Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1124

Bruxelles, 15 septembrie 2010

Tineretul în mișcare – întărirea sprijinului pentru tinerii Europei

Cinci milioane de tineri europeni sunt în căutarea unui loc de muncă. Mulți dintre ei vor pierde ocazii pentru că le lipsesc calificările sau experiența necesară. Astăzi, Comisia Europeană lansează Tineretul în mișcare, o nouă inițiativă reprezentativă destinată să-i ajute pe acești tineri să obțină cunoștințele, competențele și experiența de care au nevoie pentru a obține primul lor loc de muncă. Tineretul în mișcare, parte a noii strategii a UE Europa 2020, propune 28 de acțiuni-cheie destinate să sporească relevanța educației și a formării profesionale în relație cu necesitățile tinerilor și să-i încurajeze pe mai mulți dintre aceștia să profite de bursele UE pentru a studia sau pentru a se forma într-o altă țară. Aceasta va mări capacitatea tinerilor de a obține un loc de muncă și le va facilita accesul pe piața muncii.

Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret a declarat: „Măsurile pe care le prezentăm astăzi sunt destinate să ridice nivelul de calitate a educației și formării profesionale în Europa, pentru ca tinerii noștri să fie pregătiți corespunzător pentru piața muncii de astăzi.Dorim să reducem numărul de persoane care părăsesc școala de timpuriu și să mărim proporția de tineri în educația terțiară, pentru ca aceștia să își valorifice întregul potențial.UE are nevoie de tot mai mulți tineri cu un înalt grad de competență, cunoștințe solide și spirit inovator pentru a avea un viitor prosper.”

 László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a declarat: „Pentru milioane de tineri europeni, principala preocupare este să găsească un loc de muncă.Tineretul în mișcare va oferi un nou impuls la nivel UE și național pentru îmbunătățirea sprijinului pentru tineri astfel încât aceștia să poată găsi un loc de muncă, să-și poată câștiga existența și să-și urmărească propriile planuri.”


E momentul să trecem la acțiune…

În prezent, prea mulți tineri părăsesc școala timpuriu și prea puțini urmează învățământul superior, ceea ce afectează negativ viitoarea bază de competențe a Europei.

Tineretul în mișcare va avea un rol primordial în atingerea obiectivelor principale ale strategiei Europa 2020, și anume reducerea de la 15 % la 10 % a proporției de persoane care părăsesc școala de timpuriu și sporirea proporției de tineri cu educație terțiară sau echivalentă, de la 31 % la cel puțin 40 %, până în 2020. Acțiunile Tineretul în mișcare vor ajuta, de asemenea, statele membre să atingă obiectivul principal al UE de ocupare a locurilor de muncă în proporție de 75 % pe parcursul următorilor 10 ani, prin asigurarea că tinerii au competențele necesare pentru locurile de muncă de mâine. Studiile Comisiei arată că, până în 2020, 35 % dintre noile locuri de muncă vor necesita calificări de nivel înalt și 50 % vor necesita calificări de nivel mediu.

Criza economică și financiară a îngreunat accesul tinerilor europeni pe piața muncii. Numărul de tineri care caută un loc de muncă a crescut de la 4 la 5 milioane de la declanșarea crizei financiare, șomajul în rândul tinerilor ajungând în prezent, la nivelul UE, la aproape 21 %.

Aceste probleme solicită acțiuni concertate și o coordonare solidă a politicilor pentru identificarea de acțiuni la nivel UE și în statele membre. Comisia va sprijini statele membre în conceperea de politici de sprijin pentru cei cu risc maxim de șomaj, în întreprinderea de noi acțiuni de încurajare a tinerilor antreprenori și în abordarea obstacolelor juridice și administrative în calea mobilității în scop educațional și de muncă.

Studii independente arată că peste 40 % dintre angajatori acordă importanță experienței obținute prin studiu și muncă în străinătate, ceea ce oferă tinerilor nu doar capacitatea de a-și îmbunătăți competențele lingvistice, ci și pe aceea de a acumula alte competențe bine prețuite. Comisia are deja o tradiție îndelungată de sprijinire a mobilității prin bursele asigurate în cadrul programelor Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig și Marie Curie.

Tineretul în mișcare are drept obiectiv extinderea oportunităților de mobilitate în scop educațional la toți tinerii din Europa, până în 2020. Comisia va lansa astăzi o consultare publică privind viitorul programelor sale de mobilitate pentru perioada post-2013

(a se vedea http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html).

Top 10 acțiuni

Strategia Tineretul în mișcare include următoarele acțiuni concrete:

·    lansarea unui site internet Tineretul în mișcare dedicat în mod specific acestei acțiuni, care va oferi un punct unic de acces la informații privind oportunitățile de studiu sau de obținere a unei experiențe de lucru în străinătate, inclusiv consultanță privind burse UE și drepturi individuale. Acesta se va adăuga inițiativelor existente precum Portalul Ofertelor de Educație din Spațiul European (PLOTEUS);

·     un proiect pilot „Primul tău loc de muncă EURES” va oferi consultanță, căutare de locuri de muncă și sprijin financiar tinerilor în căutarea unor locuri de muncă în străinătate, precum și întreprinderilor - în mod special celor mici și mijlocii. Proiectul va fi gestionat de EURES, rețeaua de servicii europene pentru ocuparea forței de muncă și va intra în funcțiune în 2011;


·    o tabelă de marcaj a mobilității va jalona și va măsura progresul în înlăturarea obstacolelor juridice și tehnice în calea mobilității în scop educațional;

·    Comisia examinează, în colaborare cu Banca Europeană de Investiții, crearea unui instrument de creditare pentru studenții europeni pentru a-i sprijini pe aceia dintre ei care doresc să învețe sau să se formeze în străinătate;

·    Comisia va publica rezultatele unui studiu de testare a fezabilității unui sistem multidimensional de clasificare a universităților la nivel global pentru a oferi o imagine mai completă și realistă a performanțelor învățământului superior decât actualele clasificări;

·    totodată, Comisia are în plan să dezvolte un card Tineretul în mișcare prin intermediul căruia s-ar oferi beneficii și reduceri pentru tineri;

·    un nou Monitor European al locurilor de muncă disponibile va oferi celor care caută un loc de muncă și consultanților privind ocuparea locurilor de muncă un sistem de informații privind cererea de pe piața muncii în întreaga Europă. Lansarea este planificată pentru finalul acestui an;

·    noul instrument european de microfinanțare Progress al Comisiei va oferi sprijin financiar pentru tinerii antreprenori care doresc să înființeze sau să dezvolte propria întreprindere;

·    Comisia va încuraja statele membre să introducă o garanție pentru tineret pentru a asigura că toți tinerii vor avea un loc de muncă, o formare sau o experiență de lucru în termen de patru luni de la terminarea școlii;

·    Comisia va propune un pașaport european al competențelor, pe baza Europass (CV online european), pentru a permite înregistrarea competențelor într-o modalitate transparentă și comparabilă. Lansare: toamna 2011.

Chat internet

Vineri 17 septembrie, comisarul Androulla Vassiliou va participa la un chat internet privind Tineretul în mișcare între orele 15:00 și 16:00. Întrebările se pot trimite anticipat sau chiar în timpul chatului internet în orice limbă UE la adresa următoare: EAC-YOM@ec.europa.eu.

Chatul internet va fi transmis în direct prin live streaming la adresa de mai jos:

http://webcast.ec.europa.eu

Acțiunea Tineretul în mișcare va fi promovată printr-o campanie de informare la nivel european. Evenimente speciale de lansare vor avea loc la Budapesta, Ungaria, la 8-9 octombrie și la Bordeaux, Franța, la 14-16 octombrie.

Informații suplimentare

Site-ul internet Tineretul în mișcare: http://europa.eu/youthonthemove

Interviu video cu comisarii Vassiliou și Andor:

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17479&src=1

Comunicarea Tineretul în mișcare:

http://ec.europa.eu/education/yom/com_en.pdf

Tineretul în mișcare: Sinteză pentru cetățeni:

http://ec.europa.eu/education/yom/cs_en.pdf


Propunere de recomandare a Consiliului privind mobilitatea în scop educațional:

http://ec.europa.eu/education/yom/rec_en.pdf

Document de lucru: Rezultatele consultării publice din 2009 privind mobilitatea în scop educațional:

http://ec.europa.eu/education/yom/wpconsult_en.pdf

A se vedea, de asemenea, MEMO/10/408.


Side Bar