področju prava varstva potrošnikov v določenem sektorju. Stopijo v stik z operaterji glede domnevnih nepravilnosti in zahtevajo njihovo odpravo.

Pregled elektronike je potekal maja 2009. Izvršilni organi po Evropi so pregledovali, ali je spletna prodaja elektronike v skladu z evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Za ta pregled je bilo izbranih šest kategorij razširjenih izdelkov, med drugim na primer osebni predvajalniki glasbe, digitalni fotoaparati in mobilni telefoni. Od takrat nacionalni organi spremljajo problematična spletišča, od njih zahtevajo popravke in po potrebi uvedejo sankcije.

Rezultati pregleda spletne prodaje elektronike

Od 369 spletišč, ki so bila prvotno pregledana, jih 310 (84 %) zdaj ustreza evropskim pravilom za varstvo potrošnikov v primerjavi s samo 163 stranmi (44 %) maja 2009. Sankcije za potrjene kršitve vključujejo denarne kazni in zaprtje spletišč.

Glede prvotno ugotovljenih glavnih težav:

  • informacije o pravicah potrošnikov: 86 % pregledanih spletišč zdaj prikazuje jasne in točne informacije, kot to določa zakonodaja (na primer informacijo o pravici vračila izdelka brez navedbe razloga in o časovnem obdobju zakonitega bančnega jamstva) v primerjavi s 64 % maja 2009;

  • informacije o končni ceni: 94 % pregledanih spletišč zdaj prikazuje jasne in natančne informacije o končni ceni (vključno s stroški dostave in drugimi dodatnimi stroški) v primerjavi s 75 % maja 2009;

  • kontaktni podatki trgovca: 95 % pregledanih spletišč zdaj zagotavlja zahtevane podatke o trgovcu, kot so ime, naslov in e-poštni naslov v primerjavi z 82 % maja 2009.

Kako naprej?

Nacionalni organi bodo nadaljevali z delom na nerešenih primerih. Pri čezmejnih primerih so v stiku s svojimi predstavniki v drugih državah. Nov sistem pregledovanja, ki poteka po celi Evropi, se nadaljuje z novimi pregledi in skupnimi ukrepi, načrtovanimi za naslednje leto.

Glej tudi MEMO/10/417

Nov pregled: spletna prodaja vstopnic

Pri najnovejšem pregledu se zdaj pregleduje spletna prodaja vstopnic za kulturne in športne dogodke. Pregledanih je bilo 414 spletišč, 167 (40%) je bilo ustreznih, 247 (60%) pa je bilo zaradi kršitve pravil za varstvo potrošnikov označenih za nadaljnji pregled. Nacionalni organi so zdaj v izvršilni fazi, v kateri navezujejo stik z zadevnimi trgovci in od njih zahtevajo, da pojasnijo svoj položaj ali popravijo ugotovljene težave.

Glavna problematična področja so bila:

  • manjkajoče, nepopolne ali zavajajoče informacije glede cene (na primer skriti davki ali manipulativni stroški): 74% problematičnih spletišč.

  • nepravični pogoji (na primer, pravočasna dostava vstopnic ali povračilo stroškov v primeru odpovedi prireditve nista bila zagotovljena): 73% problematičnih spletišč;

  • manjkajoče, nepopolne ali zavajajoče informacije o trgovcu (na primer trgovec lažno trdi, da je pooblaščeni zastopnik): 48% problematičnih spletišč.

Glej tudi MEMO/10/418

Več informacij: Spletna stran pregleda

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

Vključuje tudi simulirane primere dobre/slabe prakse.


Side Bar