Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1135

Brussel, 15 sep. 2010

Concentraties: Commissie geeft energiebeurs APX groen licht voor geplande overname sectorgenoot Belpex

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor het voornemen van energiebeurs APX om de Belgische stroombeurs Belpex over te nemen. Tegelijk keurde de Commissie de transactie goed waarbij TenneT, Elia en Gasunie gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over APX. Na toetsing aan de EU-concentratieverordening kwam de Commissie immers tot de conclusie dat deze transacties de daadwerkelijke mededinging binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (of een wezenlijk deel daarvan) niet significant zullen belemmeren.

APX biedt een handelsplaats aan voor stroom- en gasleveringen in Nederland en België en voor gasleveringen in het Verenigd Koninkrijk. Belpex is de Belgische stroombeurs.

Met de voorgenomen transactie verwerft APX, die momenteel onder de gezamenlijke zeggenschap van TenneT en Gasunie staat, de activiteiten van Belpex. Door deze transactie verkrijgt Elia, die zeggenschap over Belpex heeft, nu - samen met TenneT en Gasunie - gezamenlijke zeggenschap over de fusieonderneming APX/Belpex.

Elia is in hoofdzaak actief als beheerder van het Belgische landelijke hoogspanningsnet en heeft gezamenlijke zeggenschap over een van de vier landelijke hoogspanningsnetten in Duitsland (50Hertz). Gasunie is de beheerder van een groot gasnetwerk, met pijpleidingen en aangesloten installaties in Nederland en Noord-Duitsland. TenneT is beheerder van het Nederlandse landelijke hoogspanningsnet en van één van de vier landelijke hoogspanningsnetten in Duitsland (Transpower).

De transactie betreft in hoofdzaak dienstverlening ten behoeve van de groothandelsmarkt voor stroom.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de transactie geen significante mededingingsbezwaren zou opleveren. Wordt uitgegaan van een nationale markt voor trading van stroomproducten op korte termijn en op langere termijn, dan zouden er geen overlappingen zijn tussen de activiteiten van de partijen. De partijen zouden ook niet echt de mogelijkheid hebben om elkaars markten te betreden. Wordt uitgegaan van een nationale groothandelsmarkt voor stroomproducten, dan zouden er wel een aantal overlappingen zijn. Het gezamenlijke marktaandeel van de partijen doet echter geen mededingingsbezwaren rijzen tegen deze transactie.

Deze transactie is op 11 augustus 2010 bij de Commissie gemeld. Meer informatie over deze zaak komt beschikbaar onder:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_5911


Side Bar