Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Ψηφιακό θεματολόγιο: με το ενωσιακό έργο για το υπολογιστικό πλέγμα, η υπολογιστική ισχύς 200.000 επιτραπέζιων υπολογιστών αποδεσμεύεται για να διατεθεί στους ευρωπαίους ερευνητές

Οι ερευνητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέτουν διατηρήσιμη και συνεχή πρόσβαση στη συνδυασμένη υπολογιστική ισχύ 200.000 και άνω επιτραπέζιων υπολογιστών σε περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες χάρη στην υποδομή ευρωπαϊκού υπολογιστικού πλέγματος (EGI), έργο που δρομολογήθηκε σήμερα και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή συνεισφέρει 25 εκατομμύρια ευρώ στο έργο EGI-InSPIRE σε διάστημα τετραετίας, ώστε να συνδεθεί η υπολογιστική ισχύς των επιτραπέζιων υπολογιστών ενόσω αυτοί θα παρέμεναν αλλιώς αδρανείς και έτσι να διατεθεί στους ερευνητές η ισχύς επεξεργασίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της υγείας. Η EGI, η μεγαλύτερη στα χρονικά συλλογική υποδομή πλέγματος παραγωγής που δημιουργήθηκε για ηλ-επιστήμη, θα επιτρέψει σε ομάδες ερευνητών από διάφορους γεωγραφικούς τόπους να συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων σαν να βρίσκονταν στο ίδιο εργαστήριο. Η ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών, όπως η EGI, αποτελεί μέρος του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, τη στρατηγική της Επιτροπής για την μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού δυναμικού των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (βλέπε IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).

Η αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε τα εξής: «Η πρόσβαση των ευρωπαίων ερευνητών σε μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν μείζονες ερευνητικές προκλήσεις σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η υγεία. Η υποδομή ευρωπαϊκού υπολογιστικού πλέγματος (EGI) θα συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στο χώρο της έρευνας και θα προσφέρει στους επιστήμονές μας τη στήριξη που χρειάζονται, εξοικονομώντας παράλληλα ενέργεια και μειώνοντας τις δαπάνες.»

Η ικανότητα μαζικής επεξεργασίας που απαιτείται στην έρευνα σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή και η υγεία μπορεί να εξασφαλιστεί είτε με τεράστιους «υπερυπολογιστές» που διατίθενται μέσω της πρωτοβουλίας PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe – Εταιρική σχέση για πληροφορικά συστήματα υψηλών επιδόσεων, βλέπε IP/10/706) είτε με την αξιοποίηση της ικανότητας επεξεργασίας χιλιάδων, αδρανών κατά τα άλλα, επιτραπέζιων υπολογιστών που συνδέονται μέσω δικτύων επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων.

Κατά μέσον όρο, ένας επιτραπέζιος υπολογιστής μένει αδρανής για περίπου 60-85% του χρόνου. Δίκτυα σαν την EGI κατανέμουν υπολογιστικές εργασίες που χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων στην ικανότητα επεξεργασίας χιλιάδων ανεξάρτητων επιτραπέζιων υπολογιστών, αξιοποιώντας παραγωγικά τους κύκλους των επεξεργαστών τους όταν παραμένουν αδρανείς. Με το EGI-InSPIRE, οι ευρωπαίοι ερευνητές θα αποκτήσουν πρόσβαση στην συγκεντρωμένη ισχύ επεξεργασίας 200.000 επιτραπέζιων υπολογιστών εγκατεστημένων σε πάνω από 300 κέντρα ανά τον κόσμο. Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί με 25 εκατ. ευρώ επί τέσσερα έτη το συνολικό κόστος του έργου, που ανέρχεται σε 73 εκατ. ευρώ. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικές πηγές όπως οι εθνικές πρωτοβουλίες πλέγματος (NGI).

Το πρόδρομο ως προς την EGI σχήμα, το έργο Enabling Grid for eScience, έλαβε χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ επί 8 έτη. Χρησιμοποιείται σήμερα από 13.000 ερευνητές και βοηθά μεταξύ άλλων φυσικούς στον μεγάλο επιταχυντή αδρονίων στην Ελβετία να μελετήσουν τα μικρότερα γνωστά σωματίδια, καθώς και βιολόγους και άλλους επιστήμονες να αναπτύξουν νέα φάρμακα για ασθένειες όπως η γρίπη των πτηνών και η ελονοσία.

Η δυνατότητα διάφορων ερευνητικών κοινοτήτων να συνδεθούν με την ικανότητα επεξεργασίας που παρέχουν υφιστάμενοι υπολογιστές μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, η Ευρώπη αναμένεται να επενδύσει πάνω από 2 δις ευρώ σε νέες ερευνητικές υποδομές ΤΠΕ για τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, την ενέργεια, τις επιστήμες του περιβάλλοντος, τις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες, τις κοινωνικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και τις εγκαταστάσεις δοκιμής υλικών και αναλύσεων. Μπορούν να προκύψουν σημαντικές οικονομίες αν οι ερευνητές στις εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν την ισχύ επεξεργασίας που διατίθεται μέσω της EGI, αντί να δημιουργούν τα δικά τους εναλλακτικά δίκτυα υπερυπολογιστών. Η EGI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή διάφορων τεχνολογιών και υπηρεσιών με βάση υπολογιστικά νέφη.

Ιστορικό

Ο συντονισμός της EGI θα διενεργηθεί από τον οργανισμό EGI.eu που εδρεύει στο Άμστερνταμ και ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 για να εξασφαλίσει τη διαχείριση και την εκμετάλλευση της πανευρωπαϊκής υποδομής πλέγματος. Ο EGI.eu και οι εκπρόσωποι των εθνικών πρωτοβουλιών πλέγματος θα διασφαλίσουν την εκμετάλλευση και περαιτέρω ανάπτυξη της υποδομής EGI που εγγυάται τη μακροπρόθεσμη διάθεσή της.

Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την EGI δίνονται στη διεύθυνση:

www.egi.eu

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις ηλ-υποδομές επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar