Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1136

Брюксел, 16 септември 2010 г.

Потребители: вече може безопасно да се закупува електроника от повечето интернет сайтове

След като бе проведена акция срещу проблемни уебсайтове, закупуването на популярни електронни стоки като цифрови фотоапарати и аудио плейъри по Интернет вече е много по-безопасно. Сега 84 % от продаващите електроника уебсайтове, проверени за нарушения на разпоредбите на ЕС за защита на потребителите, спазват законодателството на ЕС (в сравнение с едва 44 % през 2009 г.). Мащабното разследване стартира през май 2009 и беше проведено от националните органи на 26 държави-членки, Норвегия и Исландия. Сред установените проблеми бяха подвеждаща информация относно правата на потребителите, неточни цени и липса на координати за връзка с търговеца (IP/09/1292). Нередностите в тези сайтове сега са поправени и бяха наложени санкции, когато това беше необходимо. Комисията обяви също така първоначалните констатации от проведеното през 2010 г. мащабно разследване на онлайн продажбите на билети за културни мероприятия и спортни събития.

Джон Дали, комисар на ЕС по въпросите на здравеопазването и потребителите, заяви: „Мащабните разследвания имат за цел да се гарантира, че законите на ЕС за защита на потребителите се прилагат стриктно, така че ценообразуването да е прозрачно, а информацията достоверна. Днешните резултати показват, че от мащабните разследвания има ефект. Те водят до повишаване на доверието на потребителите, което е от полза и за почтените търговци. Твърдо сме решени да продължим тези съвместни акции за правоприлагане и вече сме набелязали следващия проблемен сектор.“

Мащабното разследване

Мащабното разследване представлява акция за правоприлагане, координирана от ЕС и изпълнявана от националните правоприлагащи органи. Държавите-членки провеждат едновременни съгласувани проверки за нарушения на законодателството за защита на потребителите в определен сектор. Те се свързват с операторите относно заподозрените нередности и искат от тях да вземат корективни мерки.

През май 2009 г. беше проведено мащабно разследване, свързано с електрониката. Правоприлагащите органи в цяла Европа извършиха проверки за съответствие със законодателството на ЕС за защита на потребителите на множество уебсайтове, продаващи електроника. За целите на разследването бяха подбрани шест популярни категории продукти, в това число персонални аудио плейъри, цифрови фотоапарати и мобилни телефони. Оттогава националните органи следят проблемните сайтове, като изискват корекции и налагат санкции при необходимост.

Резултати от мащабното разследване, свързано с електрониката

От първоначално проверените общо 369 уебсайта в момента 310 сайта (84 %) спазват правилата на ЕС за защита на потребителите, в сравнение с май 2009 г., когато само 163 сайта (44 %) са спазвали правилата. Санкциите при потвърдени нарушения включват налагане на глоби и затваряне на уебсайтовете.

Установените първоначално главни проблеми бяха свързани със:

  • информацията относно правата на потребителите: 86 % от проверените уебсайтове сега съдържат ясна и точна информация, както се изисква от закона (напр. относно правото на връщане на продукта, без да се посочва причина, и относно законово установения гаранционен период), за разлика от май 2009 г., когато само 64 % от уебсайтовете съдържаха такава информация;

  • информацията относно общата цена: 94 % от проверените уебсайтове сега показват ясна и точна информация относно общата цена (включваща таксите за доставка и всички други допълнителни разходи), за разлика от май 2009 г., когато само 75 % от уебсайтовете съдържаха такава информация;

  • координатите за връзка с търговеца: 95 % от проверените уебсайтове сега предоставят изискваната информация за търговеца като наименование, адрес и електронна поща, за разлика от 82 % през май 2009 г.

Какво следва?

Националните органи ще продължат своята работа по недовършените случаи. При трансграничните случаи те поддържат връзка със съответния орган в другите държави. Новата система на мащабни разследвания в целия ЕС ще продължи да действа, като за следващата година са планирани няколко подобни акции за мащабни разследвания и съвместни действия.

Вж. също МЕМО/10/417

Новото мащабно разследване на сайтовете за продажба на билети

В момента най-новото мащабно разследване се занимава с онлайн продажбите на билети за културни мероприятия и спортни събития. Проверени са 414 уебсайта, от които 167 (40 %) отговарят на изискванията, но за други 247 (60 %) беше подаден сигнал за допълнително разследване за нарушаване на разпоредбите за защита на потребителите. Националните органи вече са преминали към фазата на правоприлагане, по време на която се свързват със съответните търговци с искане те да изяснят позициите си или да коригират установените проблеми.

Главните проблемни области включват:

  • -Липсваща, непълна или подвеждаща информация относно цената (напр. скрити данъци или такси за обработка): 74% от проблемните сайтове;

  • неравноправни договорни условия (напр. доставката на билета навреме не е гарантирана или не се възстановява заплатената сума в случай, че събитието не се състои): 73 % от проблемните сайтове;

  • -липсваща, непълна или подвеждаща информация относно търговеца (напр. търговецът неоснователно твърди, че е оторизиран представител): 48 % от проблемните сайтове.

Вж. също МЕМО/10/418

За повече информация: уебсайт за мащабните разследвания на адрес

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps_en.htm

който съдържа и показни уебстраници с примери за добри и лоши практики.


Side Bar