Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

Bryssel 14. syyskuuta 2010

Digitaalistrategia: EU:n tietoverkkohanke vapauttaa 200 000 pöytätietokoneen laskentatehon eurooppalaisten tutkijoiden käyttöön

Tänään käynnistetyn Euroopan komission rahoittaman eurooppalaisen verkkoinfrastruktuurihankkeen (European Grid Infrastructure, EGI) ansiosta EU:n tutkijoilla tulee olemaan pysyvä mahdollisuus käyttää yli 200 000 pöytätietokoneen yhdistettyä laskentatehoa yli 30 Euroopan maassa. Komissio osoittaa neljän vuoden aikana 25 miljoonaa euroa EGI-InSPIRE-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on yhdistää pöytätietokoneiden laskentateho silloin kuin ne olisivat muutoin käyttämättöminä. Näin pyritään tarjoamaan tutkijoiden käyttöön laskentakapasiteetti, jota tarvitaan monimutkaisten kysymysten ratkaisemiseen ympäristön, energian ja terveydenhuollon aloilla. EGI on suurin koskaan luotu yhteistoimintaan pohjautuva sähköisen tutkimustoiminnan verkkoinfrastruktuuri. Sen avulla maantieteellisesti erillään olevat tutkimusryhmät voivat harjoittaa tutkimusta aivan kuin ne työskentelisivät samassa laboratoriossa. EGI:n kaltaisten tutkimusinfrastruktuurien kehittäminen on osa Euroopan digitaalistrategiaa, jonka avulla komissio pyrkii maksimoimaan tieto- ja viestintäteknologian tarjoamat yhteiskunnalliset ja taloudelliset mahdollisuudet (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

”Eurooppalaisten tutkijoiden mahdollisuus saada käyttöönsä suurempi laskentateho auttaa heitä vastaamaan keskeisiin tutkimushaasteisiin esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja terveydenhuollon aloilla,” totesi digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”EGI lujittaa osaltaan Euroopan asemaa tutkimuksen alalla ja antaa tutkijoillemme heidän tarvitsemaansa tukea, samalla kun se säästää energiaa ja alentaa kustannuksia.”

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja terveydenhuollon alojen tutkimuksessa tarvittava massiivinen tiedonkäsittelykapasiteetti voidaan saada käyttöön joko supertietokoneilla, joita on kehitetty PRACE-hankkeessa (Partnership for Advanced Computing in Europe, ks. IP/10/706), tai hyödyntämällä tuhansien muutoin käyttämättöminä olevien pöytätietokoneiden laskentatehoa yhdistämällä ne toisiinsa nopeiden viestintäverkkojen avulla.

Pöytätietokone on käyttämättömänä keskimäärin 60–85 prosenttia ajasta. EGI:n kaltaiset verkot jakavat suuria datamääriä koskevat laskentatehtävät useiden tuhansien erillisten pöytätietokoneiden kesken ja ottavat niiden käyttämättömän laskentatehon hyötykäyttöön. EGI-InSPIRE-hankkeen avulla eurooppalaisilla tutkijoilla on mahdollisuus käyttää yli 300 keskuksessa ympäri maailmaa sijaitsevien 200 000 pöytätietokoneen yhdistettyä prosessointitehoa. Hankkeen kustannukset ovat 73 miljoonaa euroa, josta komission osuus on 25 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana. Lisärahoitusta saadaan kansallisista lähteistä kuten kansallisista grid-aloitteista.

EGI-hankkeen edeltäjä, Enabling Grid for eScience, sai yli 100 miljoonaa euroa EU-rahoitusta kahdeksan vuoden aikana. Sitä käyttää nykyisin 13 000 tutkijaa, ja sen avulla esim. LHC‑hiukkaskiihdyttimellä (Large Hadron Collider) Sveitsissä työskentelevät fyysikot voivat tutkia pienimpiä tunnettuja hiukkasia, ja biologit ja tutkijat voivat kehittää uusia lääkkeitä lintuinfluenssan ja malarian kaltaisiin sairauksiin.

Antamalla eri tiedeyhteisöille mahdollisuus hyödyntää olemassa olevien tietokoneiden laskentakapasiteettia voidaan myös saavuttaa merkittäviä kustannus- ja energiasäästöjä. Euroopan odotetaan investoivan lähivuosina yli 2 miljardia euroa uusiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviin tutkimusinfrastruktuureihin fysiikan ja insinööritieteiden, energian, ympäristötieteiden, biologian ja lääketieteen, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden sekä materiaalien ja analysoinnin aloilla. Merkittäviä säästöjä voidaan saavuttaa, jos näiden alojen tutkijat voivat käyttää olemassa olevaa laskentatehoa EGI:n kautta sen sijaan että kehittäisivät omia vaihtoehtoisia verkkojaan tai supertietokoneitaan. EGI-verkkoa voidaan käyttää myös erilaisten pilviteknologioiden ja -palvelujen (etäresurssitoimintojen) testaamiseen.

Tausta

EGI-hanketta koordinoi Amsterdamissa toimiva organisaatio EGI.eu, joka perustettiin helmikuussa 2010 hallinnoimaan ja ylläpitämään yleiseurooppalaista grid-infrastruktuuria. EGI.eu ja kansallisten grid-aloitteiden edustajat ylläpitävät ja kehittävät yhdessä EGI-infrastruktuuria sen saatavuuden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä.

Lisää EGI:stä:

www.egi.eu

Lisää sähköisistä infrastruktuureista:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar