Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 16 d.

Vartotojų reikalai. Dabar daugumoje svetainių elektronikos prekes pirkti saugu

Pritaikius griežtas priemones probleminėms svetainėms, dabar kur kas saugiau pirkti populiarias elektronikos prekes, pvz., skaitmeninius fotoaparatus ir muzikos grotuvus. Nustatyta, kad 84 proc. dėl atitikties ES vartotojų apsaugos taisyklėms tikrintų svetainių, kuriose prekiaujama elektronikos prekėmis, atitinka ES teisės nuostatas (palyginti su vos 44 proc. 2009 m.). Patikrinimą (vadinamąją „Žaibo“ operaciją) 2009 m. gegužę pradėjo 26 valstybių narių, Norvegijos ir Islandijos nacionalinės institucijos. Dažniausios problemos buvo klaidinanti vartotojų teisių informacija, netikslios kainos, be to, svetainėse dažnai trūko prekiautojų duomenų (IP/09/1292). Dabar šie trūkumai ištaisyti, o prireikus taikytos nuobaudos. Be to, Komisija paskelbė 2010 m. operacijos, skirtos kultūros ir sporto renginių bilietų prekybos svetainėms, pradinius rezultatus.

Už sveikatos ir vartotojų reikalus atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Šiais patikrinimais norima užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi ES vartotojų apsaugos teisės aktų, kainodara būtų skaidri, o teikiama informacija – teisinga. Šiandien skelbiami rezultatai rodo, kad operacija veiksminga. Ji padeda stiprinti vartotojų pasitikėjimą ir yra naudinga sąžiningiems verslininkams. Esame tvirtai pasiryžę tęsti bendrus veiksmus ir jau žinome, kokio sektoriaus imsimės.“

„Žaibo“ operacija

„Žaibo“ operacija vadinami ES vadovaujami ir nacionalinių institucijų vykdomi teisės nuostatų įgyvendinimo veiksmai. Valstybėse narėse vienu metu koordinuotai tikrinama, ar nepažeidžiami konkretaus sektoriaus vartotojų apsaugos teisės aktai. Įtarusios pažeidimus nacionalinės institucijos kreipiasi į įmones ir reikalauja juos pašalinti.

Elektronikos prekių svetainės tikrintos 2009 m. gegužę. Europos šalių institucijos tikrino, ar svetainės, kuriose prekiaujama elektronikos prekėmis, atitinka ES vartotojų apsaugos teisės aktus. Tikrinti pasirinktos šešių populiarių rūšių prekės, tarp jų – asmeniniai muzikos grotuvai, skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji telefonai. Nustačiusios problemines svetaines, nacionalinės institucijos ėmėsi atitinkamų veiksmų – reikalavo ištaisyti padėtį ir prireikus taikė nuobaudas.

Elektronikos prekių svetainių tikrinimo rezultatai

Iš 369 anksčiau patikrintų svetainių dabar 310 (84 proc.) atitinka ES taikomas vartotojų apsaugos taisykles, palyginti su 163 (44 proc.) 2009 m. gegužę. Už nustatytus pažeidimus skirtos baudos arba svetainių veikla nutraukta.

Anksčiau nustatytos pagrindinės probleminės sritys ir dabartinė padėtis:

  • vartotojų teisių informacija dabar 86 proc. (palyginti su 64 proc. 2009 m. gegužę) patikrintų svetainių teikiama aiški ir tiksli informacija, kaip reikalauja teisės nuostatos (pvz., dėl teisės grąžinti prekę be paaiškinimo ir dėl teisės aktuose nustatyto garantinio laikotarpio);

  • visos kainos informacija94 proc. (palyginti su 75 proc. 2009 m. gegužę) patikrintų svetainių nurodoma tiksli ir visa kaina (su atvežimo ir visais kitais papildomais mokesčiais);

  • prekiautojo kontaktiniai duomenys95 proc. (palyginti su 82 proc. 2009 m. gegužę) patikrintų svetainių nurodomi būtini prekiautojo duomenys: vardas, pavardė, adresas ir e. pašto adresas.

Tolesni veiksmai

Nacionalinės valdžios institucijos ir toliau darbuosis, kad būtų pašalinti visi nustatyti trūkumai. Tarpvalstybinių pažeidimų atvejais jos bendradarbiauja su atitinkamomis kitų šalių institucijomis. Nauja Europos Sąjungos mastu vykdoma „Žaibo“ operacijų sistema bus taikoma ir toliau. Kitais metais ketinama vykdyti naujas patikras ir vėl imtis bendrų veiksmų.

Taip pat žr. MEMO/10/417

Nauja „Žaibo“ operacija bilietų prekybos svetainėse

Šiuo metu tikrinamos kultūros ir sporto renginių bilietų prekybos svetainės. Patikrinta 414 svetainių – 167 svetainėse (40 proc.) trūkumų nenustatyta, o 247 (60 proc.) bus tiriamos toliau dėl galimų vartotojų apsaugos taisyklių pažeidimų. Nacionalinės institucijos jau ėmėsi atitinkamų veiksmų – kreipiamasi į prekiautojus ir reikalaujama paaiškinti padėtį arba pašalinti nustatytus trūkumus.

Pagrindinės problemos:

  • nepateikta, nepakankama arba klaidinanti kainos informacija (pvz., nenurodyti tvarkymo ar kiti mokesčiai), šių trūkumų nustatyta 74 proc. probleminių svetainių;

  • nesąžiningos sąlygos (pvz., neužtikrinama, kad bilietai bus pristatyti laiku arba kad pinigai už bilietus bus grąžinti, jei renginys neįvyktų), šių trūkumų nustatyta 73 proc. probleminių svetainių;

  • nepateikta, nepakankama arba klaidinanti prekiautojų informacija (pvz., prekiautojas klaidinamai teigia esąs įgaliotasis atstovas), šių trūkumų nustatyti 48 proc. probleminių svetainių.

Taip pat žr. MEMO/10/418

Daugiau informacijos rasite „Žaibo“ operacijų svetainėje:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm,

kur taip pat pateikiama geros ar blogos praktikos pavyzdžių.


Side Bar