Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Καταναλωτές: οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι είναι πλέον ασφαλείς για την αγορά ηλεκτρονικών αγαθών.

Η αγορά δημοφιλών ηλεκτρονικών αγαθών, όπως ψηφιακές κάμερες και προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής μέσω διαδικτύου είναι πλέον πολύ πιο ασφαλής ύστερα από μέτρα που ελήφθησαν κατά προβληματικών δικτυακών τόπων. Το 84% των δικτυακών τόπων που πωλούν ηλεκτρονικά, οι οποίοι ελέγχθηκαν για παράβαση των κανόνων της ΕΕ για τους καταναλωτές, συμμορφώνονται πλέον με τη νομοθεσία της ΕΕ (σε σύγκριση με μόνον το 44 % το 2009). Η έρευνα «σάρωσης» ξεκίνησε τον Μάιο του 2009 και πραγματοποιήθηκε από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σε 26 κράτη μέλη, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία. Στα προβλήματα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονταν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, ανακριβείς τιμές και ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας με τον έμπορο (IP/09/1292). Οι εν λόγω δικτυακοί τόποι έχουν πλέον διορθωθεί, ενώ επιβλήθηκαν και ποινές όταν χρειάστηκε. Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης τα αρχικά πορίσματα της σάρωσης του 2010 που αφορούσε τις ηλεκτρονικές (online) πωλήσεις εισιτηρίων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο επίτροπος Υγείας και Καταναλωτών της ΕΕ, κ. John Dalli, δήλωσε: «Οι έρευνες σάρωσης αποσκοπούν να εξασφαλίσουν ότι οι νόμοι της ΕΕ υπέρ των καταναλωτών εφαρμόζονται με αυστηρότητα, ώστε να διασφαλίζουν διαφανή τιμολόγηση και ειλικρινείς πληροφορίες. Τα σημερινά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι σαρώσεις λειτουργούν. Η ενίσχυση στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή που μπορούν να δημιουργήσουν θα ωφελήσει και τις ευυπόληπτες επιχειρήσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτές τις κοινές ενέργειες εφαρμογής του νόμου και ήδη έχουμε θέσει τον επόμενο προβληματικό τομέα στο στόχαστρό μας».

Η σάρωση

«Σάρωση» είναι μια ενέργεια εφαρμογής του νόμου της οποίας ηγείται η ΕΕ και πραγματοποιείται από τις εθνικές αρχές εφαρμογής του νόμου. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ταυτόχρονους, συντονισμένους ελέγχους για παραβίαση της νομοθεσίας περί καταναλωτών σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Έρχονται σε επαφή με τις εταιρείες σχετικά με τις εικαζόμενες παρατυπίες και ζητούν από αυτές να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

Η σάρωση των ηλεκτρονικών αγαθών διεξήχθη τον Μάιο του 2009. Οι αρχές εφαρμογής του νόμου σε ολόκληρη την Ευρώπη έλεγξαν τους δικτυακούς τόπους που πωλούν ηλεκτρονικά αγαθά ως προς τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ περί καταναλωτών. Για τον έλεγχο επιλέχθηκαν έξι κατηγορίες δημοφιλών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων π.χ. των προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής, των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και των κινητών τηλεφώνων. Έκτοτε, οι εθνικές αρχές συνέχισαν το έργο αυτό, ελέγχοντας τους προβληματικούς δικτυακούς τόπους, ζητώντας διορθώσεις και επιβάλλοντας κυρώσεις, όταν χρειάστηκε.

Αποτελέσματα της σάρωσης στα ηλεκτρονικά

Συνολικά, από τους 369 δικτυακούς τόπους που ελέγχθηκαν αρχικά, 310 τόποι (84%) συμμορφώνονται πλέον με τους κανόνες για τους καταναλωτές που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, σε σύγκριση με 163 μόνον τόπους (44%) τον Μάιο του 2009. Οι κυρώσεις για βεβαιωμένες παραβιάσεις περιλάμβαναν πρόστιμα και κλείσιμο δικτυακών τόπων.

Όσον αφορά τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν αρχικά:

  • πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών: 86% των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν πλέον σαφείς και επακριβείς πληροφορίες όπως απαιτείται από τη νομοθεσία (π.χ. σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος χωρίς να εξηγείται ο λόγος και σχετικά με την περίοδο νομικής εγγύησης), σε σύγκριση με το 64% τον Μάιο του 2009·

  • πληροφορίες σχετικά με τη συνολική τιμή: το 94% των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν πλέον σαφείς και επακριβείς πληροφορίες σχετικά με το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης κατ' οίκον και άλλων πρόσθετων εξόδων), σε σύγκριση με το 75% τον Μάιο του 2009·

  • λεπτομερή στοιχεία του εμπόρου: το 95% των δικτυακών τόπων που ελέγχθηκαν παρέχουν πλέον τα απαιτούμενα λεπτομερή στοιχεία των εμπόρων, όπως π.χ. την επωνυμία, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε σύγκριση με το 82% τον Μάιο του 2009.

Τι θα συμβεί στη συνέχεια;

Οι εθνικές αρχές θα συνεχίσουν το έργο τους στις εκκρεμείς υποθέσεις. Για τις διασυνοριακές υποθέσεις, βρίσκονται σε επαφή με τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες. Το νέο σύστημα των ερευνών σάρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ θα συνεχιστεί, με νέες σαρώσεις και κοινές ενέργειες που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος.

Βλέπε επίσης το MEMO/10/417

Η νέα σάρωση: δικτυακοί τόποι έκδοσης εισιτηρίων

Η τελευταία σάρωση διερευνά πλέον τις ηλεκτρονικές πωλήσεις εισιτηρίων για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Έχουν ελεγχθεί 414 δικτυακοί τόποι· 167 (40%) συμμορφώνονταν με τους κανόνες, αλλά 247 (60%) σηματοδοτήθηκαν για περαιτέρω έρευνα όσον αφορά παράβαση των κανόνων για τους καταναλωτές. Οι εθνικές αρχές βρίσκονται πλέον στο στάδιο της εφαρμογής του νόμου κατά το οποίο έρχονται σε επαφή με τους εμπόρους και τους ζητούν να διευκρινίσουν τη θέση τους ή να διορθώσουν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν.

Οι κύριοι προβληματικοί τομείς ήταν:

  • ελλιπείς, ατελείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την τιμή (π.χ. κρυμμένοι φόροι ή τέλη διεκπεραίωσης): 74% των προβληματικών δικτυακών τόπων.

  • αθέμιτοι όροι και προϋποθέσεις (π.χ. η έγκαιρη παράδοση εισιτηρίων δεν ήταν εξασφαλισμένη ή αποκλειόταν η επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης): 73% των προβληματικών δικτυακών τόπων.

  • ελλιπείς, ατελείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τον έμπορο (π.χ. ο έμπορος ισχυριζόταν λανθασμένα ότι είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος): 48% των προβληματικών δικτυακών τόπων.

Βλέπε επίσης το MEMO/10/418

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο των σαρώσεων

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

συμπεριλαμβανομένων εικονικών ιστοσελίδων με παραδείγματα ορθής/κακής πρακτικής.


Side Bar