Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1131

V Bruselu dne 15. září 2010

Evropský týden mobility v roce 2010: „Cestujte chytřeji, žijte lépe“

Ve dnech 16. až 22. září 2010 se stovky měst po celé Evropě i mimo ni zúčastní Evropského týdne mobility, největší celosvětové akce věnované udržitelné městské dopravě. Téma kampaně pro rok 2010 – Travel Smarter, Live Better (Cestujte chytřeji, žijte lépe) – uznává škodlivé účinky současných trendů městské dopravy na zdraví občanů. Cílem je povzbudit orgány místní samosprávy, aby podporovaly alternativy k jízdě autem a zdůrazňovaly jejich pozitivní dopad na veřejné zdraví a životní prostředí.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Většina světové populace žije v městských oblastech. Většina našich každodenních cest začíná a končí v městských oblastech, takže jsme na městských dopravních systémech skutečně závislí. Všichni trpíme negativními účinky městské dopravy, jako je přetížení provozu, dopravní nehody, špatná kvalita vzduchu či hluk, které jednoznačně zhoršují kvalitu našeho života. Tyto problémy nemají pouze lokální charakter, týkají se celé EU. Jsem však přesvědčen, že budeme-li pracovat společně, najdeme inovativní a udržitelná řešení problémů mobility ve městech a nabídneme lidem více alternativ, které budou vyhovovat jejich potřebám.“

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Příliš mnoho Evropanů se při krátkých cestách spoléhá na svá auta. Je to problém: více aut znamená více dopravních nehod a větší znečištění vzduchu. Téma Evropského týdne mobility pro rok 2010 – Travel Smarter, Live Better (Cestujte chytřeji, žijte lépe) – by mělo zalarmovat orgány místních samospráv, aby více přemýšlely o dopadu dopravní politiky na životní prostředí ve městech a na kvalitu života a aby pomohly lidem hledat chytřejší a zdravější alternativy.“

Cestujte chytřeji, žijte lépe

Přílišné používání automobilů – zejména osobních – ve městech způsobuje občanům mnohé zdravotní problémy. Patří k nim zranění a úmrtí v důsledku dopravních nehod, infekce a onemocnění dýchacích cest způsobené znečištěním vzduchu, a rovněž chronické stavy, jako je obezita a stále častější kardiovaskulární choroby, zaviněné sedavým způsobem života. K dalším rizikovým faktorům pro tělesné i duševní zdraví patří sociální izolace a úpadek komunikace v důsledku přetížené dopravy a zmenšeného veřejného prostoru, stejně tak hlukové znečištění, které vede k poruchám spánku a ke stresu.

Cílem týdne mobility je změnit dopravní návyky lidí a nabídnout jim alternativy k jízdě autem šetrné k životnímu prostředí. Veřejnost dostane příležitost vyzkoušet si alternativní způsoby dopravy a místní orgány budou mít možnost prověřit nové služby a novou infrastrukturu. Skutečnost, že se zúčastněným městům dostává podpory, aby zavedla alespoň jedno trvalé praktické opatření, zajišťuje trvalý odkaz týdne mobility. Týden vyvrcholí Dnem bez automobilů oficiálně stanoveným na 22. září, kdy zúčastněná města vyhradí plochy výlučně pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu.

Hlavní události týdne mobility 2010

K mnoha akcím pořádaným v Boloni v Itálii patří dražba použitých jízdních kol, která byla nalezena odložená po městě. Tuto akci řídí sdružení universitních studentů ve spolupráci s městem Bologna. Šťastní dražitelé dostanou bezpečnostní nářadí, brožuru o bezpečnosti silniční dopravy a další propagační materiály a dárky.

Smithfield Market v Londýně bude dne 17. září dějištěm první akce City Cycle Style (Cyklistika ve městě) v dějinách hlavního města, která oslavuje cyklistiku jako módní způsob dopravy. Účastníci nechť se dostaví v nejlepším cyklistické vybavení, setkají se zde s návrháři módy pro cyklisty a budou mít možnost vyzkoušet si různá vybavení a sedla některých z nejnovějších modelů jízdních kol. Část peněz získaných během akce je určena na charitu, která sbírá ojetá jízdní kola a vyváží je do Afriky.

Město Brno v České republice připravilo řadu aktivit propagujících severskou chůzi a jízdu na kole a na kolečkových bruslích. Program zahrnuje prohlídku města s průvodcem, školení a veřejná cvičení za doprovodu živé hudební produkce.

Rostoucí účast

Od svého zahájení v roce 2002 vykazuje týden mobility nepřetržitý růst počtu zúčastněných měst. Loni se k účasti registrovalo rekordních 2 181 měst, která představují přibližně 237 milionů obyvatel. V důsledku týdenní kampaně bylo zavedeno více než 4 440 stálých opatření. Úspěšný model Evropského týdne mobility rovněž stále více inspiruje země mimo Evropu včetně Argentiny, Kanady, Ekvádoru, Japonska a Tchaj-wanu.

Evropský týden mobility koordinují tři nevládní organizace, které se zaměřují na otázky životního prostředí ve městech: Eurocities, Energie-Cités a Climate Alliance. Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise poskytuje finanční podporu a pořádá udělování výročních cen Evropského týdne mobility, určených pro nejlepší program činností a opatření.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropského týdne mobility:

www.mobilityweek.eu


Side Bar