Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

Bruxelles, den 16. september 2010

Forbrugere: Det er nu sikkert at købe forbrugerelektronik på de fleste websteder.

Det er nu meget sikrere at købe populær forbrugerelektronik som f.eks. digitalkameraer og musikafspillere på internettet efter en razzia mod problematiske websteder. 84 % af de websteder, hvor der udbydes elektronik, og som blev kontrolleret for overtrædelse af EU's forbrugerlovgivning, overholder nu EU-reglerne (sammenlignet med blot 44 % i 2009). Razziaen blev iværksat i maj 2009 og gennemført af de nationale myndigheder i 26 EU-lande samt Norge og Island. De problemer, der blev konstateret, omfattede bl.a. vildledende oplysninger om forbrugerrettighederne, ukorrekte priser samt manglende kontaktoplysninger for forhandleren (IP/09/1292). Disse websteder er nu blevet bragt i orden, og forhandlerne er blevet pålagt sanktioner, hvor det var nødvendigt. Kommissionen forelagde også de første resultater af den razzia, som gennemføres mod online salg af billetter til kultur- og sportsarrangementer i 2010.

EU-kommissær for sundhed og forbrugere, John Dalli, sagde: "Razziaerne skal sikre, at EU's lovgivning på forbrugerområdet håndhæves konsekvent, således at priserne er gennemskuelige, og andre oplysninger er korrekte. De resultater, der fremlægges i dag, viser, at razziaerne virker. Den øgede forbrugertillid, som de kan skabe, vil også være en fordel for velrenommerede virksomheder. Vi er fast besluttet på at fortsætte disse fælles håndhævelsesaktioner og har allerede sigtekornet indstillet på den næste problematiske sektor".

Razziaen

En razzia er en håndhævelsesaktion, som ledes af EU og gennemføres af de nationale håndhævelsesmyndigheder. EU-landene gennemfører en samtidig og koordineret kontrol for overtrædelser af forbrugerlovgivningen inden for en bestemt sektor. De henvender sig til erhvervsdrivende, der mistænkes for uregelmæssigheder, og beder dem afhjælpe problemet.

Den razzia, som vedrørte forbrugerelektronik, fandt sted i maj 2009. Håndhævelsesmyndigheder i hele Europa kontrollerede websteder, hvor der udbydes forbrugerelektronik, for overholdelse af EU's forbrugerlovgivning. Seks populære produktkategorier, herunder f.eks. personlige musikafspillere, digitalkameraer og mobiltelefoner, blev udvalgt til kontrollen. Siden da har de nationale myndigheder fulgt op på overtrædelserne på de problematiske websteder, anmodet om, at webstederne blev bragt i orden, og pålagt forhandlerne sanktioner, hvor det var nødvendigt.

Resultater af razziaen vedrørende forbrugerelektronik

Af de i alt 369 websteder, der oprindeligt blev kontrolleret, lever 310 websteder (84 %) nu op til den EU-dækkende forbrugerlovgivning, hvilket skal ses i forhold til blot 163 websteder (44 %) i maj 2009. I de tilfælde, hvor der kunne konstateres overtrædelser, omfattede sanktionerne bøder og lukning af websteder.

De oprindeligt konstaterede hovedproblemer:

  • Oplysninger om forbrugerrettigheder: 86 % af de kontrollerede websteder har nu klare og tydelige oplysninger som krævet i lovgivningen (f.eks. om ret til at returnere varen uden begrundelse og om retsgarantiperioden), hvilket skal ses i forhold til 64 % i maj 2009.

  • Oplysninger om den samlede pris: 94 % af kontrollerede websteder har nu klare og tydelige oplysninger om de samlede omkostninger (inkl. leveringsomkostninger og alle andre ekstraomkostninger), hvilket skal ses i forhold til 75 % i maj 2009.

  • Kontaktoplysninger for forhandleren: 95 % af de kontrollerede websteder har nu de krævede oplysninger om forhandleren, herunder f.eks. navn, adresse og e-mailadresse, hvilket skal ses i forhold til 82 % i maj 2009.

De næste skridt

De nationale myndigheder arbejder videre med de sager, der endnu ikke er afklaret. Hvor der er tale om grænseoverskridende sager, er de i kontakt med deres modparter i andre lande. Det nye system, hvor der foretages razziaer i hele EU, fortsætter, og der er planlagt nye razziaer og fælles aktioner næste år.

Jf. også MEMO/10/417

Den seneste razzia: websteder, hvor der udbydes billetter

I forbindelse med den seneste razzia undersøges online salg af billetter til kultur- og sportsarrangementer. 414 websteder er blevet kontrolleret, og 167 (40 %) levede op til reglerne, mens 247 (60 %) blev udpeget til nærmere undersøgelse på grund af mistanke om overtrædelser af forbrugerlovgivningen. De nationale myndigheder befinder sig nu i håndhævelsesfasen, hvor de henvender sig til de pågældende forhandlere og beder dem redegøre for deres holdning eller afhjælpe de problemer, der er blevet konstateret.

Der var primært problemer på følgende områder:

  • Manglende, ufuldstændige eller vildledende oplysninger om prisen (f.eks. skjulte skatter eller ordrebehandlingsomkostninger): 74% af de problematiske websteder.

  • Urimelige betingelser og vilkår (f.eks. ingen garanti for rettidig levering af billetterne eller udelukkelse af tilbagebetaling ved aflysning): 73% af de problematiske websteder.

  • Manglende, ufuldstændige eller vildledende oplysninger om forhandleren (f.eks. hvor forhandleren påstår, at han er bemyndiget repræsentant): 48% af de problematiske websteder.

Jf. også MEMO/10/418

Yderligere oplysninger: Websted for razziaen:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

med et prøvewebsted med eksempler på henholdsvis god og dårlig praksis.


Side Bar