Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Bruselj, 15. septembra 2010

Mladi in mobilnost – krepitev pomoči za mlade Evropejce

Pet milijonov mladih Evropejcev išče zaposlitev. Mnogi bodo zamudili priložnosti, ker jim manjka pravih kvalifikacij ali izkušenj. Danes začenja Evropska komisija novo vodilno pobudo Mladi in mobilnost, katere cilj je pomagati mladim ljudem pri pridobivanju različnih znanj in spretnosti ter izkušenj, ki jih potrebujejo za svojo prvo zaposlitev. Pobuda Mladi in mobilnost kot del nove strategije EU Evropa 2020 predlaga 28 ključnih ukrepov, katerih cilj je izobraževanje in usposabljanje prilagoditi potrebam ljudi in jih več opogumili, da bi izkoristili štipendije EU za študij ali usposabljanje v drugi državi. Vse to bo povečalo zaposljivost mladih ljudi in njihov dostop do trga dela.

Evropska komisarka Androulla Vassiliou, pristojna za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, je povedala: „Cilj ukrepov, ki jih predstavljamo danes, je zvišanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja v Evropi, da bi bili naši mladi ljudje primerno usposobljeni za današnji trg dela.Želimo zmanjšati osip in povečati delež mladih v terciarnem izobraževanju, da bi razvili svoj polni potencial.Da bi bila Evropska unija v prihodnosti uspešna, potrebuje več mladih ljudi z visoko ravnijo znanj in spretnosti, z odličnim znanjem in inovativnostjo.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Milijoni mladih Evropejcev se najbolj od vsega ukvarjajo z iskanjem zaposlitve.Pobuda Mladi in mobilnost bo ustvarila nov zagon na ravni EU in nacionalni ravni za izboljšanje pomoči za mlade, da bodo lahko našli zaposlitev, zaslužili in uresničili svoje načrte.“

Čas je za ukrepanje …

Zdaj preveč mladih zgodaj zapusti šolo, poleg tega pa jih premalo študij nadaljuje na visokošolski ravni, kar škoduje evropski bazi znanj in spretnosti, ki jih bo potrebovala v prihodnosti.


Pobuda Mladi in mobilnost bo pomagala doseči krovne cilje strategije Evropa 2010 glede zmanjšanja deleža osipnikov s 15 % na 10 % in povečanja deleža mladih s terciarno izobrazbo ali enakovredno izobrazbo 31 % na vsaj 40 % do leta 2020. Ukrepi Mladi in mobilnost bodo tudi pomagali državam članicam doseči krovni cilj EU glede 75-odstotne zaposlenosti v naslednjih desetih letih s prizadevanjem, da imajo mladi prava znanja in spretnosti za delovna mesta jutrišnjega dne. Študije Komisije kažejo, da bo 35 % novih delovnih mest do leta 2020 zahtevalo visokošolsko raven kvalifikacij, 50 % pa jih bo zahtevalo srednješolsko raven kvalifikacij.

Ekonomska in finančna kriza je mladim Evropejcem otežila dostop do trga dela. Število mladih, ki iščejo zaposlitev, se je od začetka finančnega pretresa povečalo s štirih na pet milijonov, brezposelnost mladih v EU pa zdaj dosega skoraj 21 %.

Ti izzivi zahtevajo skupno ukrepanje in odločno usklajevanje, da se opredelijo ukrepi na ravni EU in v državah članicah. Komisija bo države članice podprla pri oblikovanju politik v podporo tistim najbolj izpostavljenim tveganju brezposelnosti, pri povečanju prizadevanj za spodbujanje mladih podjetnikov ter spopadanju z zakonskimi in upravnimi ovirami za učno in delovno mobilnost.

Neodvisne študije kažejo, da več kot 40 % delodajalcev pripisuje velik pomen študijskim in delovnim izkušnjam v tujini, ki ne samo omogočijo mladim, da izboljšajo svoje jezikovne sposobnosti, temveč tudi pridobijo druga znanja in spretnosti, ki so visoko cenjeni. Komisija s štipendijami že dolgo podpira mobilnost v okviru programov Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig in Marie Curie.

Cilj pobude Mladi in mobilnost je razširiti možnosti za učno mobilnost na vse mlade v Evropi do leta 2020. Komisija bo danes začela z javnim posvetovanjem o prihodnosti svojih programov mobilnosti po letu 2013

(glej http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Deset glavnih ukrepov

Strategija Mladi in mobilnost vključuje naslednje ciljne ukrepe:

·    Vzpostavitev spletne strani, posvečene pobudi Mladi in mobilnost, ki bo enotna točka dostopa do informacij o možnostih za študij ali pridobitev delovnih izkušenj v tujini, vključno s svetovanjem o štipendijah EU in pravicah posameznika. Temeljila bo na obstoječih pobudah, kot je portal o možnostih izobraževanja v evropskem prostoru (PLOTEUS).

·    Pilotni projekt „Tvoja prva zaposlitev EURES“ bo zajemal svetovanje, pomoč pri iskanju dela in finančno podporo mladim iskalcem zaposlitve, ki želijo delati v tujini, ter podjetjem – zlasti malim in srednjim podjetjem. Projekt upravljal EURES, evropska mreža zavodov za zaposlovanje, in bo začel delovati leta 2011.

·    S pregledom stanja na področju mobilnost se bo primerjal in meril napredek pri odstranjevanju zakonskih in tehničnih ovir za učno mobilnost.

·    Komisija v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko proučuje uvedbo instrumenta evropskih študentskih posojil v podporo študentom, ki želijo študirati v tujini ali se tam usposabljati.

·    Objavila bo ugotovitve študije za preverbo izvedljivosti sistema za večdimenzionalno in svetovno razvrščanje univerz, da bi zagotovila celovitejšo in realnejšo sliko uspešnosti visokega šolstva, kot jo zagotavljajo obstoječa razvrščanja.

·    Prav tako načrtuje razvoj kartice Mladi in mobilnost, ki bo mladim prinesla ugodnosti in popuste.


·    Nov sistem za spremljanje ponudbe delovnih mest na evropski ravni (European Vacancy Monitor) bo sistem obveščanja o povpraševanju po delu v Evropi za iskalce zaposlitve in zaposlitvene svetovalcev. Njegova uvedba je načrtovana letos.

·    Komisije bo z novim evropskim instrumentom za mikrofinanciranje zagotovila finančno podporo v pomoč mladim podjetnikom za odprtje ali razvoj njihovih podjetij.

·    Komisija bo spodbudila države članice, da uvedejo jamstva za mlade, da se vsem mladim zagotovijo zaposlitev, usposabljanje ali delovne izkušnje v obdobju štirih mesecev po končani šoli.

·    Komisija bo predlagala evropski potni list znanj in spretnosti, ki temelji na Europassu (evropskem spletnem življenjepisu), da bi omogočila vnos znanj in spretnosti na pregleden in primerljiv način. Uvedba: jesen 2011.

Spletni klepet

Komisarka Androulla Vassiliou se bo v petek, 17. septembra, udeležila spletnega klepeta o pobudi Mladi in mobilnost med 15. in 16. uro. Vprašanja se lahko pošljejo vnaprej ali med spletnim klepetom v katerem koli jeziku EU na naslednji naslov:

EAC-YOM@ec.europa.eu.

Spletni klepet boste lahko spremljali v živo na spletni strani:

http://webcast.ec.europa.eu.

Za promocijo pobude Mladi in mobilnost bo poskrbela informacijska kampanja po vsej Evropi. Posebni uvajalni dogodki se bodo odvili v Budimpešti na Madžarskem 8. in 9. oktobra ter v Bordeauxu v Franciji med 14. in 16. oktobrom.

Več informacij:

Spletna stran Mladi in mobilnost: http://europa.eu/youthonthemove,

Video intervju komisarke Vassiliou in komisarja Andorja:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Sporočilo Mladi in mobilnost:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Mladi in mobilnost: Povzetek za državljane:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf,

Predlog za Priporočilo Sveta o učni mobilnosti:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf,

Delovni dokument služb Komisije: Results of the 2009 public consultation on learning mobility (Rezultati javnega posvetovanja o učni mobilnosti iz leta 2009):

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf,

Glej tudi MEMO/10/408.


Side Bar