Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

2010 m. rugsėjo 14 d., Briuselis

Didesnė ES parama bitininkystės sektoriui

Šiandien Europos Komisija patvirtino 27 valstybių narių nacionalines programas, skirtas bitininkystės produktų gamybai ir prekybai 2011–2013 m. gerinti. Palyginti su 2008–2010 m. laikotarpiu, ES indėlis į programų finansavimą padidintas beveik 25 proc., t. y. nuo 26 mln. iki 32 mln. EUR per metus.

Dėl ypatingos bičių svarbos apdulkinant augalus bitininkystės sektoriaus būklė yra itin aktualus klausimas. Kelerius pastaruosius metus bitės miršta iki šiol neregėtu mastu. Dėl to ne tik blogėja bitininkų ekonominė situacija, bet ir kyla grėsmė biologinei įvairovei. Nacionalinės programos šiuo metu yra vienintelė turima priemonė dėl bičių praradimo patirtiems nuostoliams iš dalies atlyginti. Valstybės narės patenkintos šių programų teikiama nauda, o didelė dalis bitininkų pripažino, kad pagal nacionalines programas finansuojamos priemonės padarė teigiamą poveikį sektoriui.

Todėl Komisija nusprendė bendrą metinį biudžetą, iš kurio bendrai finansuojamos nacionalinės programos, 2011, 2012 ir 2013 m. padidinti iki 32 mln. EUR per metus, palyginti su 26 mln. EUR per metus, skirtais bendram finansavimui 2008–2010 m. Taip programos taps efektyvesnės, o Komisija parodys ryžtingą siekį išspręsti itin pažeidžiamo sektoriaus problemas.

Visos valstybės narės pateikė Komisijai nacionalines bitininkystės programas. Programose numatyta įvairių priemonių – varozės kontrolė, sezoninio avilių perkėlimo į naujas vietas racionalizavimas, parama laboratorijoms, bičių išteklių papildymas, taikomųjų mokslinių tyrimų programos ir techninė pagalba. Visos 27 programos atitinka bendro finansavimo kriterijus.

Priede pateikta kiekvienos valstybės narės avilių skaičius ir metinio programos finansavimo ES dalis ir bendra suma.

Pagrindiniai faktai

Bendrame bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamente1 numatyta finansinė parama bitininkystės sektoriui. Kiekviena valstybės narė turi galimybę kas trejus metus pateikti nacionalinę bitininkystės programą, skirtą bitininkystės produktų gamybos ir prekybos sąlygoms pagerinti, kurioje numatytas ir sektoriaus struktūros tyrimas. Visos valstybės narės panoro pateikti naujo 2011–2013 m. laikotarpio programas.

Valstybė narė

 

Bičių aviliai

Nacionalinių programų finansavimas EUR

Skaičius

Procentinė dalis

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Iš viso (Valstybės narės ir ES)

ES dalis

Iš viso (Valstybės narės ir ES)

ES dalis

Iš viso (Valstybės narės ir ES)

ES dalis

BE

112 000

0,801

571 800

285 900

571 800

285 900

571 800

285 900

BG

617 420

4,415

3 773 392

1 675 424

3 827 078

1 670 033

3 663 463

1 662 376

CZ

497 946

3,561

2 500 000

1 250 000

2 575 758

1 287 879

2 632 576

1 316 288

DK

170 000

1,216

357 858

178 929

340 657

170 329

365 115

182 557

DE

711 913

5,091

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

EE

24 800

0,177

99 191

49 595

99 191

49 595

99 191

49 595

EL

1 502 239

10,742

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

ES

2 459 373

17,586

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

FR

1 338 650

9,572

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

IE

24 000

0,172

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

IT

1 127 836

8,065

7 728 265

3 060 484

7 820 761

3 050 635

7 866 258

3 036 648

CY

43 975

0,314

233 000

116 500

233 000

116 500

233 000

116 500

LV

64 133

0,459

270 192

135 096

270 192

135 096

270 192

135 096

LT

117 977

0,844

1 158 480

320 141

1 158 480

319 111

1 158 480

317 648

LU

8 171

0,058

45 600

22 173

45 600

22 101

45 600

22 000

HU

900 000

6,435

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

MT

2 722

0,019

13 974

6 987

13 974

6 987

13 974

6 987

NL

80 000

0,572

334 200

167 100

341 938

170 969

354 646

177 323

AT

367 583

2,628

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

PL

1 123 356

8,033

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

PT

562 557

4,023

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

RO

1 280 000

9,153

8 065 570

3 473 395

9 813 679

3 462 218

10 886 824

3 446 343

SI

142 751

1,021

889 500

387 368

889 500

386 121

889 500

384 351

SK

235 689

1,685

2 000 000

639 563

2 000 000

637 505

2 000 000

634 582

FI

46 000

0,329

200 686

100 343

200 826

100 413

201 191

100 596

SE

150 000

1,073

485 659

242 829

485 659

242 829

485 659

242 829

UK

274 000

1,959

1 790 738

743 523

1 790 738

741 131

1 790 738

737 733

IŠ VISO

13 985 091

100%

68 807 404

32 000 001

70 768 130

32 000 001

71 817 505

32 000 001

1 :

2007 m. lapkričio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 107–109 straipsniai.


Side Bar