Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1117

Bruxelles, 13 septembrie 2010

Inițiativa „Cunoștințe privind mediul marin 2020”: O mai bună înțelegere a mărilor și oceanelor noastre în vederea stimulării competitivității și creșterii

Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a dezvăluit astăzi propunerea „Cunoștințe privind mediul marin 2020” a Comisiei, care are ca scop deblocarea potențialului datelor privind mediul marin din Europa. Această abordare pe trei axe urmărește în principal să sporească gradul nostru de înțelegere cu privire la mările și oceanele Europei, să faciliteze utilizarea datelor privind mediul marin și să o facă mai puțin costisitoare, precum și să încurajeze competitivitatea în rândul utilizatorilor acestor date.

Potrivit comisarului Damanaki, această propunere este oportună și benefică. „Propunerea «Cunoștințe privind mediul marin 2020» reprezintă un răspuns direct la apelul de a interveni adresat UE de către utilizatorii de date privind mediul marin. Ca urmare a acestui apel, înaintăm prezenta propunere cuprinzătoare cu trei obiective de bază. În primul rând, eliminând blocajele și reducând costurile operaționale pentru cei care utilizează date privind mediul marin putem ajuta sectorul privat să concureze în cadrul economiei globale și să facă față provocărilor legate de durabilitate; putem ameliora calitatea procesului decizional public la toate nivelurile; și putem consolida activitatea de cercetare științifică în domeniul marin. În al doilea rând, extinzând accesul la date coerente și rapid disponibile privind mediul marin, a căror calitate este verificată, putem stimula concurența și inovarea în rândul utilizatorilor acestora. Și, în al treilea rând, reducând incertitudinile legate de cunoștințele referitoare la oceane și la mări, putem furniza o bază mai solidă pentru gestionarea schimbărilor viitoare. Aceasta va pune la dispoziția companiilor și a organismelor publice mijloacele necesare pentru a îndeplini obiectivele esențiale ale strategiei «Europa 2020».”

Evoluțiile privind intensitatea pescuitului, dezvoltarea costieră, practicile navigaționale sau infrastructura energetică offshore, precum și concentrația din ce în ce mai mare de gaze cu efect de seră din atmosferă au un efect accelerat asupra celor două treimi din planeta noastră care reprezintă mări sau oceane. Schimbările care rezultă din aceste activități antropice se suprapun peste ritmul și ciclurile naturale ale mediului marin. Întrucât curenții oceanici constituie principalul factor care determină blândețea sau asprimea anotimpurilor în Europa, impactul acestor schimbări se face simțit dincolo de comunitățile noastre costiere, inclusiv de către cei care trăiesc și muncesc mai departe de coastă, în interiorul continentului. În același timp, progresele tehnologice oferă noi oportunități de valorificare durabilă și responsabilă a bogatelor resurse marine, în mare parte neexplorate, în beneficiul întregii omeniri.

Pentru a înțelege aceste schimbări, a prognoza viitoare evoluții și a exploata aceste oportunități, trebuie să observăm comportamentul actual și trecut al mediului marin. Organismele publice europene sunt pe deplin conștiente de această necesitate și, în ansamblu, cheltuiesc peste un miliard de euro în fiecare an pentru colectarea de date privind mediul marin, în diverse scopuri, precum asigurarea siguranței navigației maritime, protejarea zonelor litorale, căutarea de noi biomateriale sau evaluarea stocurilor de pește. Cu toate acestea, o consultare publică realizată recent în rândul celor care au nevoie de astfel de date pentru a-și desfășura activitatea în domeniul industrial, în cel educațional și în cel al serviciilor publice a confirmat că aceste date nu sunt corespunzătoare. Utilizatorilor le este greu să descopere ce date există deja. Există restricții de acces și utilizare a datelor. Alte obstacole sunt fragmentarea standardelor, a formatelor și a nomenclaturilor, lipsa de informații privind precizia și acuratețea, politica de prețuri a anumitor furnizori și insuficiența rezoluției temporale sau spațiale. Prin urmare, se pierde oportunitatea de a dezvolta noi produse și servicii inovatoare pe baza acestor date. Marea majoritate a celor care lucrează în domeniu consideră că doar o acțiune la nivelul UE poate permite celor a căror activitate se bazează pe date imediat disponibile privind mediul marin să îndeplinească obiectivele strategiei „Europa 2020” pentru creștere inteligentă și durabilă.

Propunerea Comisiei arată modul în care o abordare integrată care face uz de o serie de instrumente legislative construiește în mod treptat o arhitectură cu ajutorul căreia se colectează și agregă observații pentru a oferi straturi de date complete privind bazinele maritime care să satisfacă necesitățile părților interesate.

Link către propunere: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

MEMO/10/404


Side Bar