Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1121

Bruxelles, den 14. september 2010

Højere EU-støtte til biavlen

Kommissionen godkendte i dag de 27 medlemsstaters nationale programmer for forbedring af produktion og afsætning af biavlsprodukter for perioden 2011-2013. EU-støtten til finansiering af programmerne er øget med næsten 25 % i forhold til den foregående periode (2008-2010), nemlig fra 26 mio. EUR til 32 mio. EUR om året.

Det er vigtigt, at biavlen har det godt, fordi bierne spiller en fundamental rolle i bestøvningen. Der har i en række år været en hidtil uset høj dødelighed blandt bier. Dette gør det ikke alene økonomisk vanskeligt for biavlerne, men truer også biodiversiteten. De nationale programmer er, som det er nu, det eneste værktøj, der delvis kan afbøde tabet af bier. Medlemsstaterne har udtrykt deres tilfredshed med resultatet af disse programmer, og der er også bred anerkendelse blandt biavlerne af den positive indvirkning, som foranstaltninger, der finansieres under de nationale programmer, har på biavlen.

På denne baggrund har Kommissionen besluttet at forhøje det samlede årlige budget for medfinansiering af de nationale programmer til 32 mio. EUR om året i 2011, 2012 og 2013 sammenlignet med en EU-medfinansiering på 26 mio. EUR om året i perioden 2008-2010. Med en sådan forhøjelse bliver programmerne mere effektive, og forhøjelsen er udtryk for, at Kommissionen gør en proaktiv indsats for at løse problemerne i et yderst følsomt erhverv.

Alle medlemsstater har meddelt Kommissionen deres nationale biavlsprogrammer. Programmerne omfatter forskellige foranstaltninger: bekæmpelse af varroatose, rationalisering af stadeflytning, støtte til laboratorier, programmer for anvendt forskning og teknisk bistand. Alle 27 programmer er berettiget til medfinansiering.

I bilaget findes en oversigt over antallet af bistader pr. medlemsstat og de årlige bevillinger til programmerne (EU-støtte og samlet bevilling).

Baggrund

I fusionsmarkedsordningen1 fastsættes det, at der skal ydes finansiel støtte til biavlen. Hver medlemsstat har mulighed for hvert tredje år at indsende et nationalt biavlsprogram for forbedring af produktion og afsætning af biprodukter, herunder en undersøgelse af strukturen inden for biavlen. Alle medlemsstat har for den kommende periode (2011-2013) udtrykt interesse for sådanne programmer.

Med­lems­stat

 

Bistader

Finansiering af nationale programmer – i EUR

Antal

%

2011

2012

2013

I alt (medlemsstat + EU)

EU-med­finansiering

I alt (medlemsstat + EU)

EU-med­finansiering

I alt (medlemsstat + EU)

EU-med­finansiering

BE

112 000

0,801

571 800

285 900

571 800

285 900

571 800

285 900

BG

617 420

4,415

3 773 392

1 675 424

3 827 078

1 670 033

3 663 463

1 662 376

CZ

497 946

3,561

2 500 000

1 250 000

2 575 758

1 287 879

2 632 576

1 316 288

DK

170 000

1,216

357 858

178 929

340 657

170 329

365 115

182 557

DE

711 913

5,091

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

3 022 300

1 511 150

EE

24 800

0,177

99 191

49 595

99 191

49 595

99 191

49 595

EL

1 502 239

10,742

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

5 600 000

2 800 000

ES

2 459 373

17,586

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

11 000 000

5 500 000

FR

1 338 650

9,572

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

5 500 000

2 750 000

IE

24 000

0,172

100 000

50 000

100 000

50 000

100 000

50 000

IT

1 127 836

8,065

7 728 265

3 060 484

7 820 761

3 050 635

7 866 258

3 036 648

CY

43 975

0,314

233 000

116 500

233 000

116 500

233 000

116 500

LV

64 133

0,459

270 192

135 096

270 192

135 096

270 192

135 096

LT

117 977

0,844

1 158 480

320 141

1 158 480

319 111

1 158 480

317 648

LU

8 171

0,058

45 600

22 173

45 600

22 101

45 600

22 000

HU

900 000

6,435

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

4 020 000

2 010 000

MT

2 722

0,019

13 974

6 987

13 974

6 987

13 974

6 987

NL

80 000

0,572

334 200

167 100

341 938

170 969

354 646

177 323

AT

367 583

2,628

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

1 500 000

750 000

PL

1 123 356

8,033

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

5 030 000

2 515 000

PT

562 557

4,023

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

2 517 000

1 258 500

RO

1 280 000

9,153

8 065 570

3 473 395

9 813 679

3 462 218

10 886 824

3 446 343

SI

142 751

1,021

889 500

387 368

889 500

386 121

889 500

384 351

SK

235 689

1,685

2 000 000

639 563

2 000 000

637 505

2 000 000

634 582

FI

46 000

0,329

200 686

100 343

200 826

100 413

201 191

100 596

SE

150 000

1,073

485 659

242 829

485 659

242 829

485 659

242 829

UK

274 000

1,959

1 790 738

743 523

1 790 738

741 131

1 790 738

737 733

I ALT

13 985 091

100%

68 807 404

32 000 001

70 768 130

32 000 001

71 817 505

32 000 001

1 :

Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2007 af 16. november 2007 (artikel 107-109).


Side Bar