Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

Bruxelles, 14 septembrie, 2010

Agenda digitală: Proiectul UE de rețele grid pune puterea de procesare a 200 000 de computere de birou în serviciul cercetătorilor europeni

Cercetătorii Uniunii Europene se vor bucura de accesul durabil și continuu la puterea de procesare a peste 200 000 de mii de computere de birou combinate într-o rețea cuprinzând peste 30 de țări din Europa, mulțumită proiectului de Infrastructură Europeană Grid (EGI - European Grid Infrastructure) finanțat de Comisia Europeană și lansat astăzi. Contribuția Comisiei la proiectul EGI-InSPIRE este de 25 de milioane de euro pe o perioadă de patru ani și constă în conectarea puterii de procesare a computerelor de birou care altfel ar rămâne neexploatate, oferind astfel cercetătorilor puterea de procesare necesară rezolvării unor probleme complexe în domeniile mediului, al energiei sau al sănătății. EGI, cea mai amplă infrastructură colaborativă de producție în rețea creată vreodată pentru e-Science, va permite unor echipe de cercetători situate pe coordonate geografice diferite să muncească împreună, ca și cum s-ar afla în același laborator. Consolidarea unor infrastructuri de cercetare cum este EGI face parte din Agenda digitală pentru Europa, strategia Comisiei de a spori la maximum potențialul social și economic al tehnologiilor informației și comunicațiilor (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200).

Vicepreședintele Comisiei pentru agenda digitală, Neelie Kroes, a declarat: „Mulțumită accesului la o putere de calcul mai mare, cercetătorii europeni vor putea răspunde unor provocări majore pentru cercetare în domenii cum sunt schimbările climatice și asistența medicală. Infrastructura Europeană Grid va contribui la consolidarea poziției Europei în domeniul cercetării și va oferi oamenilor de știință europeni sprijinul necesar, economisind în același timp energie și reducând costurile.”

Imensa capacitate de procesare necesară în domenii cum sunt schimbările climatice și sănătatea poate fi obținută fie cu ajutorul „supercomputerelor” furnizate prin inițiativa PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe, a se vedea IP/10/706), fie prin exploatarea capacității de procesare a mii de computere de birou, care ar rămâne altfel inactive, conectate prin intermediul unor rețele de comunicații de mare viteză.

În medie, un computer de birou rămâne neexploatat aproape 60-85 % din timp. Rețelele de genul EGI repartizează sarcinile informatice care presupun cantități mari de date, utilizând capacitatea de procesare a mii de computere de birou separate, ale căror cicluri de procesare, altfel neexploatate, devin productive. EGI-InSPIRE va facilita accesul cercetătorilor europeni la puterea de procesare combinată a 200 000 de computere de birou aflate în peste 300 de centre din întreaga lume. Comisia contribuie la acest proiect de 73 de milioane de euro cu o sumă de 25 de milioane de euro, pe o perioadă de patru ani. Alte finanțări provin din surse naționale, cum sunt inițiativele privind Infrastructurile Naționale Grid (NGI - National Grid Initiatives).

Precursorul EGI, Enabling Grid for eScience, a primit o finanțare UE de peste 100 de milioane de euro, pe o perioadă de opt ani. Această rețea este utilizată în prezent de 13 000 de cercetători și, de exemplu, ajută fizicienii de la acceleratorul de particule uriaș (Large Hadron Collider) din Elveția la studierea celor mai mici particule cunoscute, precum și biologii și oamenii de știință care pun la punct noi medicamente pentru boli cum sunt gripa aviară și malaria.

Conectarea diferitelor comunități de cercetători la capacitatea de procesare a computerelor existente ar putea duce de asemenea la reduceri importante ale costurilor și la economisiri de energie. În următorii ani, se preconizează că Europa va investi peste două miliarde de euro în noi infrastructuri de cercetare TIC destinate fizicii și ingineriei, energiei, științelor mediului, biologiei și medicinii, științelor sociale și umaniste, precum și materialelor și echipamentelor de analiză. Se pot realiza economii semnificative dacă cercetătorii care utilizează aceste echipamente beneficiază de puterea de procesare disponibilă prin EGI în loc să dezvolte propriile rețele alternative sau să folosească supercomputere. EGI pot fi de asemenea utilizate pentru testarea diferitelor tehnologii și servicii ”cloud computing”.

Context

EGI va fi coordonată de la Amsterdam de EGI.eu, organizație înființată în februarie 2010 pentru gestionarea și exploatarea infrastructurii paneuropene grid. EGI și reprezentanți ai inițiativelor privind Infrastructurile Naționale Grid vor acționa împreună și vor dezvolta infrastructura EGI pentru a garanta aplicabilitatea acesteia pe termen lung.

Pentru detalii suplimentare privind EGI, a se vedea:

www.egi.eu

Pentru mai multe informații despre infrastructuri, a se vedea:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar