Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

Bruxelles, den 14. september 2010

Digital dagsorden: EU's gridprojekt frigør processorkapacitet på 200 000 desktopcomputere til europæiske forskere

Forskere i EU får bæredygtig og kontinuerlig adgang til kombineret processorkapacitet på 200 000 desktopcomputere i over 30 europæiske lande takket være det europæisk gridinfrastrukturprojekt (European Grid Infrastructure (EGI)), der lanceres i dag. Kommissionen bidrager med 25 mio. EUR over fire år til EGI-InSPIRE-projektet, der sammenkobler processorkapaciteten på desktopcomputere, når de ellers ville stå ledige, og dermed får forskere adgang til den processorkapacitet, der er nødvendig for at løse komplekse problemer på miljø-, energi- eller sundhedsområdet. EGI, der er den største gridinfrastruktur til produktionssamarbejde inden for e-videnskab, vil sætte forskere, der befinder sig forskellige steder, i stand til arbejde med et problem, som om de befinder sig i samme laboratorium. Udbygningen af forskningsinfrastrukturer såsom EGI er et led i den digitale dagsorden for Europa, der er Kommissionens strategi til maksimering af informations- og kommunikationsteknologiens sociale og økonomiske potentiale (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200).

Neelie Kroes, der er næstformand i Kommissionen og ansvarlig for den digitale dagsorden, udtaler: "Når forskerne i Europa får adgang til større computerkraft, bliver det nemmere for dem at løse store forskningsopgaver på områder som klimaforandring og sundhed. Den europæiske gridinfrastruktur vil bidrage til at styrke Europas position på forskningsområdet og yde vore forskere den støtte, de har behov for, og den vil samtidig gøre det muligt at spare energi og penge."

Den massive processorkapacitet, der er behov for på klimaområdet og sundhedsområdet, kan enten hentes fra store "supercomputere", som der er adgang til via PRACE-projektet (Partnership for Advanced Computing in Europe, se IP/10/706), eller ved at udnytte processorkapaciteten på tusinder af ellers ledige desktopcomputere, der er forbundet med hinanden via højhastighedsnet til datakommunikation.

I gennemsnit står en desktopcomputer ledig i omkring 60-85 % af tiden. Netværk såsom EGI fordeler edb-opgaver med store datamængder på processorkapaciteten på tusinder af særskilte computere og udnytter dermed de perioder, hvor computerne ellers står uudnyttede hen. EGI-InSPIRE vil give forskere i Europa adgang til en samlet processorkapacitet på 200 000 desktopcomputere, der befinder sig på over 300 centre rundt omkring i verden. Kommissionen bidrager med 25 mio. EUR over fire år til dette projekt, der kommer til koste 73 mio. EUR. Der vil komme andre midler fra nationale kilder såsom nationale gridinitiativer (NGI).

Forløberen for EGI, Enabling Grid for eScience, modtog over 100 mio. EUR fra EU over otte år. Det benyttes i dag af 13 000 forskere og hjælper f.eks. fysikere ved Large Hadron Collider i Schweiz med at studere de mindste kendte partikler og hjælper biologer og andre videnskabsmænd med at udvikle nye lægemidler mod fugleinfluenza og malaria.

Ved at sætte forskellige forskningsmiljøer i stand til at slutte sig til processorkapaciteten på eksisterende computere kan der også spares penge og energi. I løbet af de næste par år forventes Europa at investere over 2 mia. EUR i nye ikt-infrastrukturer beregnet til forskning i fysik og teknik, biologi og medicin, samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning samt forskning i materialer og analyseudstyr. Der kan opnås betydelige besparelser, hvis forskerne benytter den databehandlingskraft, der er adgang til via EGI, i stedet for at udvikle deres egne alternative netværk eller supercomputere. EGI kan også benyttes til at teste forskellige såkaldte "cloud-baserede" teknologier og tjenester.

Baggrund

EGI vil blive koordineret i Amsterdam af organisationen EGI.eu, der blev oprettet i februar 2010 med det formål at forvalte og drive den paneuropæiske gridinfrastruktur. EGI.eu og repræsentanter for de nationale gridinitiativer vil i fællesskab drive og videreudvikle EGI-infrastrukturen for at sikre, at der også vil være adgang til den på længere sigt.

For yderligere oplysninger om EGI:

www.egi.eu

For yderligere oplysninger om e-infrastrukturer:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar