Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1131

Brüssel, 15. september 2010

Euroopa mobiilsusnädal 2010: „Liigu targalt – ela paremini”

16.–22. septembrini 2010 osalevad sajad linnad nii Euroopas kui ka väljaspool selle piire Euroopa mobiilsusnädalal, mis on suurim säästva linnaliikluse küsimustele pühendatud üritus maailmas. 2010. aasta kampaania „Liigu targalt – ela paremini” käsitleb linnatranspordi praeguste arengusuundade kahjulikku mõju kodanike tervisele. Kampaania eesmärk on julgustada kohalikke omavalitsusi edendama autosõitu asendavaid transpordivõimalusi ning rõhutada nende soodsat mõju meie tervisele ja keskkonnale.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Enamik maailma rahvastikust elab linnapiirkondades. Enamik meie igapäevastest asjatoimetustest algab ja lõpeb linnapiirkonnas, seega oleme me üsnagi sõltuvad linnatranspordist. Igaüks meist on kogenud linnatranspordi varjukülgi, näiteks ummikud, liiklusõnnetused, õhusaaste ja mürareostus, mis kõik halvendavad silmnähtavalt meie elukvaliteeti. Need probleemid ei mõjuta ainult kohalikke omavalitsusi, vaid kogu Euroopa Liitu. Olen kindel, et koos tegutsedes suudame me välja töötada uuenduslikud ja säästlikud lahendused linnaliikluse probleemide lahendamiseks ning pakkuda eri vajadustele vastavaid uusi valikuvõimalusi.”

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Liiga paljud Euroopa elanikud kasutavad lühireiside tegemiseks autosid. Küsimus on selles, et tihedam liiklus toob kaasa rohkem õnnetusi ja suurendab õhusaastet. Euroopa 2010. aasta mobiilsusnädala kampaania „Liigu targalt – ela paremini" peaks andma kohalikele omavalitsustele tõuke süveneda linnaliikluse ja elukvaliteedi probleemidesse ja aidata inimestel teha paremaid ja tervislikumaid valikuid."

Liigu targalt – ela paremini

Tihe linnaliiklus, eriti eraautode kasutamine tekitab palju terviseprobleeme. Siia kuuluvad liiklusõnnetustest põhjustatud kehavigastused ja surm, hingamisteede nakkused, õhusaastest tulenevad tõved ning istuva eluviisiga seotud kroonilised haigused, nagu ülekaalulisus ja südame-veresoonkonna haigused. Lisaks sellele ohustavad meie füüsilist ja vaimset tervist sotsiaalne eraldatus, liiklusummikutest ja avaliku ruumi vähenemisest tingitud kogukondade lagunemine ning unehäireid ja stressi põhjustav mürasaaste.

Mobiilsusnädala eesmärk on muuta inimeste liiklemisharjumusi, pakkudes välja keskkonnasõbralikke variante auto asendamiseks. Inimestel on võimalus proovida alternatiivseid liiklemisviise ning kohalikud omavalitsused saavad katsetada uute teenuste ja infrastruktuuri toimimist. Pikaajaline mõju on tagatud, kui ürituses osalevad linnad hakkavad püsivalt juurutama vähemalt üht uut praktilist meedet. Mobiilsusnädal kulmineerub autovaba päevaga 22. septembril, kui kampaanias osalevad linnad lubavad teatavates piirkondades liigelda ainult jalakäijatel, jalgratturitel ja ühistranspordil.

2010. aasta mobiilsusnädala tähtsündmused

Itaalias Bolognas korraldatakse paljude muude ürituste kõrval linna mahajäetud jalgrataste oksjon. Ürituse korraldab üliõpilasselts koostöös Bologna linnaga. Edukatele pakkujatele antakse kaasa turvavarustus, liiklusohutuse-alased brošüürid ja muud reklaamimaterjalid.

Londonis Smithfield Marketis leiab 17. septembril esmakordselt aset üritus „City Cycle Style”, mis on pühendatud jalgrattasõidule kui trendikale liikumisviisile. Osalejad, kellel palutakse selga panna oma parimad rattasõiduriided, saavad kohtuda jalgrattamoedisaineritega, proovida selga jalgratturikostüüme ja katsetada kõige uuemaid jalgrattamudeleid. Osa ürituse raames teenitud rahast antakse heategevusühingule, kes kogub kasutatud jalgrattaid ja saadab need Aafrikasse.

Tšehhi Vabariigis Brnos leiavad aset kõikvõimalikud kepikõnni, jalgrattasõidu ja rulluisutamise reklaamiüritused. Mobiilsusädala programmi kuuluvad giidiga linnaekskursioonid, koolitusüritused ja vabaõhukontsertide saatel toimuvad ühistreeningud.

Üha rohkem osalejaid

Alates 2002. aastal toimunud esimesest mobiilsusnädalast on sellel osalevate linnade arv pidevalt suurenenud. Möödunud aastal registreerus mobiilsusnädalale rekordiliselt 2181 linna 237 miljoni elanikuga. Nädalapikkuse kampaania tulemusel võeti kasutusele rohkem kui 4400 püsivat lahendust. Euroopa mobiilsusnädala innustavat eeskuju järgib üha rohkem riike väljaspool Euroopat, sealhulgas Argentina, Kanada, Ecuador, Jaapan ja Taiwan.

Mobiilsusnädalat koordineerivad kolm linnakeskkonna teemadele spetsialiseerunud valitsusvälist organisatsiooni: Eurocities, Energie-Cités ja Climate Alliance. Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat annab rahalist toetust ja korraldab iga-aastase Euroopa mobiilsusnädala auhinna väljaandmist parimatele tegevuskavadele ja meetmetele.

Täiendava teabe saamiseks külastage Euroopa mobiilsusnädala veebilehte:

www.mobilityweek.eu


Side Bar