Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

Brüssel, 16. september 2010

Tarbijakaitse: enamik elektroonikakaupu müüvaid veebisaite on nüüd turvalised

Pärast probleemsete veebisaitide väljasõelumist on laialtlevinud elektroonikakaupade (nt digitaalsed fotoaparaadid ja muusikamängijad) internetist ostmine senisest tublisti turvalisem. 84% elektroonikatooteid müüvatest veebilehtedest, mille vastavust tarbijakaitse eeskirjadele kontrolliti, on nüüd ELi nõuetega kooskõlas (2009. aastal oli selliseid saite vaid 44%). Mais 2009 viisid 26 liikmesriigi, Norra ja Islandi tarbijakaitseametid läbi „haarangu”. Probleemide seas tõsteti esile eksitavat teavet tarbijaõiguste kohta, ebaõigeid hindu ja kaupmehe puuduvaid kontaktandmeid (IP/09/1292). Kontrollitud veebisaidid on nüüd turvalised; vajaduse korral on ettevõtjatele määratud karistusi. Komisjon tegi teatavaks ka spordi- ja kultuuriürituste pileteid müüvate veebilehtede käimasoleva kontrolli esialgsed tulemused.

ELi tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli märkis: „Ühiskontrollide eesmärk on tagada, et ELi tarbijakaitse alaseid õigusakte rakendataks tõhusalt ja et tarbijale esitatud hind ja muu teave oleks korrektsed. Tulemused näitavad, et kontrollidest on kasu. Lisaks tarbijate usalduse kasvule aitavad need ka ausaid ettevõtjaid. Me kavatseme ühiseid täitevmeetmeid jätkata ja meil on juba järgmine sektor sihikul.”

„Haarang”

„Haarang” on täitevmeede, mida rakendavad ELi juhatusel liikmesriikide täitevasutused. Liikmesriikides kontrollitakse üheaegselt ja koordineeritult teatavat sektorit, et teha kindlaks tarbijakaitsenõuete rikkumised. Rikkumise kahtluse korral võetakse ettevõtjaga ühendust ja nõutakse puuduste kõrvaldamist.

Elektroonikakaupade haarang toimus mais 2009. Üle Euroopa kontrollisid täitevasutused elektroonikakaupu müüvate internetisaitide vastavust ELi tarbijaeeskirjadele. Kontrolliti kuut populaarsemat tooterühma, sh muusikamängijaid, digitaalseid fotoaparaate ja mobiiltelefone. Probleemsete saitide puhul nõudsid täitevasutused puuduste kõrvaldamist ja vajaduse korral kohaldasid karistusi.

Elektroonikakaupu müüvate veebisaitide kontrollimise tulemused

369 kontrollitud veebisaidist vastavad nüüd 310 (84%) ELi tarbijaeeskirjadele, kusjuures mais 2009 oli see näitaja vaid 163 (44%). Tuvastatud rikkumiste puhul kohaldati ka trahve ja teatavad veebilehed suleti.

Kontrollimisel tehti kindlaks järgmised põhiprobleemid:

  • teave tarbijaõiguste kohta: 86% kontrollitud veebisaitidest esitavad nüüd nõuetekohast selget ja täpset teavet (nt õigus tagastada toode ilma põhjendust esitamata ja seaduslik garantiiaeg), samas kui mais 2009 oli selliseid saite 64%;

  • teave lõpphinna kohta: 94% kontrollitud veebisaitidest esitavad nüüd selget ja täpset teavet toote lõpphinna kohta (sh kättetoimetamis- ja muud lisakulud), samas kui mais 2009 oli selliseid saite 75%;

  • kaupmehe kontaktandmed: 95% kontrollitud veebisaitidest esitavad nüüd kaupmehe andmed, st tema nime, aadressi ja e-posti aadressi, sama kui mais 2009 oli selliseid saite 82%.

Mis saab edasi?

Riiklikud asutused teevad jätkuvalt tööd, et pooleliolevaid juhtumeid lõpetada. Piiriüleste juhtumite puhul tehakse koostööd naaberriikide ametkondadega. Uut üleeuroopaliste kontrollide süsteemi rakendatakse ka edaspidi – järgmiseks aastaks on planeeritud veel mitu kontrolli ja ühismeedet.

Vt ka MEMO/10/417

Uus haarang: piletimüük internetis

Praegu on käsil spordi- ja kultuuriürituste pileteid müüvate internetisaitide kontrollimine. 414 kontrollitud veebisaidist vastasid nõuetele 167 (40%), kuid 247 (60%) vajavad täiendavat kontrolli tarbijaeeskirjade rikkumise kahtluse tõttu. Kontrollijad võtavad ühendust probleemsete ettevõtjatega, kes peavad andma selgitusi või puudused kõrvaldama.

Peamised probleemid on järgmised:

  • hinnainfo puudub, on ebatäielik või eksitav (nt varjatud maksud või käitlemiskulud): 74% probleemsetest veebisaitidest.

  • müügitingimused on ebaõiglased (nt pilet jõudis kohale liiga hilja või ei saanud ostja ürituse ärajäämisel piletiraha tagasi): 73% probleemsetest veebisaitidest.

  • kaupmeest käsitlev teave puudub, on ebatäielik või eksitav (nt kaupmees väidab ebatõeselt, nagu ta oleks seaduslik esindaja): 48% probleemsetest veebisaitidest.

Vt ka MEMO/10/418

Lisateave:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

Seal saate tutvuda ka fiktiivsete näidetega korrektsete/ebakorrektsete veebisaitide kohta.


Side Bar