Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

Bruksela, 14 września 2010 r.

Agenda cyfrowa: projekt ogólnounijnej sieci zapewnia nauce europejskiej moc obliczeniową 200 tys. komputerów

Naukowcy w całej Unii Europejskiej uzyskają stały i pewny dostęp do zsumowanej mocy obliczeniowej ponad dwustu tysięcy komputerów z ponad trzydziestu krajów UE – oto wynik finansowanego przez Komisję Europejską projektu zintegrowanej europejskiej infrastruktury gridowej (EGI, z ang. European Grid Infrastructure). W ciągu czterech lat Komisja przeznaczy 25 mln EUR na projekt pod nazwą EGI-InSPIRE, polegający na połączeniu niewykorzystanej mocy obliczeniowej komputerów osobistych w czasie, kiedy nie są wykorzystywane przez ich właścicieli, udostępniając naukowcom pracującym nad złożonymi zagadnieniami ochrony środowiska, energii czy zdrowia potrzebne im ogromne zasoby mocy obliczeniowej. Najpotężniejszy spośród istniejących klastrów obliczeniowych zbudowanych na sieci współpracy do celów e-nauki umożliwi zespołom badaczy w odległych geograficznie ośrodkach pracę nad jednym problemem tak, jak gdyby znaleźli się w jednym laboratorium. Wspieranie projektów infrastrukturalnych w rodzaju EGI należy do celów Europejskiej agendy cyfrowej – czyli firmowanej przez Komisję strategii zmierzającej do maksymalnego wykorzystania społecznego i gospodarczego potencjału technologii informacyjno komunikacyjnych (IP/10/581, MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200).

Wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes, odpowiedzialna między innymi za agendę cyfrową, objaśnia: „Dostęp do większych mocy obliczeniowych to potężne narzędzie dla europejskich naukowców, ułatwiające zdecydowane postępy badań w tak istotnych dziedzinach jak zmiana klimatu czy medycyna. Sieć europejskiej infrastruktury gridowej pomoże Europie wysunąć się na wiodącą pozycję w sferze badań, udzielając naukowcom potrzebnego wsparcia - przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i obniżeniu kosztów.”

Masową mocą obliczeniową, jakiej wymagają dziś badania w dziedzinie zmiany klimatu czy medycyny, dysponują jedynie potężne superkomputery udostępniane dzięki partnerstwu na rzecz zaawansowanych technologii obliczeniowych w Europie PRACE (z ang. Partnership for Advanced Computing in Europe, zob. IP/10/706) albo poprzez zaprzęgnięcie do wspólnej pracy niewykorzystywanych mocy obliczeniowych tysięcy bezczynnych w danej chwili komputerów, podłączonych do sieci komunikacyjnej o wysokiej przepustowości.

Zwykły komputer osobisty pracuje na jałowym biegu przeciętnie przynajmniej 60, a nawet do 85% czasu pracy. Sieci w rodzaju EGI rozdzielają zadania obliczeniowe wymagające przetworzenia wielkiej masy danych między wiele tysięcy pojedynczych komputerów osobistych, umożliwiając produktywne wykorzystanie ich dostępnej, niewykorzystanej mocy obliczeniowej. EGI-InSPIRE ma udostępnić naukowcom łączną moc 200 tysięcy komputerów rozsianych w ponad 300 miejscach na całym świecie. Całkowity koszt projektu sięgnie 73 mln euro, a wkład finansowy Komisji w ciągu czterech lat ma wynieść 25 mln euro. Pozostałe środki zapewniają źródła krajowe, takie jak krajowe inicjatywy gridowe.

Poprzednik EGI pod nazwą EGEE (Enabling Grid for eScience) otrzymał z budżetu UE ponad 100 mln euro w ciągu 8 lat działalności. Obecnie korzysta z niego 13 tysięcy naukowców - pomaga w szczególności fizykom z wielkiego akceleratora w ośrodku CERN w Szwajcarii w badaniu najmniejszych znanych nauce cząstek elementarnych, a biologom i farmaceutom w pracach nad lekiem na groźne choroby w rodzaju grypy ptaków czy malarii.

Umożliwianie rozmaitym grupom naukowców podłączenia się do mocy obliczeniowych rozproszonych komputerów może również oznaczać niebagatelne oszczędności energii i kosztów. Inwestycje w nowe elementy infrastruktury badawczej w dziedzinie TIK w Europie będą w nadchodzących latach zapewne opiewały na ponad 2 mld euro. Głównymi beneficjentami będą nauki ścisłe, inżynieria, energetyka, nauka o środowisku, biologia, medycyna, nauki społeczne i humanistyczne, jak również materiałoznawstwo i laboratoria analityczne. Znaczące oszczędności może przynieść wykorzystanie przez naukowców w takich ośrodkach mocy obliczeniowych udostępnianych dzięki EGI, zamiast budowy własnych alternatywnych sieci bądź superkomputerów. EGI może również posłużyć do testowania rozmaitych technologii i usług opartych na tzw. chmurach obliczeniowych.

Kontekst

Centralnym koordynatorem EGI będzie organizacja EGI.eu z siedzibą w Amsterdamie, utworzona w lutym 2010 r. w celu zarządzania i obsługi paneuropejskiej infrastruktury sieciowej. EGI.eu wraz z przedstawicielami krajowych inicjatyw gridowych będą zajmować się obsługą i dalszą rozbudową infrastruktury EGI w celu zapewnienia jej funkcjonowania przez długie lata.

Szczegółowe informacje na temat EGI znajdują się pod adresem:

www.egi.eu

Dalsze informacje na temat e-infrastruktury w Internecie:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar