Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1131

V Bruseli 15. septembra 2010

Európsky týždeň mobility 2010 so sloganom „Rozumnejšie cestovať – lepšie žiť“

V dňoch 16. až 22. septembra 2010 sa stovky miest v celej Európskej únii aj mimo nej zúčastnia Európskeho týždňa mobility – najväčšej celosvetovej akcii venovanej udržateľnej mestskej doprave. Téma kampane na rok 2010: „Travel Smarter, Live Better“ (rozumnejšie cestovať – lepšie žiť) priznáva škodlivý vplyv súčasných trendov mestskej dopravy na zdravie občanov. Jej cieľom je podnietiť orgány miestnej samosprávy, aby podporovali alternatívy k doprave autom a zdôrazňovali ich pozitívny vplyv na verejné zdravie a životné prostredie.

Siim Kallas, podpredseda Európskej komisie a komisár pre dopravu, uviedol: „Veľká časť svetovej populácie žije v mestských oblastiach. Väčšina našich každodenných ciest sa v mestských oblastiach začína aj končí, takže sme na mestských dopravných systémoch skutočne závislí. Negatívne účinky mestskej dopravy, akými sú dopravné zápchy, nehody, zlá kvalita ovzdušia či hluk, doliehajú na nás všetkých a jednoznačne zhoršujú kvalitu nášho života. Tieto problémy nemajú len lokálny charakter, ale týkajú sa celej EÚ. Som presvedčený, že ak budeme spolupracovať, nájdeme inovatívne a udržateľné spôsoby riešenia problémov súvisiacich s mobilitou a ľudia dostanú viac možností, ktoré by vyhovovali ich potrebám.“

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik povedal: „Príliš veľa Európanov využíva pri krátkych cestách vlastné auto. Táto skutočnosť vyvoláva obavy: viac áut znamená aj viac dopravných nehôd a väčšie znečistenie ovzdušia. Téma Európskeho týždňa mobility na rok 2010 „Travel Smarter, Live Better“ (rozumnejšie cestovať – lepšie žiť) by mala byť silným podnetom pre orgány miestnych samospráv, aby viac zvažovali dopad dopravnej politiky na životné prostredie v mestách a na kvalitu života a pomáhali občanom pri nachádzaní rozumnejšej a zdravšej možnosti dopravy.“

Travel Smarter, Live Better (Rozumnejšie cestovať – lepšie žiť)

Značné využívanie automobilov v mestách, hlavne osobných áut, spôsobuje občanom rôzne zdravotné následky. Patria k nim zranenia a úmrtia v dôsledku dopravných nehôd, nákazy a ochorenia dýchacích ciest spôsobené znečistením ovzdušia, chronické stavy, ako obezita, či stále častejšie kardiovaskulárne choroby vyvolané sedavým spôsobom života. K ďalším rizikovým faktorom pre fyzické a duševné zdravie patria sociálna izolácia a spoločenské odcudzenie vplyvom preťaženej dopravy a obmedzeného verejného priestoru, ako aj hlučnosť, ktorá vedie k poruchám spánku a k stresu.

Týždeň mobility sa zameriava na zmenu správania ľudí v oblasti dopravy a cestovania tým, že namiesto automobilu ponúkne alternatívy ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Verejnosť dostane príležitosť vyskúšať si alternatívne formy dopravy a miestne orgány majú možnosť otestovať nové služby a infraštruktúru. Odkaz týždňa mobility by mal pretrvať aj po jeho ukončení tak, že zúčastnené mestá sa nabádajú, aby prijali aspoň jedno trvalé praktické opatrenie. Týždeň mobility vyvrcholí Dňom bez áut, oficiálne stanoveným na 22. septembra, kedy zúčastnené mestá vyhradia verejné priestory výlučne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu.

Hlavné podujatia týždňa mobility v roku 2010

Medzi početnými aktivitami, ktoré sa konajú v Bologni v Taliansku, zaujme dražba použitých bicyklov, ktoré sa našli odložené po meste. Podujatie pripravujú združenia vysokoškolských študentov spolu s mestským úradom Bologna. Tí, ktorí v dražbe uspejú, získajú bezpečnostné náradie, brožúrky o bezpečnosti na cestách a iné propagačné materiály a darčeky.

Smithfield Market v Londýne sa stane 17. septembra dejiskom podujatia City Cycle Style (Cyklistika v meste) organizovaného v tomto hlavnom meste prvýkrát na oslavu cyklistiky ako módneho spôsobu dopravy. Účastníci majú prísť vo svojom najlepšom cyklistickom vybavení a na podujatí sa stretnú s návrhármi módy pre cyklistov, budú si môcť vyskúšať rôzne oblečenie a sedlá niektorých z najnovších modelov bicyklov. Časť výťažku získaného počas akcie pôjde na charitu, ktorá zhromažďuje ojazdené bicykle a posiela ich do Afriky.

Mesto Brno v Českej republike pripravilo celý rad podujatí propagujúcich nordic walking, bicyklovanie a jazdenie na kolieskových korčuliach. Program zahŕňa prehliadku mesta so sprievodcom, školenia a verejné cvičenia s hudobným sprievodom na voľnom priestranstve.

Rastúca účasť

Týždeň mobility zaznamenáva od svojho začiatku v roku 2002 neustály nárast počtu zúčastnených miest. Minulý rok sa zaregistrovalo rekordných 2 181 miest, čo predstavuje približne 237 miliónov obyvateľov. Výsledkom týždennej kampane bolo zavedenie viac ako 4 440 stálych opatrení. Úspešný model Európskeho týždňa mobility zároveň inšpiruje aj čoraz viac krajín mimo Európy: zaviedli ho napríklad v Argentíne, Kanade, Ekvádore, Japonsku a Taiwane.

Európsky týždeň mobility koordinujú tri mimovládne organizácie, ktoré sa špecializujú na otázky životného prostredia v mestách: Eurocities, Energie-Cités a Climate Alliance. Európska komisia prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie poskytuje podujatiu finančnú podporu a každý rok udeľuje cenu Európskeho týždňa mobility za najlepší program a opatrenia.

Ďalšie informácie získate na webovej stránke Európskeho týždňa mobility:

www.mobilityweek.eu


Side Bar