Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1131

Bryssel den 15 september 2010

Europeiska trafikantveckan 2010: Res smartare, lev bättre

Mellan den 16 och 22 september 2010 kommer hundratals städer både i och utanför EU att delta i Europeiska trafikantveckan. Det här är världens största evenemang tillägnat trafiken i städerna. Årets tema ”Res smartare, lev bättre” har valts med tanke på de skadliga effekter som dagens trafiksystem har på folkhälsan. Syftet är att uppmuntra lokala myndigheter att satsa på alternativ till biltrafiken och att rikta ljuset mot deras positiva inverkan på folkhälsan och miljön.

”Huvuddelen av världens befolkning bor i tätorter”, säger transportkommissionär Siim Kallas. ”De flesta av våra vardagsresor börjar och slutar i tätorter, så vi är väldigt beroende av transportsystemen där. Vi drabbas alla av trafikens negativa effekter, som trafikstockningar, olyckor, dålig luftkvalitet och buller, och det här minskar helt klart vår livskvalitet. Det här är inte lokala problem utan frågor som berör EU som helhet. Jag är säker på att vi genom att arbeta tillsammans kan hitta innovativa och hållbara sätt att lösa transportproblemen i städer och ge människorna fler alternativ anpassade till deras behov.”

Miljökommissionär Janez Potočnik fortsätter: ”Alltför många i Europa använder sin bil även för korta resor. Det är ett problem: mer bilkörning ger fler trafikolyckor och luftföroreningar. Temat ”Res smartare, lev bättre” ska fungera som en väckarklocka som får lokala myndigheter att tänka mer på trafiksystemens påverkan på stadsmiljön och livskvaliteten och hjälpa människor att göra smartare och friskare val”.

Res smartare, lev bättre

Den tunga användningen av fordon i städer, i synnerhet personbilar, ger upphov till många hälsoproblem för medborgarna. Några exempel är alla skador och dödsfall som beror på trafikolyckor, luftvägsinfektioner och sjukdomar som orsakas av luftföroreningar samt kroniska tillstånd som fetma och hjärt- och kärlsjukdomar som har sin grund i en stillasittande livsstil. Andra riskfaktorer för den fysiska och mentala hälsan är social isolering och alienation på grund av överbelastade trafiksystem och krympande offentligt rum samt buller som orsakar sömnstörningar och stress.

Tanken är att trafikantveckan ska ändra människors transportmönster genom att lyfta fram miljövänliga alternativ till bilen. Allmänheten får chansen att pröva alternativa transportsätt och lokala myndigheter kan testköra nya tjänster och infrastrukturer. Det är kommer också att ge varaktiga effekter i och med att varje deltagande stad uppmanas att inleda minst en permanent praktisk åtgärd. Trafikantveckan kulminerar den 22 september, som officiellt utsetts till bilfri dag och städerna endast tillåter gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik i vissa områden.

Trafikantveckans höjdpunkter 2010

Ett av de många evenemang som anordnas i Bologna i Italien är en auktion på begagnade cyklar som hittats övergivna runt om i staden. Evenemanget organiseras av universitetsstudenternas sammanslutning i samarbete med staden Bologna. De som lyckas vinna budgivningen kommer att också att få säkerhetsverktyg, broschyrer om trafiksäkerhet, annat informationsmaterial och olika tillbehör.

I London kommer man för första gången att anordna evenemanget City Cycle Style i Smithfield Market den 17 september. Där kommer cykling att föras fram som den modemedvetna stadsmänniskans transportmedel. Deltagarna uppmanas att ta på sig sina snyggaste cykelkläder och komma och träffa modeskapare som gör cykelmode, pröva kläder och testsitta de allra senaste cyklarna. En del av intäkterna kommer att gå till en välgörenhetsorganisation som samlar in begagnade cyklar som sedan skickas till Afrika.

I Brno i Tjeckien planerar man en mängd olika aktiviteter som stavgång, cykling och inlineåkning. Programmet omfattar även stadsrundturer, utbildning och utomhusgympa till levande musik.

Ökat deltagande

Antalet städer som deltar i trafikantveckan har ökat varje år sedan början 2002. Förra året var deltagandet rekordhögt med 2 181 städer som tillsammans hade omkring 237 miljoner invånare. Mer än 4 440 permanenta åtgärder inleddes till följd av den veckolånga kampanjen. Europeiska trafikantveckans framgångsrika koncept börjar också sprida sig till länder utanför Europa. Några exempel är Argentina, Kanada, Ecuador, Japan och Taiwan.

Europeiska trafikantveckan samordnas av tre icke-statliga organisationer som specialiserar sig på miljöfrågor: Eurocities, Energie-Cités och Climate Alliance. EU-kommissionens generaldirektorat för miljö ger finansiellt stöd och ansvarar för den årliga utdelningen av ett pris till de bästa deltagande programmen.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska trafikantveckan:

www.mobilityweek.eu


Side Bar