Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

Briuselis, 2010 m. rugsėjo 14 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Įgyvendinant ES tinklo projektą Europos mokslininkams suteikiama galimybė naudotis 200 000 stalinių kompiuterių duomenų apdorojimo galia

Šiandien pradedamas įgyvendinti Europos Komisijos finansuojamas Europos tinklo infrastruktūros (angl. European Grid Infrastructure – EGI) projektas, pagal kurį ES mokslininkams suteikiama galimybė nuolat naudotis bendra per 200 000 stalinių kompiuterių, esančių daugiau nei trisdešimtyje Europos šalių, duomenų apdorojimo galia. Per ketverius metus Komisija skirs 25 mln. EUR projektui EGI-InSPIRE, pagal kurį bus sujungti ir sudėtingoms aplinkos, energetikos ar sveikatos apsaugos problemoms spręsti naudojami stalinių kompiuterių, kurie kitu atveju liktų tuščiosios veikos būsenos, skaičiavimo pajėgumai. EGI, didžiausia e. mokslui skirta bendradarbiavimo tinklo infrastruktūra, įvairiose geografinėse vietovėse esančių tyrėjų grupėms suteiks galimybę sprendžiant problemą bendradarbiauti taip, lyg jie būtų vienoje laboratorijoje. Tokių mokslinių tyrimų infrastruktūrų kaip EGI stiprinimas yra Europos skaitmeninės darbotvarkės – Komisijos strategijos, kuria siekiama užtikrinti didžiausią socialinį ir ekonominį informacinių ir ryšių technologijų potencialą – sudedamoji dalis (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Turėdami galimybę naudotis didesne skaičiavimo galia, Europos mokslininkai galės geriau spręsti svarbiausius mokslinių tyrimų uždavinius tokiose srityse, kaip klimato kaita ar sveikatos priežiūra. Europos tinklo infrastruktūra sutvirtins Europos pozicijas mokslinių tyrimų srityje ir suteiks mūsų mokslininkams reikalingą paramą, o kartu padės taupyti energiją ir mažinti sąnaudas.“

Didžiulę duomenų apdorojimo galią, reikalingą vykdant mokslinius tyrimus tokiose srityse kaip klimato kaita ir sveikatos apsauga, galima gauti arba naudojant stambius superkompiuterius, skiriamus pagal PRACE (angl. Partnership for Advanced Computing in Europe – Europos pažangiojo skaičiavimo srities partnerystė, žr. IP/10/706) iniciatyvą, arba naudojant tūkstančių sparčiojo ryšio tinklais sujungtų stalinių kompiuterių, kurie kitaip būtų tuščiosios veikos būsenos, skaičiavimo galią.

Stalinis kompiuteris tuščiosios veikos būsenos būna vidutiniškai 60–85 % laiko. Tokiais tinklais kaip EGI su didelės apimties duomenimis susijusios skaičiavimo užduotys paskirstomos tūkstančiams atskirų stalinių kompiuterių ir taip panaudojami jų procesorių tuščiosios veikos ciklai. EGI-InSPIRE Europos mokslininkams suteiks galimybę naudotis bendra 200 000 stalinių kompiuterių, esančių daugiau nei trijuose šimtuose centrų visame pasaulyje, skaičiavimo galia. 73 mln. EUR vertės projektui Komisija per ketverius metus ketina skirti 25 mln. EUR. Kitos lėšos bus skiriamos iš nacionalinių šaltinių, pvz., nacionalinių tinklo iniciatyvų (angl. NGI).

EGI pirmtakui, projektui Enabling Grid for eScience, per 8 metus skirta daugiau kaip 100 mln. EUR ES lėšų. Šiandien jo rezultatais naudojasi 13 000 mokslininkų, pvz., fizikai Šveicarijoje, didžiuoju hadronų priešpriešinių srautų greitintuvu tiriantys mažiausias žinomas daleles, biologai ir mokslininkai, kuriantys naujus vaistus nuo tokių ligų kaip paukščių gripas ar maliarija.

Įvairioms tyrėjų bendruomenėms suteikus galimybę naudotis esamų kompiuterių skaičiavimo galia, taip pat būtų galima gerokai sumažinti išlaidų ir sutaupyti energijos. Numatyta, kad per kelerius ateinančius metus Europa investuos daugiau nei 2 mlrd. EUR į naujas fizinių mokslų ir inžinerijos, energetikos, aplinkos mokslų, biologijos ir medicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimams skirtas informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūras, taip pat medžiagas ir analitinę bazę. Būtų galima gerokai sumažinti sąnaudų, jei tose infrastruktūrose dirbantys mokslininkai naudotųsi EGI suteikiama skaičiavimo galia, o ne kurtų savo alternatyvius tinklus ar superkompiuterius. EGI taip pat būtų galima naudoti įvairioms nuotolinių išteklių kompiuterijos technologijoms ir paslaugoms bandyti.

Pagrindiniai faktai

EGI koordinuos 2010 m. vasario mėn. Amsterdame įkurta europinio tinklo infrastruktūros valdymo organizacija EGI.eu. EGI.eu kartu su nacionalinių tinklo iniciatyvų atstovais valdys ir toliau plėtos EGI infrastruktūrą, kad užtikrintų jos prieinamumą ilguoju laikotarpiu.

Daugiau informacijos apie EGI žr.

www.egi.eu

Daugiau informacijos apie e. infrastruktūras žr.

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar