Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1126

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 15 d.

Nauja skolintų vertybinių popierių pardavimo ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių skaidrumo didinimo ir koordinavimo užtikrinimo sistema

Šiandien Europos Komisija priėmė reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (angl. CDS) aspektų pasiūlymą. Jo pagrindiniai tikslai – sukurti suderintą veiksmų koordinavimo Europos mastu sistemą, padidinti skaidrumą ir sumažinti riziką. Pagal naująją sistemą nacionalinės ir Europos reguliavimo institucijos turės aiškius įgaliojimus prireikus imtis veiksmų, kartu ja bus užkertamas kelias rinkos susiskaidymui ir užtikrinamas sklandus vidaus rinkos veikimas.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Paprastai dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo didėja rinkos likvidumas ir sudaromos geresnės sąlygos veiksmingai kainodarai. Tačiau rinkoje susidarius kritinėms sąlygoms, dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo gali dar labiau kristi kainos, o tai gali sukelti sumaištį rinkose ir sisteminę riziką. Šiandienos pasiūlymu siekiama reguliavimo institucijoms ir rinkoms suteikti daugiau skaidrumo ir sudaryti sąlygas reguliavimo institucijoms lengviau nustatyti riziką valstybės garantuotų skolų rinkose. Reguliavimo institucijoms taip pat bus suteikti aiškūs įgaliojimai bendradarbiaujant su naująja Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) išskirtinėmis aplinkybėmis apriboti ar uždrausti skolintų vertybinių popierių pardavimą. Šiandien pateiktas pasiūlymas – žingsnis į priekį siekiant didesnio finansinio stabilumo Europoje.“

Skolintų vertybinių popierių pardavimas – tai pardavėjui nepriklausančių vertybinių popierių pardavimas tikintis vėliau juos atpirkti ir grąžinti. Spekuliavimu vertybiniais popieriais jų neturint (angl. naked short selling) laikomi atvejai, kai pardavėjas iki skolintų vertybinių popierių pardavimo nepasiskolino vertybinių popierių arba neužtikrino, kad prieš atsiskaitant juos būtų galima pasiskolinti. Tai gali sukelti specifinę atsiskaitymo įsipareigojimų neįvykdymo riziką (t. y. riziką, kad sandoris nebus įvykdytas). Nuo finansų krizės pradžios daugelis valstybių narių ėmėsi veiksmų skolintų vertybinių popierių pardavimui sustabdyti ar apskritai uždrausti. Nekoordinuoti veiksmai gali būti ne tokie efektyvūs ir sukelti sunkumų rinkoje, taip pat neigiamai paveikti investuotojų pasitikėjimą.

Daugiau skaidrumo

Šiuo metu apie skolintų vertybinių popierių pardavimą patikimos informacijos yra nedaug, todėl rinkos dalyviams ir reguliavimo institucijoms sunku žinoti, kurie parduodami vertybiniai popieriai yra skolinti ir kokia jų svarba apskritai. Šiandienos pasiūlymu reikalaujama, kad visi su skolintų vertybinių popierių pardavimu susiję akcijų pavedimai prekybos vietose būtų atitinkamai pažymėti, kad reguliavimo institucijos galėtų juos atpažinti, – taip didinamas skaidrumas. Be to, investuotojai reguliavimo institucijoms turės atskleisti informaciją apie reikšmingas grynąsias trumpąsias pozicijas, kurios siekia tam tikrą ribą (0,2 proc. akcinio kapitalo), o rinkai – informaciją apie pozicijas, kurios siekia nustatytą didesnę ribą (0,5 proc.). Įgyvendinus šias priemones rinkos dalyviai turės daugiau informacijos, o reguliavimo institucijos galės stebėti rinkas ir nustatyti kylančią riziką. Kalbant apie vyriausybės obligacijas, reguliavimo institucijos turės daugiau galimybių nustatyti galimą riziką valstybės garantuotos skolos rinkų stabilumui, nes turės duomenų apie trumpąsias pozicijas, įskaitant pozicijas, įgytas sudarant valstybių kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius (išvestinė finansinė priemonė, kartais laikoma tam tikra draudimo nuo įsipareigojimų neįvykdymo rizikos forma).

Aiškūs reguliavimo institucijų įgaliojimai ir koordinuota Europos sistema

Rinkose susidarius kritinėms sąlygoms, vien skaidrumo gali nepakakti. Šiuo metu nacionalinių reguliavimo institucijų įgaliojimai apriboti arba uždrausti skolintų vertybinių popierių pardavimą valstybėse narėse labai skiriasi. Šiandienos pasiūlymu nacionalinėms reguliavimo institucijoms suteikiami aiškūs įgaliojimai išskirtinėmis aplinkybėmis laikinai apriboti arba uždrausti bet kokių skolintų finansinių priemonių pardavimą. Šią veiklą koordinuotų EVPRI (kuri, Europos Parlamentui pritarus, turėtų pradėti veikti 2011 m. sausį). EVPRI taip pat suteikiama teisė teikti nuomones kompetentingoms institucijoms, kai išskirtinėmis aplinkybėmis jos imasi veiksmų. Pagal naująją priežiūros sistemą EVPRI, laikydamasi tam tikrų sąlygų, turės galimybę pati imtis tiesioginio poveikio laikinų priemonių skolintų vertybinių popierių pardavimui apriboti ar uždrausti.

Be to, jei per dieną finansinės priemonės kaina sumažėtų didele suma, nacionalinės priežiūros institucijos turės teisę apriboti tos priemonės skolintų vertybinių popierių pardavimą iki kitos prekybos dienos pabaigos. Šios priemonės padės reguliavimo institucijoms koordinuotai imtis būtinų veiksmų siekiant sulėtinti ar sustabdyti kainų kritimą, kurio mastas gali dar padidėti vykdant skolintų vertybinių popierių pardavimą rinkoje kritinėmis sąlygomis. Dėl jų taip pat sumažės rinkos dalyvių išlaidos, kurias dabar lemia skirtingos nacionalinės taisyklės.

Specifinės spekuliavimo vertybiniais popieriais jų neturint rizikos mažinimas

Spekuliavimas vertybiniais popieriais jų neturint gali padidinti atsiskaitymo įsipareigojimų nevykdymo riziką. Šiandienos pasiūlymu reikalaujama, kad norėdamas sudaryti skolintų vertybinių popierių pardavimo sandorį investuotojas privalo pasiskolinti atitinkamas priemones, sudaryti susitarimą jas pasiskolinti arba sudaryti susitarimą su trečiąja šalimi siekiant jas rasti ir rezervuoti, kad tas priemones būtų galima pristatyti iki atsiskaitymo datos (bent 4 dienos po sandorio sudarymo). Prekybos vietos privalo užtikrinti, kad būtų numatyta tinkama akcijų ar valstybės garantuotos skolos pirkimo tvarka, taip pat būtų taikomos baudos ir draudimas parduoti skolintus vertybinius popierius tuo atveju, jei nevykdomi atsiskaitymo įsipareigojimai.

Išimtys

Į pasiūlymą įtrauktos tam tikros išimtys, taikomos, pavyzdžiui, tam tikrai apibrėžtai veiklai, kuri yra svarbi likvidumui arba tinkamam pirminės obligacijų rinkos veikimui užtikrinti.

Tolesni veiksmai

Dabar pasiūlymas perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai svarstyti ir priimti. Jei būtų priimtas, reglamentas būtų taikomas nuo 2012 m. liepos 1 d.

Daugiau informacijos galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/short_selling_en.htm

MEMO/10/409


Side Bar