Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

Brussel, 16 september 2010

Consumenten: elektronische artikelen kopen kan nu veilig op de meeste internetsites

Na een doortastend optreden tegen probleemsites is het nu veel veiliger om op internet populaire elektronische artikelen zoals digitale camera's en mp3-spelers te kopen. 84% van de websites waar elektronische apparatuur wordt verkocht en die op inbreuken op de EU-consumentenvoorschriften werden gecontroleerd, voldoet nu aan de EU-wetgeving (vergeleken met slechts 44% in 2009). Het grootscheepse onderzoek ging van start in mei 2009 en werd uitgevoerd door nationale autoriteiten in 26 lidstaten, Noorwegen en IJsland. Er werden problemen geconstateerd in verband met onder meer misleidende informatie over consumentenrechten, incorrecte prijzen en ontbrekende contactgegevens van de handelaar (IP/09/1292). De tekortkomingen op deze sites zijn nu verholpen en waar nodig zijn sancties opgelegd. De Commissie maakte ook de eerste bevindingen bekend van de in 2010 gestarte "bezemactie" die is gericht op de onlineverkoop van kaartjes voor culturele en sportevenementen.

Commissaris voor Gezondheid en consumenten John Dalli zei in dit verband: "Met deze bezemacties moet ervoor worden gezorgd dat strikt de hand wordt gehouden aan de EU-wetgeving ter bescherming van de consumenten, zodat zij kunnen beschikken over transparante prijsgegevens en waarheidsgetrouwe informatie. De tot dusver bereikte resultaten tonen aan dat die acties effect sorteren. De daaruit voortvloeiende versterking van het vertrouwen bij de consumenten zal ook serieuze bedrijven ten goede komen. Wij zijn vastbesloten door te gaan met deze gezamenlijke handhavingsmaatregelen en wij hebben nu al de volgende probleemsector in het vizier."

Bezemactie

Een bezemactie is een handhavingsmaatregel die onder leiding van de EU wordt uitgevoerd door nationale handhavingsinstanties. De lidstaten voeren tegelijkertijd gecoördineerde controles uit om inbreuken op de consumentenwetgeving in een bepaalde sector op te sporen. Zij nemen contact op met exploitanten in verband met vermoede onregelmatigheden en verzoeken hen corrigerende maatregelen te nemen.

De bezemactie inzake elektronische apparatuur vond plaats in mei 2009. Handhavingsinstanties over heel Europa controleerden websites die elektronische apparatuur verkochten, om na te gaan of de EU-consumentenwetgeving werd nageleefd. Voor de controle werden zes populaire productcategorieën geselecteerd, waaronder mp3-spelers, digitale camera's en mobiele telefoons. Sindsdien hebben de nationale autoriteiten toezicht gehouden op de probleemsites, en waar nodig hebben zij om correcties verzocht en sancties opgelegd.

Resultaten van de bezemactie inzake elektronische apparatuur

Van de 369 websites die oorspronkelijk werden gecontroleerd, voldoen nu 310 sites (84%) aan de in de hele EU geldende consumentenvoorschriften, vergeleken met slechts 163 sites (44%) in mei 2009. Als sanctie voor bevestigde inbreuken werden onder meer boetes opgelegd en websites gesloten.

De belangrijkste problemen die aanvankelijk werden geconstateerd, zijn:

  • informatie over consumentenrechten: 86% van de gecontroleerde websites verstrekt nu duidelijke en nauwkeurige informatie zoals de wet vereist (bv. over het recht om het product zonder opgave van redenen terug te sturen, en over de wettelijke garantietermijn), vergeleken met 64% in mei 2009;

  • informatie over de totale prijs: 94% van de gecontroleerde websites verstrekt nu duidelijke en nauwkeurige informatie over de totale kosten (inclusief afleveringskosten en alle overige extra kosten), vergeleken met 75% in mei 2009;

  • contactgegevens van de handelaar: 95% van de gecontroleerde websites verstrekt nu de vereiste gegevens van de handelaar zoals naam, adres en e-mail, vergeleken met 82% in mei 2009.

Wat gebeurt er verder?

De nationale autoriteiten werken voort aan de nog openstaande zaken. Voor grensoverschrijdende zaken houden zij contact met de overeenkomstige autoriteiten in andere landen. Het nieuwe systeem van EU-brede onderzoeken wordt verder toegepast. Voor volgend jaar zijn al nieuwe bezemacties en gezamenlijke activiteiten gepland.

Zie ook MEMO/10/417

Nieuwe bezemactie: kaartverkoopsites

In het kader van deze nieuwe bezemactie wordt de onlineverkoop van kaartjes voor culturele en sportevenementen onder de loep genomen. Er zijn 414 sites gecontroleerd, waarvan er 167 (40%) aan de wetgeving voldeden, terwijl er 247 (60%) aan nader onderzoek zullen worden onderworpen wegens inbreuk op de consumentenvoorschriften. De nationale autoriteiten bevinden zich nu in de handhavingsfase, waarbij zij contact opnemen met de betrokken handelaren en hen verzoeken hun standpunt te verduidelijken of de geconstateerde problemen te verhelpen.

De belangrijkste problemen waren:

  • ontbrekende, onvolledige of misleidende informatie over de prijs (bv. verborgen belastingen of behandelingskosten): 74% van de probleemsites;

  • oneerlijke voorwaarden (bv. de tijdige aflevering van de kaartjes werd niet gegarandeerd of terugbetaling was uitgesloten bij annulering): 73% van de probleemsites;

  • ontbrekende, onvolledige of misleidende informatie over de handelaar (bv. de handelaar die valselijk beweert een gemachtigde vertegenwoordiger te zijn): 48% van de probleemsites;

Zie ook MEMO/10/418

Voor meer informatie: website over bezemacties:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

inclusief fictieve webpagina's met voorbeelden van goede/slechte praktijken


Side Bar