Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

Bruxelles, 14 septembrie 2010

Crește sprijinul UE pentru sectorul apicol

Comisia a aprobat astăzi programele naționale ale celor 27 de state membre privind ameliorarea producției și comercializării produselor apicole pentru perioada 2011-2013. Contribuția UE la finanțarea acestor programe a crescut cu aproape 25% față de perioada precedentă (2008-2010), de la 26 milioane EUR la 32 milioane EUR pe an.

„Sănătatea” sectorului apicol este un aspect sensibil, dat fiind rolul fundamental al albinelor în procesul de polenizare. Sectorul se confruntă, de mai mulți ani, cu o rată de mortalitate a albinelor fără precedent. Acest fapt nu doar îngreunează situația economică a apicultorilor, ci și pune în pericol biodiversitatea. În prezent, programele naționale reprezintă unicul instrument disponibil pentru compensarea parțială a pierderii albinelor. Statele membre au fost mulțumite de beneficiile oferite de aceste programe, iar efectul pozitiv asupra sectorului al măsurilor finanțate în cadrul programelor naționale este larg recunoscut și de apicultori.

În acest context, Comisia a hotărât să sporească bugetul anual global alocat pentru cofinanțarea programelor naționale la 32 milioane EUR pe an pentru 2011, 2012 și 2013, față de nivelul de cofinanțare UE disponibil în perioada 2008-2010 (26 milioane EUR). Aceasta va duce la creșterea eficacității programelor și va demonstra abordarea proactivă a Comisiei în ceea ce privește soluționarea problemelor unui sector extrem de sensibil.

Toate statele membre au comunicat Comisiei programele lor naționale pentru sectorul apicol. Programele cuprind diferite măsuri: controlul varroozei, raționalizarea transhumanței, sprijin pentru laboratoare, refacerea efectivelor de albine, programe de cercetare aplicată și asistență tehnică. Toate cele 27 de programe sunt eligibile pentru cofinanțare.

In anexă: Numărul de stupi per stat membru și fondurile alocate anual programelor (contribuția UE și suma totală).

Context

Regulamentul unic pentru organizarea comună a piețelor1 prevede sprijin financiar pentru sectorul apicol. Fiecare stat membru dispune de opțiunea de a prezenta, la fiecare trei ani, un program național pentru sectorul apicol în vederea îmbunătățirii condițiilor de producție și comercializare a produselor apicole, inclusiv un studiu referitor la structura sectorului. Pentru perioada următoare (2011-2013), toate statele membre s-au arătat interesate de aceste programe.

SM

 

Stupi

Finanțarea programelor naționale (în EUR)

Număr

%

2011

2012

2013

Total: (SM+UE)

Cofinanțare UE

Total: (SM+UE)

Cofinanțare UE

Total: (SM+UE)

Cofinanțare UE

BE

112 000

0,801

571 800

285 900

571 800

285 900

571 800

285 900

BG

617 420

4,415

3 773 392

1 675 424

3 827 078

1 670 033

3 663 463

1 662 376

CZ

497 946

3,561

2 500 000

1 250 000

2 575 758

1 287 879

2 632 576

1 316 288

DK

170 000

1,216

357 858

178 929

340 657

170 329

365 115

182 557

DE

711 913

5,091

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

EE

24 800

0,177

99 191

49 595

99 191

49 595

99 191

49 595

EL

1 502 239

10,742

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

ES

2 459 373

17,586

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

FR

1 338 650

9,572

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

IE

24 000

0,172

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

IT

1 127 836

8,065

7 728 265

3 060 484

7 820 761

3 050 635

7 866 258

3 036 648

CY

43 975

0,314

233 000

116 500

233 000

116 500

233 000

116 500

LV

64 133

0,459

270 192

135 096

270 192

135 096

270 192

135 096

LT

117 977

0,844

1 158 480

320 141

1 158 480

319 111

1 158 480

317 648

LU

8 171

0,058

45 600

22 173

45 600

22 101

45 600

22 000

HU

900 000

6,435

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

MT

2 722

0,019

13 974

6 987

13 974

6 987

13 974

6 987

NL

80 000

0,572

334 200

167 100

341 938

170 969

354 646

177 323

AT

367 583

2,628

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

PL

1 123 356

8,033

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

PT

562 557

4,023

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

RO

1 280 000

9,153

8 065 570

3 473 395

9 813 679

3 462 218

10 886 824

3 446 343

SI

142 751

1,021

889 500

387 368

889 500

386 121

889 500

384 351

SK

235 689

1,685

2 000 000

639 563

2 000 000

637 505

2 000 000

634 582

FI

46 000

0,329

200 686

100 343

200 826

100 413

201 191

100 596

SE

150 000

1,073

485 659

242 829

485 659

242 829

485 659

242 829

UK

274 000

1,959

1 790 738

743 523

1 790 738

741 131

1 790 738

737 733

TOTAL

13 985 091

100%

68 807 404

32 000 001

70 768 130

32 000 001

71 817 505

32 000 001

1 :

Regulamentul nr. 1234/2007 al Consiliului din 16 noiembrie 2007 - articolele 107-109.


Side Bar