Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

Brussel, 14 september 2010

Digitale agenda: Onderzoekers in de EU krijgen toegang tot gebundeld rekenvermogen van 200 000 desktops.

Dankzij het EGI-project – European Grid Infrastructure – dat vandaag wordt voorgesteld, krijgen onderzoekers uit de EU duurzame en permanente toegang tot de gebundelde rekencapaciteit van meer dan 200 000 pc's in meer dan 30 Europese landen. De Commissie trekt over een periode van vier jaar 25 miljoen euro uit voor het EGI-InSPIRE project om de verwerkingscapaciteit van desktops, die anders onbenut blijft, te bundelen en onderzoekers het nodige rekenvermogen te bieden om complexe problemen op het gebied van milieu, gezondheid of energie aan te pakken. Dankzij het EGI, het tot dusver grootste gebundelde productienetwerk voor e-wetenschap, kunnen onderzoeksteams op verschillende geografische locaties samenwerken alsof ze zich in eenzelfde laboratorium bevinden. Verbetering van de onderzoeksinfrastructuur, zoals met het EGI-project, is een onderdeel van de Digitale Agenda voor Europa, de strategie van de Commissie om het sociaal en economisch potentieel van informatie- en communicatietechnologie maximaal te benutten (zie IP/10/581, MEMO/10/199 en MEMO/10/200).

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en Europees commissaris voor de Digitale Agenda, Neelie Kroes, zei hierover: "De toegang tot een grotere verwerkingscapaciteit helpt Europese onderzoekers om complexe onderzoeksvragen op gebieden zoals klimaatverandering of gezondheidszorg te beantwoorden. De Europese netwerkinfrastructuur zal de Europese positie op onderzoekgebied versterken en onze wetenschappers de nodige ondersteuning bieden, terwijl tegelijk het energieverbruik en de kosten worden gedrukt."

De enorme verwerkingscapaciteit die nodig is voor onderzoek inzake klimaatverandering of gezondheid kan worden gecreëerd door grote "supercomputers" te installeren via het PRACE-project (Partnership for Advanced Computing in Europe, zie IP/10/706) of door de verwerkingscapaciteit van duizenden onderbenutte desktops via hogesnelheidsnetwerken te bundelen.

Desktops worden gemiddeld 60 tot 85% van de tijd niet gebruikt. Netwerken zoals het EGI verdelen opdrachten waarvoor grote hoeveelheden gegevens moeten worden verwerkt over duizenden afzonderlijke computers en zorgen ervoor dat hun processors optimaal worden benut. Dankzij EGI-InSPIRE krijgen Europese onderzoekers toegang tot een gezamenlijk rekenvermogen van 200 000 desktops op meer dan 300 verschillende locaties ter wereld. Over een periode van vier jaar levert de Commissie een bijdrage van 25 miljoen euro, op een totale kostprijs van 73 miljoen euro voor het hele project. Andere middelen komen vooral uit nationale bronnen, zoals de nationale gridinitiatieven (NGI).

Voor de voorloper van het EGI, Enabling Grid for eScience (de ontwikkeling van een netwerk voor e-wetenschappen), verleende de EU de jongste 8 jaar meer dan 100 miljoen euro subsidies. Dit netwerk wordt tegenwoordig door 13 000 onderzoekers gebruikt en biedt bijvoorbeeld natuurkundigen van de Large Hadron Collider in Zwitserland de kans om het kleinste bekende deeltje te bestuderen of biologen en wetenschappers om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen tegen bijvoorbeeld vogelpest of malaria.

Door verschillende onderzoeksgemeenschappen de mogelijkheid te bieden het rekenvermogen van bestaande computers te benutten, kunnen het energieverbruik en de kosten aanzienlijk worden gedrukt. De volgende jaren investeert Europa een bedrag van meer dan 2 miljard euro in ICT-onderzoeksinfrastructuur voor natuurkunde en engineering, energie, milieuwetenschappen, biologische en medische wetenschappen, sociale en menswetenschappen, en in materialen en analysecentra. Er kan aanzienlijk worden bespaard door onderzoekers in deze centra gebruik te laten maken van de via het EGI beschikbare verwerkingscapaciteit in plaats van een eigen alternatief netwerk of supercomputers te installeren. EGI kan tevens worden gebruikt om diverse technologieën en diensten op basis van cloud computing te testen.

Achtergrond

Het EGI wordt gecoördineerd door de organisatie EGI.eu in Amsterdam, die in februari 2010 is opgericht om de Europese netwerkinfrastructuur te beheren en te exploiteren. Samen zullen EGI.eu en de vertegenwoordigers van de nationale gridinitiatieven de EGI-infrastructuur exploiteren en verder ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid op lange termijn wordt gewaarborgd.

Voor meer informatie over EGI, zie:

www.egi.eu

Voor meer informatie over e-infrastructuur, zie:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar