Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

Bruselj, 14. septembra 2010

Evropska unija zvišala podporo čebelarskemu sektorju

Komisija je danes odobrila nacionalne programe, ki jih je za obdobje 2011–2013 sprejelo 27 držav članic, da bi izboljšale proizvodnjo in trženje čebeljih izdelkov. Prispevek EU k financiranju programov se je v primerjavi s predhodnim obdobjem (2008–2010) zvišal za skoraj 25 %, in sicer s 26 milijonov EUR na 32 milijona EUR na leto.

Zdrav čebelarski sektor je zaradi ključne vloge čebel pri opraševanju rastlin izrednega pomena. Čebelarji se že nekaj let spopadajo s stopnjo umrljivosti čebel, ki je doslej niso poznali. Umrljivost čebel otežuje gospodarski položaj čebelarjev in hkrati ogroža biotsko raznovrstnost. Nacionalni programi so trenutno edino sredstvo, s katerim se lahko izgube čebel delno nadomestijo. Države članice so zadovoljne s koristmi, ki so jih prinesli ti programi, pa tudi čebelarji na splošno pozdravljajo pozitiven učinek, ki jih imajo na sektor čebelarstva ukrepi, financirani v okviru nacionalnih programov.

Na podlagi tega se je Komisija odločila, da bo za leta 2011, 2012 in 2013 zvišala skupna letna proračunska sredstva, dodeljena sofinanciranju nacionalnih programov, na 32 milijonov EUR na leto (v obdobju 2008–2010 je raven sofinanciranja EU znašala 26 milijonov EUR). Komisija bo z višjimi sredstvi prispevala k učinkovitejšim programom in proaktivno pristopila k reševanju težav izjemno občutljivega sektorja.

Nacionalne čebelarske programe so Komisiji predložile vse države članice. Programi obsegajo različne ukrepe: nadzor varoze, racionalizacija sezonskih selitev panjev, podpora laboratorijem, obnova čebeljega fonda, programi aplikativnih raziskav in tehnična pomoč. Do financiranja so upravičeni programi vseh 27 držav članic.

V prilogi: število panjev na državo članico in letno financiranje programov (prispevek EU in skupni znesek) na leto.

Ozadje

V Uredbi o enotni skupni ureditvi trgov1 je določena finančna podpora čebelarstvu. Vsaka država članica lahko vsaka tri leta predloži nacionalni čebelarski program za izboljšanje pogojev za proizvodnjo in trženje čebeljih izdelkov, vključno s študijo strukture v sektorju čebelarstva. Za naslednje obdobje (2011–2013) so vse države članice izrazile zanimanje za čebelarske programe.

 

 

Panji

Financiranje nacionalnih programov v EUR

število

%

2011

2012

2013

skupaj: (DČ + EU)

sofinanciranje EU

skupaj: (DČ + EU)

sofinanciranje EU

skupaj: (DČ + EU)

sofinanciranje EU

BE

112 000

0,801

571 800

285 900

571 800

285 900

571 800

285 900

BG

617 420

4,415

3 773 392

1 675 424

3 827 078

1 670 033

3 663 463

1 662 376

CZ

497 946

3,561

2 500 000

1 250 000

2 575 758

1 287 879

2 632 576

1 316 288

DK

170 000

1,216

357 858

178 929

340 657

170 329

365 115

182 557

DE

711 913

5,091

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

EE

24 800

0,177

99 191

49 595

99 191

49 595

99 191

49 595

EL

1 502 239

10,742

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

ES

2 459 373

17,586

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

FR

1 338 650

9,572

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

IE

24 000

0,172

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

IT

1 127 836

8,065

7 728 265

3 060 484

7 820 761

3 050 635

7 866 258

3 036 648

CY

43 975

0,314

233 000

116 500

233 000

116 500

233 000

116 500

LV

64 133

0,459

270 192

135 096

270 192

135 096

270 192

135 096

LT

117 977

0,844

1 158 480

320 141

1 158 480

319 111

1 158 480

317 648

LU

8 171

0,058

45 600

22 173

45 600

22 101

45 600

22 000

HU

900 000

6,435

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

MT

2 722

0,019

13 974

6 987

13 974

6 987

13 974

6 987

NL

80 000

0,572

334 200

167 100

341 938

170 969

354 646

177 323

AT

367 583

2,628

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

PL

1 123 356

8,033

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

PT

562 557

4,023

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

RO

1 280 000

9,153

8 065 570

3 473 395

9 813 679

3 462 218

10 886 824

3 446 343

SI

142 751

1,021

889 500

387 368

889 500

386 121

889 500

384 351

SK

235 689

1,685

2 000 000

639 563

2 000 000

637 505

2 000 000

634 582

FI

46 000

0,329

200 686

100 343

200 826

100 413

201 191

100 596

SE

150 000

1,073

485 659

242 829

485 659

242 829

485 659

242 829

UK

274 000

1,959

1 790 738

743 523

1 790 738

741 131

1 790 738

737 733

SKUPAJ

13 985 091

100%

68 807 404

32 000 001

70 768 130

32 000 001

71 817 505

32 000 001

1 :

Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 16. novembra 2007 – členi 107 do 109.


Side Bar