Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

V Bruselu dne 16. září 2010

Spotřebitelé: ve většině internetových prodejen elektroniky nyní nakoupíte bezpečně

Po zátahu na problematické internetové stránky je nyní nákup populárního elektronického zboží, jako jsou digitální fotoaparáty a osobní hudební přehrávače, na internetu mnohem bezpečnější. Předpisy EU nyní respektuje 84 % internetových prodejen elektroniky, které prošly kontrolou, zda dodržují zákony na ochranu spotřebitelů (v roce 2009 tomu tak bylo jen u 44 % prodejců). Šetření bylo zahájeno v květnu 2009 a provedly ho vnitrostátní orgány v 26 členských státech EU, v Norsku a na Islandu. Mezi zjištěné problémy patří zavádějící informace ohledně spotřebitelských práv, nesprávné údaje o celkové ceně a chybějící kontaktní údaje prodejce (IP/09/1292). Takové stránky jsou nyní opraveny a v případě nutnosti byly uloženy sankce. Komise rovněž zveřejnila první závěry kontroly, která proběhla letos a zaměřila se na internetový prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce.

John Dalli, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Cílem kontrol je zajistit vymáhání právních předpisů EU ve prospěch spotřebitelů a přinutit prodejce k transparentnímu zobrazování cen a pravdivých informací. Dnešní výsledky ukazují, že kontroly fungují. Posilují důvěru spotřebitelů, z čehož budou mít prospěch podniky s dobrou pověstí. V těchto kontrolách hodláme pokračovat a již jsme stanovili další problémovou oblast.“

Důkladná kontrola

Kontrolu provádí z podnětu EU vnitrostátní kontrolní orgány. Členské státy provádějí souběžné koordinované kontroly s cílem odhalit případy porušování spotřebitelského práva v daném sektoru. Obrací se na provozovatele stránek a žádají je o nápravu nesrovnalostí.

Stránky nabízející elektroniku byly zkontrolovány v květnu 2009. Kontrolní orgány v celé Evropě ověřovaly, zda internetové obchody s elektronickým zbožím dodržují spotřebitelské právo EU. K přezkoumání bylo vybráno šest populárních kategorií zboží, včetně osobních hudebních přehrávačů, digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů. Vnitrostátní orgány poté problematické stránky sledovaly, vymáhaly nápravu a v případě nutnosti ukládaly sankce.

Výsledky kontrol prodeje elektroniky

Z celkového počtu 369 původně prošetřovaných webových stránek nyní 310 (84 %) dodržuje předpisy na ochranu spotřebitelů platné v celé EU – v květnu 2009 tomu tak bylo pouze u 163 internetových prodejců (44 %). Za dokázané porušování zákona byly uloženy pokuty nebo byly stránky zrušeny.

Hlavní původně zjištěné problémy:

  • informace o právech spotřebitele: 86 % kontrolovaných internetových stránek nyní obsahuje jasné a přesné informace, jak vyžaduje zákon (např. o právu vrátit výrobek bez udání důvodu a zákonné záruční době), zatímco v květnu 2009 tomu tak bylo jen u 64 % firem;

  • informace o celkové ceně: 94 % prověřených stránek nyní obsahuje jasné a přesné informace o celkových nákladech (včetně poplatků za dopravu a všech dalších nákladů navíc), ve srovnání se 75 % v květnu 2009;

  • kontaktní údaje prodejce: 95 % stránek nyní uvádí požadované údaje o prodejci, jako je jeho jméno, adresa a e‑mail, přičemž v květnu 2009 tyto údaje obsahovalo jen 82 % internetových obchodů.

Co bude následovat?

Vnitrostátní orgány budou dále pracovat na uzavření zbývajících případů. Pokud jde o přeshraniční případy, spolupracují spolu úřady dotčených zemí. Nový systém jednorázových celoevropských šetření bude pokračovat, přičemž další zásahy a společné akce jsou plánovány na příští rok.

Viz rovněž zpráva MEMO/10/417

Další důkladná kontrola: stránky prodávající vstupenky

Zatím poslední kontrola nyní prošetřuje online prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce. Prověřeno bylo 414 stránek, z nichž 167 (40 %) předpisy dodržovalo, avšak u 247 (60 %) proběhne další šetření z důvodu porušování práv spotřebitelů. Vnitrostátní orgány nyní vymáhají soulad s právními předpisy - kontaktují dotčené prodejce a požádají je o vysvětlení či o nápravu zjištěných problémů.

Hlavními zjištěnými nedostatky jsou:

  • chybějící, neúplné nebo zavádějící informace o ceně (např. skryté poplatky nebo manipulační poplatky): 74 % problémových stránek;

  • nepoctivé podmínky (např. nebylo zaručeno včasné doručení vstupenky nebo bylo odmítnuto vrácení vstupenky v případě zrušení akce): 73 % problémových stránek;

  • chybějící, neúplné nebo zavádějící informace o prodejci (např. prodejce se klamně prohlašuje za autorizovaného zástupce): 48 % problémových stránek.

Viz rovněž zpráva MEMO/10/418

Další informace: internetové stránky o kontrolách

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

Zde naleznete i fiktivní příklady dobrých a špatných internetových stránek.


Side Bar