Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

Bryssel 16. syyskuuta 2010

Kuluttajansuoja – useimmat elektroniikan internet-sivustot turvallisia

Suosittujen elektroniikkalaitteiden, kuten digitaalikameroiden ja musiikkisoittimien, ostaminen internetistä on paljon turvallisempaa epäkohtia sisältäneitä verkkosivustoja koskeneen tehotarkastuksen jälkeen. Tarkastetuista elektroniikkaa myyvistä verkkosivustoista 84 % noudattaa EU:n kuluttajalainsäädäntöä (vuonna 2009 vain 44 %). Sivustoja koskeva tehoisku käynnistettiin toukokuussa 2009. Siihen osallistuivat 26 jäsenvaltion, Norjan ja Islannin kansalliset viranomaiset. Ongelmiksi katsottiin muun muassa harhaanjohtavat tiedot kuluttajien oikeuksista, virheelliset hinnat ja kauppiaiden yhteystietojen puuttuminen (IP/09/1292). Sivustojen puutteet on nyt korjattu, ja tarvittaessa on määrätty seuraamuksia. Komissio julkaisi myös kulttuuri- ja urheilutapahtumien lipunmyyntisivustoihin kohdistuneen, vuonna 2010 toteutetun tehoiskun alustavat tulokset.

”Tehoiskuilla pyritään ennen kaikkea varmistamaan, että kuluttajia suojelevaa EU:n lainsäädäntöä sovelletaan tehokkaasti ja sivustojen hinta- ja muut tiedot annetaan selkeästi ja totuudenmukaisesti”, totesi EU:n terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli. ”Tänään julkaistavat tulokset osoittavat, että tehoiskut toimivat. Ne voivat lisätä kuluttajien luottamusta, mikä taas hyödyttää hyvämaineisia liikeyrityksiä. Aiomme jatkaa näitä yhteistoimia, ja seuraava kohdeala on jo valmiiksi katsottuna.”

Tehoisku

Tehoisku on EU:n johtama täytäntöönpanotoimi, jonka suorittavat kansalliset viranomaiset. Siinä EU-maat tekevät samaan aikaan koordinoituja tarkastuksia, joilla selvitetään, noudatetaanko tietyllä sektorilla kuluttajansuojalainsäädäntöä. Havaittuaan mahdollisia epäkohtia viranomaiset ottavat yhteyttä yrityksiin ja pyytävät niitä korjaamaan puutteet.

Elektroniikkalaitteita myyviä sivustoja koskeva tehoisku tehtiin toukokuussa 2009. Viranomaiset ympäri Eurooppaa tarkastivat elektroniikkalaitteita myyviä verkkosivustoja selvittääkseen, noudattavatko ne EU:n kuluttajalainsäädäntöä. Tarkastukseen valittiin kuusi suosittua tavararyhmää, joita olivat muun muassa kannettavat musiikkisoittimet, digitaalikamerat ja matkapuhelimet. Tarkastuksen jälkeen viranomaiset ovat seuranneet niiden sivustojen toimintaa, joilla ongelmia esiintyi, ja pyytäneet korjaamaan puutteet sekä määränneet tarvittaessa seuraamuksia.

Elektroniikan myyntiä koskevan tehoiskun tulokset

Kaiken kaikkiaan tarkastettiin 369 verkkosivustoa. Näistä 310 (84 %) noudattaa nyt EU:n kuluttajasäännöksiä, kun vastaava määrä toukokuussa 2009 oli vain 163 sivustoa (44 %). Todetusta säännösten rikkomisesta seurasi esimerkiksi sakkoja ja verkkosivuston sulkeminen.

Alun perin pääongelmiksi mainitut kohdat:

  • kuluttajien oikeuksia koskevat tiedot: tarkastetuista verkkosivustoista 86 % antaa nyt lainsäädännön vaatimat tiedot selkeästi ja tarkasti (esim. oikeus palauttaa tuote kertomatta syytä ja takuuaika), kun vastaava määrä toukokuussa 2009 oli 64 %;

  • lopullista hintaa koskevat tiedot: tarkastetuista verkkosivustoista 94 % antaa nyt tiedot lopullisesta hinnasta selkeästi ja tarkasti (mukaan lukien toimitusmaksut ja muut lisämaksut), kun vastaava määrä toukokuussa 2009 oli 75 %;

  • kauppiaan yhteystiedot: tarkastetuista verkkosivustoista 95 % antaa nyt vaaditut tiedot kauppiaasta, kuten nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen, kun vastaava määrä toukokuussa 2009 oli 82 %.

Mitä seuraavaksi?

Kansalliset viranomaiset jatkavat keskeneräisten tapausten käsittelyä. Rajatylittävissä tapauksissa ne ovat yhteydessä muiden maiden vastaaviin viranomaisiin. Uusia EU:n laajuisia tehotarkastuksia jatketaan, ja lähivuosiksi on suunniteltu uusia tehoiskuja ja yhteisiä operaatioita.

Katso myös MEMO/10/417

Uusi tehoisku: lipunmyyntisivustot

Uusimmassa tehoiskussa tarkastetaan verkkosivustoja, jotka myyvät lippuja kulttuuri- ja urheilutapahtumiin. Verkkosivustoja on tarkastettu 414, joista 167 (40 %) noudattaa kuluttajasäännöksiä, mutta 247 sivuston (60 %) osalta on tarpeen tehdä jatkotutkimuksia. Kansalliset viranomaiset ovat nyt täytäntöönpanovaiheessa ja ottavat yhteyttä asianomaisiin kauppiaisiin ja pyytävät niitä selventämään tilanteensa ja korjaamaan havaitut puutteet.

Pääongelma-alueet olivat:

  • puuttuvat, epätäydelliset tai harhaanjohtavat hintatiedot (esim. piiloverot tai käsittelymaksut); ongelma koski 74:ää % sivustoista

  • kohtuuttomat sopimusehdot (esim. lipun toimitusta ajoissa ei taattu tai palautus ei ollut mahdollinen tapahtuman peruuntuessa): ongelma koski 73:a % sivustoista

  • puuttuvat, epätäydelliset tai harhaanjohtavat kauppiastiedot (esim. kauppias väitti virheellisesti olevansa valtuutettu edustaja): ongelma koski 48:aa % sivustoista.

Katso myös MEMO/10/418

Lisätietoja: tehoiskuja koskeva verkkosivusto

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

Sivustolta löytyy harjoitusesimerkkejä verkkosivustojen hyvistä/huonoista käytänteistä.


Side Bar