Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

Brüsszel, 2010. szeptember 14.

Növekszik a méhészeti ágazat uniós támogatása

A Bizottság ma jóváhagyta a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti programokat, amelyeket a 27 tagállam a 2011–2013 közötti időszakra vonatkozóan nyújtott be. A programok finanszírozására szánt uniós hozzájárulás az előző időszakhoz képest (2008–2010) csaknem 25 %-kal, évi 26 millió euróról 32 millió euróra növekedett.

A méhészeti ágazat helyzete fontos téma, mivel a méhek jelentősége alapvető a növények beporzásakor. Az ágazatot több éve sújtja a méhek korábban sosem tapasztalt mértékű pusztulása. Ez nemcsak a méhészek gazdasági helyzetét nehezíti, hanem a biodiverzitást is veszélyezteti. Pillanatnyilag a nemzeti programok jelentik e veszteségek részbeni ellensúlyozásának egyetlen rendelkezésre álló eszközét. A tagállamok elégedettek az említett programok által nyújtott előnyökkel, és az így finanszírozott intézkedéseknek az ágazatra gyakorolt pozitív hatását a méhészek is széles körben elismerik.

Ennek ismeretében a Bizottság úgy döntött, hogy a 2008–2010 között biztosított uniós társfinanszírozás szintjéhez (26 millió euró) képest a 2011–2013 közötti időszakra a nemzeti programok társfinanszírozására szánt teljes költségvetést évi 32 millió euróra növeli. Ez fokozza a programok hatékonyságát és jelzi, hogy a Bizottság proaktívan lép fel egy igen érzékeny ágazat problémáinak megoldása érdekében.

Valamennyi tagállam tájékoztatta a Bizottságot nemzeti méhészeti programjáról. A programok különböző intézkedésekhez kapcsolódnak, ezek a következők: a varroatózis elleni védekezés, a vándorméhészet ésszerűsítése, laboratóriumok támogatása, kaptárak állománypótlása, alkalmazott kutatási programok és technikai segítségnyújtás. Mind a 27 program jogosult társfinanszírozásra.

Melléklet: Méhcsaládok száma tagállamonként és a programok éves finanszírozása (uniós hozzájárulás és teljes összeg)

Előzmények

Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet1 előírja a méhészeti ágazat pénzügyi támogatását. Minden tagállamnak lehetősége van arra, hogy háromévente a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló nemzeti méhészeti programot nyújtson be, az ágazat szerkezetéről szóló tanulmánnyal együtt. A következő időszakra (2011–2013) valamennyi tagállam kifejezte érdeklődését e programok iránt.

Tagállam

 

Méhcsalád

Nemzeti programok finanszírozása (euróban)

Szám

%

2011

2012

2013

Összesen: (Tagállam+EU)

Uniós társfinanszírozás

Összesen: (Tagállam+EU)

Uniós társfinanszírozás

Összesen: (Tagállam+EU)

Uniós társfinanszírozás

BE

112.000

0,801

571.800

285.900

571.800

285.900

571.800

285.900

BG

617.420

4,415

3.773.392

1.675.424

3.827.078

1.670.033

3.663.463

1.662.376

CZ

497.946

3,561

2.500.000

1.250.000

2.575.758

1.287.879

2.632.576

1.316.288

DK

170.000

1,216

357.858

178.929

340.657

170.329

365.115

182.557

DE

711.913

5,091

3.022.300

1.511.150

3.022.300

1.511.150

3.022.300

1.511.150

EE

24.800

0,177

99.191

49.595

99.191

49.595

99.191

49.595

EL

1.502.239

10,742

5.600.000

2.800.000

5.600.000

2.800.000

5.600.000

2.800.000

ES

2.459.373

17,586

11.000.000

5.500.000

11.000.000

5.500.000

11.000.000

5.500.000

FR

1.338.650

9,572

5.500.000

2.750.000

5.500.000

2.750.000

5.500.000

2.750.000

IE

24.000

0,172

100.000

50.000

100.000

50.000

100.000

50.000

IT

1.127.836

8,065

7.728.265

3.060.484

7.820.761

3.050.635

7.866.258

3.036.648

CY

43.975

0,314

233.000

116.500

233.000

116.500

233.000

116.500

LV

64.133

0,459

270.192

135.096

270.192

135.096

270.192

135.096

LT

117.977

0,844

1.158.480

320.141

1.158.480

319.111

1.158.480

317.648

LU

8.171

0,058

45.600

22.173

45.600

22.101

45.600

22.000

HU

900.000

6,435

4.020.000

2.010.000

4.020.000

2.010.000

4.020.000

2.010.000

MT

2.722

0,019

13.974

6.987

13.974

6.987

13.974

6.987

NL

80.000

0,572

334.200

167.100

341.938

170.969

354.646

177.323

AT

367.583

2,628

1.500.000

750.000

1.500.000

750.000

1.500.000

750.000

PL

1.123.356

8,033

5.030.000

2.515.000

5.030.000

2.515.000

5.030.000

2.515.000

PT

562.557

4,023

2.517.000

1.258.500

2.517.000

1.258.500

2.517.000

1.258.500

RO

1.280.000

9,153

8.065.570

3.473.395

9.813.679

3.462.218

10.886.824

3.446.343

SI

142.751

1,021

889.500

387.368

889.500

386.121

889.500

384.351

SK

235.689

1,685

2.000.000

639.563

2.000.000

637.505

2.000.000

634.582

FI

46.000

0,329

200.686

100.343

200.826

100.413

201.191

100.596

SE

150.000

1,073

485.659

242.829

485.659

242.829

485.659

242.829

UK

274.000

1,959

1.790.738

743.523

1.790.738

741.131

1.790.738

737.733

ÖSSZESEN

13.985.091

100%

68.807.404

32.000.001

70.768.130

32.000.001

71.817.505

32.000.001

1 :

A 2007. november 16-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 107–109. cikke.


Side Bar