Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

Brussel, 14 september 2010

Meer EU‑steun voor de bijenteelt

De Commissie heeft vandaag het licht op groen gezet voor de nationale programma's die de 27 lidstaten hebben ingediend om in de periode 2011‑2013 de productie en de afzet van bijenteeltproducten te verbeteren. De bijdrage van de EU tot de financiering van de programma's is met bijna 25 % gestegen ten opzichte van de vorige periode (2008‑2010), van 26 miljoen euro tot 32 miljoen euro per jaar.

Gezien de essentiële rol van bijen in de bestuiving van gewassen ligt de gezondheid van de bijenteeltsector uiterst gevoelig. De afgelopen jaren krijgt de sector af te rekenen met een niet eerder geziene sterfte bij de bijenvolken. Hierdoor komt niet alleen de economische situatie van de bijentelers, maar ook de biodiversiteit onder druk te staan. De nationale programma's zijn momenteel het enige instrument om dit verlies aan bijen gedeeltelijk te vergoeden. Zowel de lidstaten als de bijentelers tonen zich tevreden over de resultaten van de programma's en over de effecten van de in het kader daarvan gefinancierde maatregelen voor de sector.

Daarom heeft de Commissie besloten de totale jaarbegroting die voor de EU‑cofinanciering van de nationale programma's wordt uitgetrokken, te verhogen tot 32 miljoen euro voor 2011, 2012 en 2013. In de periode 2008‑2010 lag dit bedrag nog op 26 miljoen euro. De Commissie hoopt met deze proactieve benadering de programma's doeltreffender te maken en bij te dragen tot de oplossing van de problemen van deze strategische sector.

Alle lidstaten hebben inmiddels hun nationale bijenteeltprogramma's aan de Commissie medegedeeld. De programma's hebben betrekking op tal van maatregelen: bestrijding van de varroamijtziekte, rationalisatie van de transhumance, steun voor laboratoria, herbevolking van de bijenbestanden, programma's voor toegepast onderzoek en technische bijstand. Alle 27 programma's komen in aanmerking voor cofinanciering.

Bijlage: Aantal bijenkassen per lidstaat en jaarlijkse financiering voor de programma's (EU-bijdrage en totaal bedrag)

Achtergrond

De integrale GMO‑verordening1 voorziet in financiële steun voor de bijenteeltsector. Elke lidstaat kan om de drie jaar een nationaal bijenteeltprogramma, met inbegrip van een studie over de structuur van de sector, indienen om de productie en de afzet van bijeentelproducten te verbeteren. Alle lidstaten hebben belangstelling getoond voor de uitvoering van dergelijke programma's in de periode 2011‑2013.

MS. 

 

Bijenkassen

Financiering van nationale programma's– in €

Aantal

%

2011

2012

2013

Totaal : (LS+EU)

EU‑cofinanciering

Totaal : (LS+EU)

EU‑cofinanciering

Totaal : (LS+EU)

EU‑cofinanciering

BE

112.000

0,801

571.800

285.900

571.800

285.900

571.800

285.900

BG

617.420

4,415

3.773.392

1.675.424

3.827.078

1.670.033

3.663.463

1.662.376

CZ

497.946

3,561

2.500.000

1.250.000

2.575.758

1.287.879

2.632.576

1.316.288

DK

170.000

1,216

357.858

178.929

340.657

170.329

365.115

182.557

DE

711.913

5,091

3.022.300

1.511.150

3.022.300

1.511.150

3.022.300

1.511.150

EE

24.800

0,177

99.191

49.595

99.191

49.595

99.191

49.595

EL

1.502.239

10,742

5.600.000

2.800.000

5.600.000

2.800.000

5.600.000

2.800.000

ES

2.459.373

17,586

11.000.000

5.500.000

11.000.000

5.500.000

11.000.000

5.500.000

FR

1.338.650

9,572

5.500.000

2.750.000

5.500.000

2.750.000

5.500.000

2.750.000

IE

24.000

0,172

100.000

50.000

100.000

50.000

100.000

50.000

IT

1.127.836

8,065

7.728.265

3.060.484

7.820.761

3.050.635

7.866.258

3.036.648

CY

43.975

0,314

233.000

116.500

233.000

116.500

233.000

116.500

LV

64.133

0,459

270.192

135.096

270.192

135.096

270.192

135.096

LT

117.977

0,844

1.158.480

320.141

1.158.480

319.111

1.158.480

317.648

LU

8.171

0,058

45.600

22.173

45.600

22.101

45.600

22.000

HU

900.000

6,435

4.020.000

2.010.000

4.020.000

2.010.000

4.020.000

2.010.000

MT

2.722

0,019

13.974

6.987

13.974

6.987

13.974

6.987

NL

80.000

0,572

334.200

167.100

341.938

170.969

354.646

177.323

AT

367.583

2,628

1.500.000

750.000

1.500.000

750.000

1.500.000

750.000

PL

1.123.356

8,033

5.030.000

2.515.000

5.030.000

2.515.000

5.030.000

2.515.000

PT

562.557

4,023

2.517.000

1.258.500

2.517.000

1.258.500

2.517.000

1.258.500

RO

1.280.000

9,153

8.065.570

3.473.395

9.813.679

3.462.218

10.886.824

3.446.343

SI

142.751

1,021

889.500

387.368

889.500

386.121

889.500

384.351

SK

235.689

1,685

2.000.000

639.563

2.000.000

637.505

2.000.000

634.582

FI

46.000

0,329

200.686

100.343

200.826

100.413

201.191

100.596

SE

150.000

1,073

485.659

242.829

485.659

242.829

485.659

242.829

UK

274.000

1,959

1.790.738

743.523

1.790.738

741.131

1.790.738

737.733

TOTAAL

13.985.091

100%

68.807.404

32.000.001

70.768.130

32.000.001

71.817.505

32.000.001

1 :

Verordening (EG) nr. 1237/2007 van de Raad van 16 november 2007 – artikelen 107 tot 109


Side Bar