Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1119

V Bruselu dne 14. září 2010

Digitální agenda: Gridový projekt EU zpřístupňuje evropským výzkumným pracovníkům kapacitu 200 000 stolních počítačů

Díky projektu evropské gridové infrastruktury (EGI), který byl dnes zahájen a který financuje Evropská komise, budou mít výzkumní pracovníci v EU trvale a nepřetržitě přístup ke kombinované kapacitě zpracování dat více než 200 000 stolních počítačů ve více než 30 evropských zemích. Projekt EGI-InSPIRE propojí kapacitu stolních počítačů, která by jinak nebyla využita, a poskytne tak výzkumným pracovníkům provozní kapacitu potřebnou pro řešení složitých problémů v oblasti životního prostředí, energetiky nebo zdravotnictví. Komise na něj přispěje během čtyř let částkou 25 milionů EUR. EGI – největší společná produkční gridová infrastruktura pro e-Science, která kdy byla vytvořena, umožní týmům výzkumných pracovníků v různých zeměpisných oblastech pracovat na jednom problému, jako by byli ve stejné laboratoři. Posilování výzkumných infrastruktur, jakou je EGI, tvoří součást digitální agendy pro Evropu – strategie Komise na maximalizaci sociálního a hospodářského potenciálu informačních a komunikačních technologií (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Přístup k vyššímu výpočetnímu výkonu pomůže evropským výzkumným pracovníkům řešit velmi složité výzkumné úkoly v takových oblastech, jako je např. změna klimatu a zdravotní péče. Evropská gridová infrastruktura posílí pozici Evropy ve výzkumu, poskytne našim vědcům potřebnou podporu a přinese úsporu energie a snížení nákladů.“

Obrovskou provozní kapacitu potřebnou při výzkumu například v oblastech změny klimatu a zdravotnictví lze získat buď pomocí superpočítačů, které jsou poskytovány v rámci iniciativy PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe – Partnerství pro vyspělou výpočetní techniku v Evropě, viz IP/10/706), nebo využitím kapacity tisíců jinak nečinných stolních počítačů propojených přes vysokorychlostní komunikační sítě.

V průměru je stolní počítač v nečinnosti přibližně 60 až 85 % času. Sítě jako EGI rozdělují výpočetní úkony zahrnující velký objem dat mezi provozní kapacity mnoha tisíců samostatných stolních počítačů, a produktivně tak využívají jejich nevyužité procesorové cykly. Díky projektu EGI-InSPIRE budou mít výzkumní pracovníci v Evropě přístup k souhrnnému výkonu 200 000 stolních počítačů umístěných na více než 300 místech po celém světě. Na tento projekt v hodnotě 73 milionů EUR přispěje Komise během čtyř let částkou 25 milionů EUR. Další finance budou poskytovány z prostředků členských států, např. z vnitrostátních iniciativ grid (NGI).

Předchůdce EGI – projekt Enabling Grid for eScience – obdržel od EU během 8 let finanční prostředky ve výši 100 milionů EUR a v současné době ho využívá 13 000 výzkumných pracovníků. Tento projekt pomáhá kupříkladu fyzikům pracujícím se zařízením Large Hadron Collider (urychlovač částic) ve Švýcarsku studovat nejmenší známé částice nebo biologům a vědcům při vývoji nových léků na choroby, jako je ptačí chřipka či malárie.

Skutečnost, že se budou moci různé výzkumné komunity připojit k provozní kapacitě stávajících počítačů, by mohla rovněž přinést značné úspory nákladů a energie. V nejbližších letech se očekává, že Evropa bude investovat více než dvě miliardy EUR do nových výzkumných infrastruktur v rámci informačních a komunikačních technologií v oblasti fyzikálních a technických věd, energetických a environmentálních věd, biologických a lékařských věd, sociálních a humanitních věd, materiálů a analytických zařízení. Pokud budou výzkumní pracovníci na těchto zařízeních využívat kapacity zpracování dat prostřednictvím EGI namísto vytváření vlastních alternativních sítí superpočítačů, mohlo by být dosaženo významných úspor. EGI může být také využívána při testování různých technologií a služeb založených na cloud computingu.

Souvislosti

Koordinaci EGI bude zajišťovat organizace EGI.eu se sídlem v Amsterdamu, založená v únoru 2010, a jejím úkolem bude řídit a provozovat celoevropskou gridovou infrastrukturu. Aby byla zaručena dlouhodobá dostupnost infrastruktury EGI, budou ji společně provozovat a dále rozvíjet organizace EGI.eu a zástupci vnitrostátních iniciativ grid.

Další informace týkající se EGI naleznete na stránce:

www.egi.eu

Více informací o e-infrastrukturách naleznete na stránce:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html


Side Bar