Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

Brüssel, 14. september 2010

Digitaalareng: ELi võrguprojektiga tehakse Euroopa teadlastele kättesaadavaks 200 000 lauaarvuti andmetöötlusvõimsus

Tänu täna käivitatud ja Euroopa Komisjoni rahastatud Euroopa võrguinfrastruktuuri projektile (EGI, European Grid Infrastructure) muutub ELi teadlaste jaoks pidevalt kättesaadavaks rohkem kui 200 000 lauaarvuti koondatud andmetöötlusvõimsus enamas kui 30 Euroopa riigis. Komisjon eraldab järgmise nelja aasta jooksul 25 miljonit eurot EGI-InSPIRE projektile, et ühendada lauaarvutite andmetöötlusvõimsus ajal, mil nad muidu oleksid jõudeolekus. Sedasi on teadlastel võimalik kasutada andmetöötlusvõimsust, mis on vajalik keerukate probleemidega tegelemiseks keskkonna, energia või tervise valdkonnas. EGI on suurim koostööl põhinev e-teaduse võrguinfrastruktuur, mis üldse kunagi loodud on. See võimaldab eri geograafilistes asukohtades asuvatel uurimisrühmadel töötada probleemiga nii, nagu nad oleksid ühes ja samas laboris. Teadustöö infrastruktuuride (nt EGI) tugevdamine on osa Euroopa digitaalsest tegevuskavast, mis on komisjoni strateegia ning mille ülesanne on maksimeerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200).

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Euroopa teadlaste juurdepääs suuremale andmetöötlusvõimsusele aitab neil tegeleda teadustöö suurte probleemidega näiteks kliimamuutuste ja tervishoiu valdkonnas. Euroopa võrguinfrastruktuur aitab suurendada Euroopa rolli teadustegevuses ja toetada meie teadlasi vajalikul viisil ning samal ajal säästa energiat ja kärpida kulutusi.”

Massiivne andmetöötlusvõimsus, mida on vaja selliste valdkondade teadusuuringuteks nagu kliimamuutused ja tervis, saab pärineda kas PRACE-algatuse (Partnership for Advanced Computing in Europe, vt IP/10/706) raames pakutavatest suurtest „superarvutitest” või ühendades tuhandete muidu jõudeolekus olevate lauaarvutite andmetöötlusvõimsuse kiirete sidevõrkude kaudu.

Lauaarvuti on jõudeolekus keskmiselt ligikaudu 60–85% ajast. Võrkude, nagu EGI, kaudu saab jaotada suuri andmehulki hõlmavad andmetöötlusülesanded mitmete tuhandete eraldiseisvate lauaarvutite andmetöötlusvõimsuse vahel, võttes kasutusse nende jõudeolekus protsessori tsüklid. Tänu EGI-InSPIRE projektile muutub Euroopa teadlastele kättesaadavaks 200 000 lauaarvuti koondatud andmetöötlusvõimsus. Kõnealused arvutid asuvad rohkem kui 300 keskuses üle maailma. Komisjon rahastab 75 miljoni euro suurust projekti nelja aasta jooksul 25 miljoni euroga. Muu osa rahastatakse riiklikest allikatest, nagu riiklikud võrgualgatused.

EGI-projekti eelkäijat (Enabling Grid for eScience) rahastas EL kaheksa aasta jooksul üle 100 miljoni euroga. Praegu kasutavad seda 13 000 teadlast. Näiteks aitab see füüsikutel Šveitsis suure hadronite põrkuri juures uurida väikseimaid teadaolevaid osakesi ning bioloogidel ja teadlastel välja töötada uusi ravimeid selliste haiguste raviks nagu linnugripp ja malaaria.

Kui eri teadusringkondadele anda võimalus kasutada ära olemasolevate arvutite andmetöötlusvõimust, võiks märkimisväärselt kokku hoida ka kulusid ja energiat. Järgmistel aastatel investeerib Euroopa eeldatavasti üle kahe miljardi euro uude info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutavasse teadustöö infrastruktuuri füüsika, inseneriteaduse, energia, keskkonnateaduse, bioloogia, meditsiiniteaduse, sotsiaal- ja humanitaarteaduste ning materjalide ja analüüsiseadmete valdkonnas. Märkimisväärset kokkuhoidu on võimalik saavutada siis, kui nende valdkondade teadlased kasutavad pigem EGI kaudu kättesaadavat andmetöötlusvõimsust kui arendavad välja oma alternatiivsed võrgud või superarvutid. EGI-d võib samuti kasutada erinevate veebipõhiste tehnoloogialahenduste ja teenuste testimiseks.

Taust

EGI-d koordineerib Amsterdamis asuv organisatsioon EGI.eu, mis loodi 2010. aasta veebruaris üleeuroopalise võrgustruktuuri haldamiseks ja juhtimiseks. EGI.eu ja riiklike võrgualgatuste esindajad tegutsevad koos ning arendavad edasi EGI-d, et tagada selle pikaajaline kättesaadavus.

Lisateavet EGI kohta on võimalik leida järgmisel veebilehel:

www.egi.eu

Lisateave e-infrastruktuuride kohta on esitatud järgmisel veebilehel:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar